Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Volgens wetenschappers en andere nuchtere denkers is astrologie volslagen onzin. Alsof die zon en zijn planeten ons determineren. Alsof er geen octillion andere hemellichamen zijn. In dit artikel geef ik aan waardoor het onzin is, maar tegelijk zet ik een kleine schijnwerper op hoe het misschien wel in elkaar zit.

Eerst de flauwekul. Al die dagelijkse of wekelijkse stukjes in kranten en damesbladen zijn pure verlakkerij. Ze zouden immers elke keer slaan op circa eentwaalfde van de bevolking. Dus de voorspelling ‘u heeft deze week een romantische ontmoeting’ slaat ook op alle baby’s en kleuters en mensen van boven de tachtig, vallend onder het betreffende sterrenbeeld. Kortom op ruim een miljoen mensen alleen al in Nederland.

Het zijn ook nietszeggende aankondigingen. Nooit staat daar concreet ‘u wint de toto deze week of de hoofdprijs in de Staatsloterij’, dan wel ‘u haalt het einde van de maand niet.’ Wel ‘u haalt energie uit een onverwachte ontmoeting’ of ‘er ligt een reis in het verschiet.’  Waar naartoe of wanneer wordt niet vermeld. En als de ontmoeting benoemd wordt (met wie) is zij perc definitie niet meer onvereacht als de voorspelling uitkomt. Quatsch dus.

Toch vreten veel mensen die vage uitspraken. Dat zegt iets over die mensen, niet over de astrologie. Over de onbegrijpelijke invloed van humbug.

Op iemands toekomst en toestand zijn zoveel factoren en koerswisselingen van toepassing, dat wat op ons afkomt eenvoudig weg onvoorspelbaar is. Punt uit.

 

De natuur als spiegel

Zeggen de sterrenbeelden dan überhaupt iets over de mensen, dat hout snijdt? Dat zou voor een klein beetje kunnen en wel omdat vroegere wichelaars de mensen hebben onderscheiden in twaalf karakters, eigenlijk karaktergroepen, en daar vervolgens symbolisch sterrenbeelden bij hebben gezocht.De omgekeerde weg dus.  Zij zaten eeuwenlang mensen te bestuderen en te koppelen aan iets tastbaars of visueels in hun wereld. Van de hemel zagen ze nu eenmaal meer dan van het binnenste van de aarde. Wij doen dit in zeker opzicht nu nog, al zijn het geen verre sterren. We koppelen kracht aan de leeuw, onverzettelijkheid aan de stier en listigheid aan de slang. Alsof er geen andere dieren zijn met die eigenschappen. Of elementen.

In vroeger tijden hebben priesters, monniken en astrologen (toen eigenlijk astronomen) gedacht dat al die machtige hemellichamen toch ook op de mensen invloed zouden moeten hebben. Als de zon voor gewassen zorgt en hele bomen kan doen groeien, als de natuur zorgt voor vruchtbaarheid veroorzakende overstromingen en als Ra als zonnegod werd vereerd en de aarde als drager van vruchtbaarheid, zou die nietige aardbewoner dan vrij van invloed zijn? Als de maan voor zoiets indrukwekkends zorgde als eb en vloed van onmetelijk grote wateren, zou de mens vol met vocht daar ook niet iets van ondergaan? En de maan kent een maandcyclus min of meer gelijk aan de menstruatieperiode. En het licht kent donkere en schitterende periodes. Gelijk aan humeuren en optimisme en depressiviteit. Kortom de natuur weerspiegelde zich in de mens.

 

De omgekeerde ophanging

Zij bestudeerden de natuur, de hemel en vooral ook de mens. Je hebt sowieso al heel zichtbare tweedelingen, want naast vrouwen bestaan er ook mannen en alleen al de gevoelsverschillen en karaktertrekken waren manifest. Introverte tegenover extraverte mensen. Lachebekjes naast sombermansen. Slimme en domme. Muzikale geesten naast toonarme. Gulle en gierige. Optimisten naast pessimisten. Nuchtere naast gepassioneerde types en vooral ook gewelddadige naast goedmoedige personen. Vervolgens heb je natuurlijk nog eindeloos veel variaties en combinaties van deze ‘hoofdtypes.’

