Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Vele mensen zijn van mening dat zingeving bij henzelf moet worden gezocht. Voor zover de kosmos een doel of zingeving zou herbergen, is daar met vragen niet achter te komen. We moeten in die werkelijkheid van het heelal zelf die zingeving maar ontdekken. Gelovige mensen leggen dat doel of die zingeving bij een godheid, maar hun geschriften geven daar evenmin een duidelijk uitsluitsel op.

We gaan dus maar bij onszelf te rade.

De natuur zoals wij die kennen in flora, fauna en mensen toont een gedeeld verschijnsel in de hoedanigheid van het proces van voortplanting. Dit is bij planten een onbewust proces, bij dieren instinctief en daarmee beperkt bewust en bij mensen zeer bewust.

Nageslacht dan wel in kinderen voortleven kan een doel zijn, maar dan blijft de vraag wanneer dit doel ooit wordt bereikt in de keten van opvolging. Een mens is er zelf hoe dan ook maar een levenlang bij. De zingeving van nageslacht ligt eerder besloten in de vervulling van die mogelijkheid tot kinderen binnen de tijd van het eigen bestaan dan in een wijdere context. Het zal de kosmos of kleiner de aardse natuur verder een zorg zijn.

Zingeving kan ook worden gevonden in de schoonheid van leven en natuur. In de persoonlijke genieting. En dan niet de Epicurische of hedonistische genieting. Het hedonisme is een streven naar zinnelijk genot. Dit kan natuurlijk als doel in het leven worden gesteld, maar dat wordt algemeen als weinig bevredigend en volstrekt egocentrisch aangemerkt. Alsmaar je lekker voelen. Bovendien blijkt die toestand van gelukzalige genieting maar voor een zeer beperkt deel van de mensheid weggelegd.

Ook aan Epicurus wordt de fysieke genieting gekoppeld, maar dat doet de man geen recht. In oorsprong hield zijn leer geestelijke beschaving en het beoefenen van der deugd als hoogste goed in. Ofwel de mentale genieting.

Als het dus om genieting zou gaan in geval van zingeving is er een range van lichamelijk tot geestelijk welbevinden. En de keuze tussen persoonlijke bevrediging en de genieting in gezamenlijkheid.

Is dit laatste aan de orde dan gaat zingeving richting een toestand van gezamenlijk welbevinden. Daarbij is geven en delen een centrale houding en niet louter ontvangen en gierige zelfgerichtheid.

Zo kan het als zingevend worden aangemerkt als een mens (ook) de wensen van anderen naar vermogen in vervulling probeert te doen gaan. Dit strekt zich dan uit over het eigen leven. Daarna houdt het op of moeten we het uit handen geven.

Toch is voor velen het doel en de zingeving van een hogere orde dan louter zo aangenaam mogelijk leven. Het antwoord op de zingevingsvraag reikt dan naar het bovennatuurlijke of het metafysische. Dit laatste in de betekenis van wat na het fysische c.q. materialistische komt. Dit gaat zelfs zover dat mensen als doel hebben in de hemel te komen. Zij moeten dan eerst door het leven heen. Het doel of de zingeving ligt dan niet in de eerste plaats bij of binnen henzelf. Het is tijdens het leven niet haalbaar.

Voor de realisten is dit geen oplossing. De zin van het leven ligt voor hen besloten in het aardse, tevens tijdelijke leven. Zijn zij egotistisch dan draait het slechts om henzelf. Voelen zij zich één van velen, dan zal die zingeving zich vooral afspelen in de verwezenlijking van de harmonieuze samenleving. Om te beginnen in hun eigen beperkte actieradius en naar vermogen in de samenleving als geheel. Voor hen is zingeving niet afhankelijk van een kosmische invulling. Op zijn best zien zij de zoektocht naar de kennis omtrent die kosmos als een hoogste doel. Voor hen is zelfs de aardse natuur niet zingevend of het moet zijn dat zij de genieting hiervan ook voor nazaten wensen te behouden. De harmonie tussen mensen, te beginnen bij die invulbare actieradius van de enkeling, is voor velen een haalbare zingeving en tevens doelstelling. En zelfs daaraan moet nog hard worden gewerkt. Dat heeft zin en geeft zin. De rest is filosofie.

Interessante artikelen

 

Voetbalinnovatie

 

Vlak voor de wedstrijd

 

De trainer: mannen we moeten vandaag echt punten pakken. Dus vol ertegenaan.

Doen we, trainer.

Maar stel we hebben pech. Door twee onnodige, domme


Grote patronen laten de toekomst zien. Niet in details, wel wat betreft richting en grote lijnen. Neem bewapening. De mensheid begon te vechten met knotsen. Lijf aan lijf. Speren en boogschieten volgd