Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Bankiers zijn zeer maatschappelijk betrokken. Zij kennen hun plaats.

 

PvdA-fractievoorzitter Samson liet weten een totaal van 64.000 vluchtelingen op een bevolking van 17 miljoen opvangbaar te vinden. Voor een wetenschapper en socialist en democraat vind ik dit een pover argument. 64.000 op 17 miljoen, dat moet te doen zijn is zijn redenering. Ja, als je deze rustzoekers evenredig verspreidt. Maar zijn beeld geeft niet de realiteit weer. De werkelijkheid is 1000 op 12.000 (Geldermalsen) of nog pregnanter (aanvankelijk) 1500 op 1200 in het Drentse Oranje. Dan klinkt het wel even anders. Zo’n andere kijk op de zaak wil nog wel eens verhelderend werken.

Deze keer bekijk ik de bankiersmentaliteit, zoals we daar generaal over praten.

 

Van grote bazen wordt nog al eens gezegd en geschreven, dat het erop lijkt dat zij te veraf staan van de gewone maatschappij of het werken en leven van alledag. Die kritiek richt zich actueel op het gedrag van bankiers. Wat bedoelen we precies als we zeggen, dat deze zijn losgezongen van de werkelijkheid? Ik mag toch aannemen, dat er in bankiershuizen ook kritische jongelui rondlopen, die hun ouders vertellen wat er zoal op het schoolplein aan schimpscheuten en goede argumenten wordt uitgewisseld als het over de bankkwesties gaat. Die bankiers hebben familie, tennis- en golfkennissen, lezen ook columns en wisselen naar ik aanneem actualiteiten uit tijdens hun rotary- en lighthouse-bijeenkomsten. Daarbij komt dat hun organisaties ondernemingsraden hebben en daarin zitten toch niet alleen medewerkers uit de schalen 3x modaal en hoger. Moet ik mij evenwel bedenken, dat zij in tunnels rondlopen en in ceo-korven ronddarren en alleen in kringen verkeren waar hun gedrag en status ook tot de stijl van die andere relaties behoren? Verder veronderstel ik dat niet alle bankiers welgestelde ouders hadden en dus ook van huis uit enig gevoel voor verhoudingen en welstandsklassen hebben meegekregen. Er moeten ook gelovigen tussen zitten die straks met Pasen hun voorbeeld van de man die deemoed en eenvoud predikte hebben bewonderd. Als er één informatiecategorie is, waarin de ongelijkheden dagelijkse aan oor en oog voorbijtrekken, dan is dat de verzameling van media. In nieuwsjournalen viert de ellende hoogtij en de verwijzingen naar schamele situaties vormen ook frequent schermen en pagina’s. Bankiers zetten toch niet voortdurend alle media uit.

Of moet er vanuit een ander perspectief worden gekeken en geoordeeld? Bankiers staan middenin in de maatschappij en tegelijk aan de top. Als een goed betaalde bankier hoort dat de eerste de beste eredivisievoetballer in Nederland al gauw een paar ton verdient en een trainer die hij ook nooit op verrassende kennis heeft kunnen betrappen bij rijke clubs zelfs al snel richting 1 miljoen euro’s gaat, kan ik mij voorstellen dat hij zijn salaris helemaal niet zo overdreven vindt. Bovendien zijn ironisch genoeg die rijke clubs helemaal niet rijk. Vele, ook internationale verenigingen hebben zware schulden, juist ook bij banken. Dus je bent een organisatie van zeer betrekkelijke omvang, staat dik in het rood, maar betaalt simpele, weliswaar balkunstige voetballers riante salarissen. Nou, dan mag je bij de bank die in de plus staat voor een ingewikkelde en verantwoordelijke functie toch zeker ook wel fiks vangen? Kijken bankiers dus wel degelijk naar de maatschappij en dan vooral naar boven? Naar een vergeleken met operageschoolden zeer matige zanger die met een tekstueel nietszeggende hit binnenloopt en wordt toegejuicht. Naar de rondborstige actrice die een nagenoeg woordenloze bijrol vervult, maar desondanks op cup C-niveau wordt gehonoreerd.

Tonen zij de steriele houding tegenover de klagers met de reactie ‘dan had je maar ook bankier moeten worden.’ Of menen zij tot een verantwoordelijke top te behoren en toppers steken nu eenmaal uit boven hun omgeving, ook in verdiensten?

Grootverdieners die zich afschermen en hun gedrag en zelfbeoordeling verdedigen leven mijns inziens in het geheel niet in een eigen of andere wereld. Integendeel zij zijn een onmiskenbaar deel van de realiteit. In al zijn verschillen en ongelijkheden toont zich juist die werkelijkheid. Losgezongen? Welnee, zij staan vooraan in het koor.

Interessante artikelen

 Het wordt al met al tenminste negen maanden wachten, voordat de politiek weer op schot komt. In de aanloop naar de verkiezingen worden grote en zelfs dringende zaken niet fundamenteel aangepakt. Bij


De ondergang van Engeland

Als het gedrag en de besluitvaardigheid van regering en parlement tijdens Brexit symbool moeten staan voor een wilskrachtig en autonoom Engeland, dat weer leidinggevend wil


De ISIS-beweging heeft haar doel duidelijk gemaakt. Het zal niemand verwonderen. De opstandige beweging wil een orthodoxe, islamitische staat vestigen. De bevolking, laat staan de tegenstanders in het