Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Wat de ISlam is weten we. Een fanatieke uiting van islamieten om zich tegen het westen te keren en te proberen de orthodoxe groeperingen eerst en alle mohammedanen daarna op te roepen tot een strijd, die geen duidelijke doelen kent of het moet zijn de vernietiging van ongelovigen (lees: niet-islamieten) en de stichting en expansie van een volledig op de islam gebaseerde staat.

Wat islam is weten we ook. Een godsdienst gebaseerd op de leer van Mohammed met de Koran als opperste waarheid en wetboek, waarvan de islamieten beweren dat het een vredige godsdienst proclameert.

Afgezien van enige allerminst vredige paragrafen of voorschriften die in deze tijd volstrekt archaïsch zijn is de Koran in menig opzicht milder en minder onvermurwbaar dan de snoeiharde opdrachten van strijdgod Jahweh uit het Oude Testament. Sommige Bijbelboeken druipen van de genocide in opdracht van Jahweh. Gelooft u mij niet, ga dan beide boeken lezen en turf de opdrachten tot vernietiging van stammen en ongelovigen. Het nieuwe testament is heel wat menslievender, maar de beide Bijbel-boeken zitten hoe we het ook zien in één kaft. En de heilsleer van het Nieuwe Testament is behoorlijk stam-nationalistisch.

Dit vredelievendheid in de Koran neemt niet weg, dat IS en Al-Qaeda en nog enige tientallen zijtakken zoals Taliban en Boko Haram zich beroepen op hun geloof. Islamieten kunnen volhouden dat dit de ware leer niet is, maar dan zouden zij des te heftiger moeten reageren op deze moorddadige groeperingen uit hun eigen kring. Dit laatste gebeurt maar mondjesmaat. Dat maakt hun verweer dat dit afkeurenswaardige uitzonderingen zijn er niet geloofwaardiger op.

Zo lijdt de islam onder de ISlam, dat daarmee in de ogen van doorsnee-islamieten het gedachtegoed van Mohammed beschadigt en teniet doet.

Interessante artikelen

Hoewel nog steeds teveel kent Nederland relatief een laag percentage analfabeten. Maar hoe zit het met onze cijferbegrip? Voelen we ons niet langzamerhand als de Romeinse huisvader of –moeder? Over de


2015 was eigenlijk een Jaar van Hoe het niet moet. Ik ga u niet lastig vallen met een opsomming van alle negatieve gebeurtenissen. U weet het langzamerhand allemaal wel, als was het maar omdat kranten