Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De kwaliteit van het zingen is niet langer de essentie van het songfestival. Ook hier hebben marktwerking, techniek en politiek een nare invloed. Die kwaliteit berust bij vier componenten: een goede of bijzondere stem, een aangename melodie, verstaanbare teksten en eerlijke mededinging. Ik loop die componenten langs

Kwaliteit van stemmen en teksten.

De meeste stemmen waren matig en niet echt van een niveau dat als hoog mag worden bestempeld. Bij de mannen zat op één stem na (die van Polen) niet één echt mannelijke wat donkere stem. Het waren vooral relatief hoge jongensstemmen. De vrouwenstemmen waren zeer gelijkend, ook geen zangeres met een mooie diep timbre.

Van de meeste liedjes waren de teksten niet goed of zelfs helemaal niet te verstaan. De inhoudelijke tekstkwaliteit viel derhalve niet te beoordelen. Stemzwakte, uitspraakonduidelijkheid en muziekoverstemming waren de oorzaak.

De aantrekkelijkheid van de melodie is uiteraard een kwestie van smaak, maar hoe moet je verder een ingetogen gezongen lied vergelijken met het geluidsgeweld van hard rock?

Eerlijke mededinging

Ik begreep dat vier landen zich hadden ingekocht. Zij mochten de voorrondes overslaan. Hoe dit in hemelsnaam gerijmd kan worden met een gelijkberechtigde deelname is mij een raadsel. Enkele van die rechtstreeks in de finale gedumpte liedjes scoorden lager dan afvallers, zoals Noorwegen en Denemarken uit de voorrondes.

Lichtdecors

In veel gevallen waren de computergestuurde lichtshows zo nadrukkelijk aanwezig dat de concentratie op lied en tekst verloren ging. Rusland moet er naar het zich liet aanzien een klein vermogen aan hebben uitgegeven. De zangers zelf waren hierdoor vaak nauwelijks goed te zien, al moet ik zeggen dat de Zweden er wel een spektakel van maakten.

Inhoud en politisering

Voor het grootste deel ging de inhoud weer over Blauw, blauw, ik hou van jou. Ik wou dat jij ook wil waar ik vooral van hou of een soortgelijke nietszeggendheid. Het Oekraïense lied week daar vanaf en werd als een politiek statement ervaren. Dat was het natuurlijk ook gegevens recente gebeurtenissen. Prompt was Rusland verontwaardigd. De jury’s waren hierdoor bevooroordeeld. Men vond daar dat men had moeten winnen. Een vreemde reactie. Dat men niet gediend was van de politieke kleuring in het winnende lied moge zo zijn, maar dat impliceert toch niet dat een ander lied geen eerste had kunnen worden. Australië was uiteindelijk ook nog hoger geplaatst.

Het argument was dat de jury’s waren beïnvloed. Hiervan was geen enkel bewijs. Zou werkelijk het overgrote deel van de jury’s in dit opzicht naar één kant zijn gezwenkt dan moeten we voortaan blijkbaar ook met politieke stemmingen rekening houden.

Conclusie

Stem- en tekstkwaliteit vallen weg als hoofdbeoordeling in het bijkomende geweld van decors, kleding, podiumacrobatiek en mediale discussies voorafgaand aan de competitie zelf. Het festival is een mal circus geworden. Objectieve criteria zijn ver te zoeken. Na jaren van nationalistisch-regionale invloeden (landen uit een regio die op elkaar stemden: Skandinavische landen, Benelux, Spanje-Portugal en Oost-Europese landen onderling) hebben we nu een zo groot stromenland dat de muzikaliteit en kwaliteit niet langer de dienst uitmaken.

Met twee voorrondes en een finale is ook de commercialiteit verder vergroot.

Een naamsverandering zou nieuwe duidelijkheid en identiteit kunnen scheppen: het Eurovisie Pandemonium.

 

Ps

Hierbij vast de aanzet tot de Nederlandse bijdrage volgend jaar op de melodie van de Marseillaise:

 

De politiek kan mij niet deren

Mijn tekst is toch niet te verstaan.

Het gaat vooral om de kleren.

Kwaliteit komt weer achteraan.

 

Interessante artikelen

Uitzichtloos…..

Van de binnengrenzen naar de buitengrenzen en terug naar de betonblokken op markten en andere publieke gelegenheden, dat beschrijft ons verweer tegen wat we noemen terroristen. Dit wo