Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De indrukwekkende verhoging van de gemiddelde leeftijd in de betere delen van de wereld zorgt in toenemende mate voor een groot conflict. Nederland behoort zeker tot die gezegende betere wereld. Wat botst zijn de betaalbaarheid van goede zorg aan de ene kant en de duur plus de hieraan verbonden personeelsbehoefte voor die verzorging aan de andere kant.

Het kan zo worden samengevat: zorgeloos genieten is op hoge leeftijd een uitzondering.

Waar trekken we de grens?

Driekwart van de mensen boven de leeftijd van 70 jaar heeft één of twee aandoeningen. De meeste kwalen zijn met medicijnen stuurbaar en beheersbaar te houden, maar naarmate die mankementen groter of bizarre aandoeningen worden, nemen de kosten schrikbarend toe.

De omslag over het geheel van de bevolking drukt op de solidariteit. De ziekteverzekeringpolis vraagt om een hogere bijdrage. De jongere gezinnen kennen al een kostentoename als het gaat om energielasten, milieubijdragen en vooral ook de onderwijsprijs en voor wie is aangewezen om te wonen in een grote stad de woonlasten.

Langer oud, langer pensioen

Vanaf de straks ouderwetse pensioenleeftijd van 65 jaar tot aan de 80 verjaardag is tijdens het werkleven sparen voor 15 jaar inkomen. Loopt die leeftijd mede door allerlei ingrepen naar gemiddeld 90 jaar dan moeten mensen voor een kwarteeuw pensioen opbouwen. Een echtpaar waarvan de vrouw niet werkt, moet voor twee mensen dat pensioen en de zorgkosten rondbreien. Een verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar of zelfs verderop in de tijd tot 70 jaar zal niet echt helpen. Vijf jaar langer werken is voor velen niet weggelegd of door slijtage in zware beroepen of door de technologische vernieuwingen en derhalve de slijtage van kennisinzet.

Over de 100

Hier en daar lezen we berichten dat een leeftijdsdoel van 100 of 110 binnen bereik komt. Vooral ook door toenemende kennis van medische zaken en fysisch-technische ingrepen, zoals nieuwe heupen en organen. In de science fiction ontstaat al het beeld van een bionische mens, half mens half robot.

Is dat wat we willen? Langer leven is een aloude wens, maar kunnen we ook de kosten daarvoor opbrengen? Lichaamsdelen vernieuwen of opkalefateren wordt een rijk onderdeel van de medische mogelijkheden, maar geldt dat ook voor een haalbare tegengang van hersenveroudering als dementie?is dit te bekostigen die groeiende kwakkelgeneratie?

Geen politieke kwestie

De vraagstukken verbonden aan deze ouderdomsstijging zijn al met al zo ingewikkeld dat van politieke leiders geen oplossingen moet worden verwacht. Het is een zo groot sociaal vraagstuk, dat het door een samenleving als geheel moet worden aangepakt, waarmee impliciet de denkcultuur zal moeten veranderen. Een vraag als ‘voor hoelang mag een mens op zorg en levensrek rekenen’ raakt ons in het hart van collectieve zelfkennis en –beschouwing. Met de toenemende kennis van technische wetenschappen lopen we gelijktijdig op tegen de behoefte aan kennis(vernieuwing) binnen de geestes- en menswetenschappen. Een leuke en spannende vraag is dan: laten we dit in de eerste plaats over aan de studenten-juniores of ligt hier ook een taak voor studenten-seniores? Als we toch onledig thuiszitten, gaan we gewoon weer naar school. Een levenlang leren wordt dan ook leren over de levenslengte: de ouderenstudie.

Interessante artikelen

De Shashoggi -affaire houdt ons al geruime tijd bezig. De verdwijning va de Arabische journalist werd dood, werd moord plus verdwijning.. Werd de impact van en de redactie op deze gebeurtenis zo onder


Een tocht van zes etappes door de menselijke evolutie toont de weg door de eeuwen en werpt een licht op een mogelijke toekomst over de menselijke gerichtheid op energiezuinigheid.  (zie ook het schema