Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

HBO- en WO-studenten komen van hun opleiding af met een fikse schuld, tenzij ouders kapitaalkrachtig genoeg zijn om het abonnement op onderwijs te betalen. Hoger onderwijs in Nederland is niet iets dat de rijke staat Nederland jou aanbiedt als je zeer bruikbare hersenen hebt. Ik vind dat onacceptabel. Om zich zo goed en ver mogelijk te laten onderwijzen voor de uitoefening van een over het algemeen noodzakelijk beroep, hetgeen in feite een voorzetting van de opvoeding is maar dan met gerichte kennis aansluitend bij de praktijkvereisten, moet een jong mens zich in de schulden steken. Een land dat zichzelf - hoor de politici - hoog in de welzijnsladder verklaard en tot de meest welvarende landen in de wereld rekent, laat de opleiding tot zeer inzetbare en voor die welvaart noodzakelijke beroepsburgers dik betalen. Vreemd.

Leert de economie mij nu niet juist, dat, als ik iets wil (de staat dus in dit geval) dat van hoge kwaliteit is en jaren van productie heeft gevergd, ik hiervoor een hoge prijs betaal (auto, huis, tophulp)? Inderdaad, het is de omgekeerde wereld. Onderwijs wordt zwaar aangerekend.

Daar komt nog bij, dat ouders van studenten belasting betalen en in Nederland niet zo zuinig, waarvoor je mag verwachten dat de staat als collectief met belangen iets terugdoet, om te beginnen in onderwijs, dat voor ouders niet mogelijk is. De vader-stucadoor kan niet eenmaal niet een oogarts opvoeden. Het omgekeerde trouwens ook niet.

Wat mankeert er aan het systeem? De basis is wat je verdient dat kun je uitgeven. Eerst zaaien, dan oogsten heet dit.

U betaalt fiks belasting. Prima. Met enige begrijpelijke hoogteverschillen doen we allemaal mee aan de collectief te vergeven inkomsten. Niet protesterend zeggen, maar het bedrijfsleven betaalt ook mee. Dat is simpelweg niet het geval. Bedrijven verkopen hun dingen en diensten met een opslag. Bedrijven betalen belastingen maar rekenen die kosten door aan elke burger. Lukt dat niet dan gaan ze failliet, omdat hun vraagprijs te hoog is, het product te duur is voor de wenswaarde en keuzeafweging van die klant of het product niet meer in zwang is. Wie heeft er behoefte aan een draagtas van Gucci van 2000 euro en waarom eigenlijk? Bedrijven die doorbestaan, wentelen hoe dan ook hun kosten af op individuele burgers.

De belangrijkste producten zijn die zaken die levensvoorwaardelijk zijn. Daarom geven wij noodhulpgeld aan landen waar voedseltekorten zijn of een schamele gezondsheidszorg (Waar we overigens geen moer aan doen is de oorzaak van die voedseltekorten wegnemen, als dat doenbaar is, want dat betekent fors ingrijpen in de gang van zaken in die landen. Maar dat noemen we neokolonialisme en zo weigeren we die landen te onderwijzen). Van wie kregen de burgers van Nederland ooit geldhulp om het land terug te winnen op de zee?.

Goed, u betaalt belasting? Krijgt u hiervoor uw paspoort gratis, dus van de staat? Nee.

U drinkt en gebruikt thuis water. Gratis van de Staat? Nee.

U heeft een koophuis. Grond gratis van de Staat, uw! land wel te verstaan. Allesbehalve. U bent staatsburger, dus eigenaar van het land. Heeft u dan kosteloos recht op een stukje van dat land. Voor geen meter. Van wie is dit land dan eigenlijk wel? Ooit een politieke partij gehoord die dit rare fenomeen aanviel?

Uw kind behoeft opleiding. Niet alles kan vanuit de kennis van ouders. Er is dus een collectief belang. Is dit gratis, integendeel.

U wilt rijden, betaalt belastingen, maar daarboven uit nog eens wegenbelasting (die overigens niet naar de wegen gaat), parkeerbelasting en een omslag in km-kosten via de benzine-, diesel-, en gasaccijns. Whah? Ja, als u niet zou rijden waren er geen inkomsten uit brandstoftax. Nederland gaat zover dat het BTW rekent over de aargastax. Dat is belasting over belasting. Het protestantisme om de hemel te verdienen gaat wel erg ver in zijn soberheidsnoodzaak in dit leven. De katholieken hebben wat dit betreft het programma beter voor elkaar. Leef je conform de geloofsvoorwaarden om in de hemel te komen gedwee, dan staat het paradijs te wachten. Lukt dat jou om allerlei drift- en luxewensredenen niet, dan biecht je voor het vallen van de bijl jouw zonden op en kom je evengoed in de hemel, bij voorkeur nog na het betalen van een aflaat (religiebelasting). Fantastisch, de katholieke kerk als voorloper van paradijstax zonder te leveren.

U haalt na veel kosten uw rijbewijs. Krijg je dit dan van de staat gratis? Nee.

Kunt u overal lopen en zwemmen, dus leven, zonder kosten? Hier en daar nog wel, maar op veel plaatsen allang niet meer. Nederland is vergeven van hekken en prikkeldraad.

Biedt de Staat u gratis theater aan om de somberheid van de dagelijkse ellende weg te nemen. Niet bepaald. Sterker nog, er is een redenering dat wat gratis wordt aangeboden eigenlijk geen waarde heeft. Zo redeneert de non-uitvinding van de wetenschap economie.

Economie is helemaal geen wetenschap die rekening houdt met wat we weten, maar slechts met de zwakheden van mensen om het goede te zoeken. Dan beprijzen we die goede dingen en verdient iemand daar geld aan. En wat doen de grootverdieners met dat geld? Dat stoppen ze bij voorkeur in zaken die nog meer geld opleveren. Dan wel aanzien en dat is op zijn beurt weer geld waard. Een sublieme vorm van een gesloten systeme met maar één poort.

Daarom is de eerlijke Shell-film over de dreiging van het klimaat door ons onverstandige energiebeleid (lees: we zijn allemaal debet) niet opgevolgd door schoonmaakbeleid, maar door accountantsbeleid gericht op winst voor investeringen in de volgende winstactie. Die accountants zijn volslagen onvermogend als het gaat om de berekeningen van winst nu (geld) tegenover winst op de lange termijn (een leefbare aarde). Anders gezegd: zij hebben een volkomen waardeloze opleiding gehad.

Maar wat wil je als mensen zelf hun opleiding moeten betalen? Dan wil je als student dat dit zo is ingericht dat je ook allemaal snel kunt slagen. Van geen diploma is een eindexameneis deze: Wat denkt u met uw kennis en aansluitend vak te kunnen doen om de wereld te behoeden van haar ondergang of onleefbaarheid en impliciet die van de mensheid? Die vraag wordt niet gesteld, omdat dit geen deel uitmaakte van dat onderwijs en dus niet van de examenvragen? Waarom was dit gegeven geen onderwerp van de politieke debatten de afgelopen weken? Het antwoord is duidelijk. Deze politici zijn hierin niet opgeleid?

Interessante artikelen

Wellichtdoor  klimaatverandering fegent en weaait het al drie wken vnuit het westen. Gee nelfstedentocht. Inplaats daarmee te stoppen wijkt men uit naar Oostenrij ken Zweden en houdt men daar wel vier