Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In Groningen maken bewoners en bezoekers tienduizenden malen per dag gebruik van de fiets. Stel, dat een kwart zich aan de regels houdt, dus met verlichting rijdt wanneer dit moet, niet door rood rijden, voorrang geven aan voetgangers waar geboden, niet op het trottoir rijden, tijdig de hand uitsteken bij afslaan. Als 15.000 van de 20.000 dagelijkse rijders gemiddeld per rit 5 overtredingen maakt, komen we op 75.000 overtredingen. Vermenigvuldig dit met 365 dagen en het aantal jaarlijkse overtredingen alleen al in de stad Groningen bedraagt ruim 27 miljoen. In Nederland zijn er 13,5 miljoen fietsers. Een zelfde rekensom brengt dan het jaarlijkse aantal verkeersovertredingen door fietsers op circa 18,5 miljard. Daar is voor de politie geen controleren aan. Zelfs al breng je deze hoeveelheid voorzichtigheidshalve met de helft terug. Bedenk verder, dat van een derde van de fietsers en in sommige groepen zelfs van de helft ook nog eens in de vijf jaar een fiets wordt gestolen. Daar komt de hermandad ook niet aan toe.

Een paar opmerkingen. Blijkbaar vinden we dit allemaal niet zo erg en geeft het aantal verkeersongelukken en dodelijke slachtoffers wel aanleiding tot bezorgdheid als het stijgt, maar echt afdoende ingrijpen doen we niet. Op zoveel overtredingen is het aantal ernstige verkeersincidenten verwaarloosbaar zolang we kwantitatief denken. Een alternatieve, praktische zienswijze lijkt er niet.

 

Als vrachtwagen- en buschauffeurs vergelijkenderwijze evenveel overtredingen of fouten zouden maken, zou er geen fietser meer zijn, maar dit is zeer cynisch geredeneerd. Wat wel geldt is, dat we die chauffeurs en bloc een jaarlijkse hulde zouden moeten brengen. Je zou zelfs kunnen overwegen die chauffeur die een keer een fietser over het hoofd ziet, mild te beboeten. Die ongelukkige overtredingen tegenover het aantal fietsersfouten en –overtredingen laat een ongelofelijke verhouding zien ten gunste van de chauffeursprestatie.

Begrijp mij niet verkeerd, de fiets is een fantastisch vervoermiddel. Met fietsers is op zich ook niets mis. Mij gaat het erom dat een zeer alledaagse activiteit van mensen laat zien hoezeer we massaal regels overtreden. En nog veel vaker dan met fietsen of in het verkeer in generale zin. Zo zijn winkeldiefstallen aan de orde van de dag en in dit geval en vele andere misdragingen horen we telkens weer, dat dit nog slechts het topje van de ijsberg is. Het is dus niet dweilen met de kraan open. Die kraan kun je nog dicht doen. Het is dweilen op een poolkap. Conclusie: veel mensen zien veiligheid als een kansberekening. Zelfs in geval van aanslagen. Toch maar weer de metro in. Toch maar weer vliegen. Het zit in onze genen. Reken maar eens uit hoe groot de kans was dat u geboren werd.

Interessante artikelen

De wedstrijd verliep zoals ik vooraf schetste. Voor de rust zag Nederland geen kans om de relatief vroeger 1-0 achterstand weg te werken. Na rust kwam er geen ander concept op de mat en toen het 2-0 w


Zie nu met de resultaten.

De driedaagse conferentie in het Vaticaan over kindermisbruik houdt de wereld in gespannen afwachting. Het misbruik wordt uitvergroot door het boek Sodoma.. Het lovergrote d