Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Vanuit welk denkdomein bestuurt u?

Hoe we moeten aankijken tegen politici in het parlement of gemeenteraden met een ‘onNederlands’ geloof of een dubbele nationaliteit levert een debat van voorstanders (geen bezwaarmakers) en tegenstanders op (afwijzers)? Dit is vaak ook een debat tussen mensen die zich kosmopolitisch en zij die zich nationalistisch opstellen. Ik bedoel met dat laatste adjectief niet het eng-nationalistische van het type eigen volk eerst, maar mensen die zich vertrouwd voelen met een beperkte omgeving, omdat de wereld voor hen te groot en te onbevattelijk is. Waar het islamisme zich mede door de vluchtelingen- problematiek actueel meer manifesteert dan voorheen verhardt dit debat zich. Stellingen worden egelstellingen.

Hoe kan je het ook bekijken?

Iedereen heeft een uiterlijke identiteit en een innerlijke. In eerste instantie meten mensen elkaar hieraan af. Dat kan niet anders. Met wie heb ik te maken wordt dan met wat heb ik hier maken? Geloof, opvoeding, achtergrond enz. vormen het amalgaam dat antwoord geeft op de vraag: wat voor vlees heb ik in de kuip? Dat antwoord op zijn beurt is altijd interpretatie, grotendeels weer op basis van de eigen identiteit en eigenschappen van de beoordelaar. We kunnen eenvoudigweg niet objectief zijn, al mag je van politieke bestuurders verwachten dat zij maximaal naar objectiviteit streven. Het lastige is dat we die politieke bestuurders kiezen uit partijleden met een gekleurd programma of een ideologie, waar het besturen eigenlijk vergt dat zij zich boven de partijen dienen op te stellen. Landsbelang prevaleert boven partijbelang immers. Strikt genomen dienen zij zich in aanleg zo waardevrij mogelijk op te stellen, behoudens die beroemde universele waarden. Scherp formuleren en betekenissen van uitspraken goed verstaan in debatten is een vereiste voor goede en zinvolle communicatie.

Ik geef u een voorbeeld. Aan bestuurders van buitenlandse komaf wordt als zij moslim zijn wel de vraag gesteld 'bent u moslim of volgt u de Nederlandse wetten? Het is een vraag naar een vergelijking of verhouding van twee zaken die niet tot dezelfde categorie behoren. Nederlandse wetten gelden voor een domein zo groot als Nederland. Beperkt dus. Het zijn van moslim doet iemand behoren tot een wereldwijd domein in geestelijk opzicht. De Nederlandse wet staat het zijn van moslim (of welke geloofsidentiteit ook) toe. De persoon leeft zo bezien in twee werelden: een kleintje en een hele grote. Vragen wat de persoon in kwestie vooropstelt is daarmee niet te beantwoorden. Een antwoord als: ‘dat hangt van het onderwerp af, doet de discussie overgaan in een reeks van detailvragen aangaande alle mogelijke situaties. Het debat neigt dan naar een eindeloze bevraging.

Daarom is het maar het beste als iedereen, te beginnen met politici, de universele waarden als hoogste uitgangspunt aanneemt. Die universele waarden behoren tot een alles overstijgend domein. Als dan een moslim of andersoortige gelovige of een aanhanger van een extremistische partij kiest voor zijn standpunt boven die universele waarden weten we waar we staan en hoe laat het is.

Interessante artikelen

Toen ik gisteren mijn Me too-blog plaatste, wist ik niet dat diezelfde avond Jan Wolkers een uur land uitgebreid op Nederland 1 zou worden besproken. Het werd voor mij een confrontatie. Zelden heb ik


Eerder schreef ik dat ik het heel vreemd vindt dat voetbalkeepers een hoek kiezen bij penalties. Wil je de penalty stoppen volg dan de bal. De penaltyserie bij Kroatië – Denemaken bewijst dit maar wee