Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De zin van het leven behelst een filosofische en tevens praktische vraag. Die vraag duiden we aan als een existentiële vraag: waarom zijn er er?

Leg je zin uit als het hebben of stellen van een doel, dan heb ik doelen. Vraag je bij de zin van het leven naar het doel van leven, dan vergroot je de kwestie van persoonlijke zingeving naar kosmische zingeving.

Voeg je die twee overwegingen bij elkaar, dan komt zingeving van de kosmos neer op zingeving per persoon. Aangezien dit voor iedereen geldt, komt kosmische zingeving neer op het doel van de mensheid of op het saldo van doelen.

De zin van het leven komt dan overeen met alle doelstellingen van en bij mensen, veelal individueel maar ook in gezamenlijkheid wanneer mensen aan gelijkgestemde doelen werken.

Praktisch is daarmee zingeving ingevuld. Filosofisch vallen we terug op de vraag of de kosmos een plan heeft of een doel als zodanig. Dit veronderstelt een bewustzijnseigenschap van die kosmos. Als energie en materie geen bewustzijn hebben, is de conclusie dat de kosmos geen doel kent. Als zingeving gebonden is aan bewustzijn en derhalve bewust gekozen zin en doelen valt de kosmische zingeving samen met dit menselijke vermogen. We kunnen dan tot de conclusie komen, dat de kosmos zingeving kent. Immers, wij hebben bewustzijn dankzij een deel van ons lichaam en wel de hersenen. Onze andere lichaamsdelen, nieren, hart, knieschuiven, noem maar op, hebben geen bewustzijn. Als we dan zeggen dat wij (als levend geheel) bewustzijn hebben, dan kunnen we overeenkomstig besluiten dat de kosmos bewustzijn heeft als een deel daarvan in het bezit van bewustzijn is.

Hoe we tot zingeving kunnen komen en hoe dit werkt leg ik in een tweede artikel uit, dat eerdaags volgt.

Interessante artikelen

Frankrijk is boos en verbolgen over de Nederlandse verwerving van aandelen in AirFranceKLM. Ik zou Macron antwoorden: Beste Pesident, wij achten u intellectueel genoeg om het zelf al te begrijpen.

Ma


Het is mijn mening, dat de neurowetenschappen en de genetica deze eeuw de toon zullen zetten. Anders gezegd: de vraag 'hoe genen en hersenen werken' komt niet van de agenda. We willen nu wel eens prec


Lance Armstrong biecht op. Alhoewel ? Ik krijg alleen maar meer argwaan en afschuw over de man. Ik leg u uit waarom.

Eerst liegt de man 15 jaar lang. Hij loog niet bescheiden, maar snoeihard. Vele ke