Afhankelijk van de seizoenen en meer of minder zon en maan en de verschuivende hemelpatronen veranderde er ook van alles op aarde. Zou dit niet ook invloed kunnen hebben op stervelingen? Waren zij die geboren werden in het voorjaar anders dan in het najaar? Aprilmensen anders geluimd en beaard dan decembergeborenen?

Gaandeweg deelden die oudtijdse doordenkers en –kijkers de mensen in in die 12 types. Decembermensen hadden een wat meer donkere, verre kijk op de dingen. Het duurde immers nog maanden voordat de bloemen weer zouden gaan bloeien. Zij hadden verre doelen, een enigszins filosofische inslag en mikten met hun pijlen op iets op afstand. De Boogschutter werd het symbool. Aprilmensen zien om zich heen alles elke dag veranderen en opbloeien. Pluk de dag, zoek niet te ver. Stort je op het nieuwe. De Ram leek aan dit karakter te voldoen. Head-on in.

Dus eerst deelden zij mensen in en vervolgens hingen zij die karakters op aan sterrenbeelden als symbolen.

 

Zelfinzicht

Astrologie is zo beschouwd niets meer dan een historische hoofdindeling van karaktersoorten verbonden aan de seizoenswisselingen en het moment van geboorte. In de donkere zonarme maanden of de krachtschenkende lente of volbloeiende zomermaanden. Hiermee maakten die oude astrologen ook de mate van licht tot aspect van invloed. Vervolgens zochten zij daar symbolen bij in de hoedanigheid van sterrenbeelden, waarvan er later meer dan twaalf bleken te bestaan. Net zoals trouwens van de planeten. Saturnus, Uranus en Pluto werden pas in de moderne tijd ontdekt en Pluto is inmiddels als te klein voor een heuse planeet weer afgevallen.

Aan die uitbreiding van sterrenstelsels pasten de beoefenaren de indeling niet aan. De redelijk recent gevonden planeten kregen wel een plek. Als u het leuk vindt om de astrologie eens te beoordelen op die hoofdindeling kijk dan naar de voornaamste kenmerken van personen in uw directe omgeving in relatie tot wat de astrologie daarover beweert. En aan welk symbool u dat karakter zou ophangen. Ontleen er geen toekomstvoorspellingen aan en vergeet die dag- en weekrubrieken subiet.

Bezie astrologie als een oud geschrift. Een poging om mensen in categorieën te verdelen. Net zoals andere oude boeken als Bijbel, Koran en Veda’s proberen mensen een stempel op te drukken vanuit de beperkte visie van die tijd.

Als kosmische objecten al invloed uitoefenen, dan zijn dat de zwaartekracht of stralingen of de zwarte materie en energie. Ik zou het niet wagen mensen in te delen naar de effecten van deze krachtbronnen. Laat staan daar dagkoersen aan te verbinden.

Zien we de natuur in onze uiteenlopende karakters terug? Dat zeker. Opgebouwd uit die ons voorgaande natuur met al zijn schoonheid en wreedheid kunnen we in onszelf heel veel moleculairs en DNA-achtigheden terugvinden. De moderne biologie en natuurkennis in den brede vertelt ons veel meer over onszelf dan ooit tevoren. Als u zich afvraagt wie of wat u bent en waartoe dit morgen kan leiden, kijk dan in de spiegel en ontwaar achter u de kennis in een inmiddels fenomenale en tegelijk moderne boekenkast. U hoeft zich slechts om te draaien en beginnen te lezen. Zo wordt u met zelfinzicht uw eigen astroloog.          

Interessante artikelen

- Wat een vrolijk en kleurrijk schilderij! Wat stelt het voor?
- Het zijn zonnebloemen, geschilderd door Van Gogh.
- Duidelijk. Welke waarde geven jullie aan zo'n schilderij?
- Dat hangt ervan af, maar o


I. Als u met één journalist praat, communiceert u met alle media.

II. Onder embargo, sub rosa en off the record hebben evenveel afspraakwaarde als snelheidsborden, de verplichting dat fietsers richti


Nadat ik een jaar geleden schreef, dat de afwachtende houding (communicatief) van de wereld voor al Assad, een vrijbrief inhield om nog even door te gaan met het bevechten van opstandelingen en revolu