Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

‘Uit naam van IS, niet door IS’ kopte NRC over de Orlando-moorden. Ik ben het daar niet mee eens. IS is wel degelijk een belangrijke oorzaak als meest fanatieke verdediger van de fundamentalistische stroming in de Islam. Het kan niet zo zijn, dat her en der op de wereld individuen gelijktijdig op de gedachte komen aanslagen te plegen. Zij worden hiertoe gestimuleerd en opgeroepen. De mogelijkheden hiervoor Internet en bijbehorende verspreidingsmiddelen te gebruiken is één van de grote schaduwkanten van dit moderne systeem.

 

Ik ken geen politieke, godsdienstige of maatschappelijke stromingen in ons land die dergelijke moorddadige acties propageren. Verre van dat. En evenzo ook niet in veel andere landen. We zouden mogen verwachte dat gematigde moslims in hun landen tot felle veroordelingen komen. In hun kranten, op televisie, in parlementen. Hun Islam wordt bezoedeld. Maar zo gaat het niet. Omdat men geen vrije media heeft. Daarbij verhindert de ene godsdienstige gedachtegang dat de andere tot onderwerp van discussie wordt. Die gematigde moslims zullen de schietpartij met 50 slachtoffers nog wel afwijzen of veroordelen, maar dat deze zich deze keer ook nog tegen homo’s richtte, kunnen zij niet verdisconteren als fout, omdat zij deze vorm van omgang in de samenleving verafschuwen.

Het is triest dit te moeten constateren omdat hiermee elke discussie over wat wel of niet tot universele waarden of rechten behoort in de kiem wordt gesmoord. Onze wereld en zienswijze verschillen onverenigbaar met die van hen. Dat is een feit en een gegeven voor eeuwen. Integratie, schreef ik al, zal dan ook niet lukken. Over het eten van spruitjes, het gebruik van zonnecrème en de functie van de paraplu zal dat nog wel lukken. Maar als het gaat om gezamenlijk sporten, gemengd zwemmen en seculier onderwijs, de positie van vrouwen, een democratie met tien partijen, het lezen van boeken, het uitzenden van programma’s, vele kunstuitingen en zo nog talloze essentiële westerse waarden en vrijheden is de consensus uitgesloten.

Ik hou ermee op dit telkens weer uit te leggen. Herhaling maakt mijn zienswijze niet sterker. Dan lijkt het dogmatisme te worden, een mantra en dat mag nooit zo zijn, want dat wordt dan weer tegen mij gehouden.

De moord in Magnanville, die op het nieuws is terwijl ik dit tik, leidt ook al tot de zelfde verschuiving van reden: uit naam van in plaats van ‘gedreven door IS en Islamisme’ was het commentaar van de reporter ter plekke. We zullen helaas nog vele voorbeelden op dit punt krijgen. Dit gedrag krijgt epidemische trekken. Navolging wordt op zich een sterke drijfveer. Tot overeenkomst komen, dat is wat integratie voorstaat. Overeenkomst met wat? I rest my case.

Interessante artikelen

Zo heette dit vroeger ter verdediging van ongevraagde informatie. Tegenwoordig worden we vergeven van reclame in woord en beeld. Zelfs de beste of spannendste tv-uitzendingen worden onderbroken. Op de


‘U hebt het recht te zwijgen. Alles wat u zegt kan door derden tegen u worden gebruikt in de arena van openbaarheid.’ Deze variant op de Anglo-Amerikaanse politietekst, waarbij een verdachte op zijn r


Een mooi staaltje pover verwachtingsdenken trok deze week voorbij. De aanleiding was de constatering, dat de oproep om de topsalarissen te matigen, te beginnen in de (semi-) publieke sector het gewens