Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

U bent zelf de maat der dingen. Dat impliceert de bewering, dat een milievriendelijke wereld begint bij jezelf. Dat is waar, maar alleen voor die handelingen, waarover u geheel zelfstandig kunt beslissen. U bent dan verantwoordelijk voor éénzevenmiljarste deel. Of iets meer als uw ecologische voetafdruk groter is.

Ik maak mij sterk, dat mensen die bewust leven, bewust van hun impact op allerhande zaken, al nagenoeg doen wat zij kunnen.

Im sommige landen is er onvoeldoende vruchtbare bouwgrond of zien de bewoners (en hun regeringen) geen kans om zo te werken dat de beschikbare gronden voldoende opleveren. In sommige landen is de bebouwing zo intensief dat de vruchtbare bovenlaag is uitgeput en door de wind nog verder wordt verarmd. In weer andere landen kapt men bossen om meer landbouwgrond te verkrijgen. Door die houtkap neemt de levering van zuurstof af, de opname van CO2 en het leefgebied van dieren.

Toename van CO2 doet het koraal verbleken, waardoor er riffen voor zeedieren minder voeding bieden. Overbevissing is een nog grotere bedreiging voor de behoefte aan eiwitten of andersoortige calorieën en mineralen.

De rijkere wereld wil elke dag vruchten, ook als die seizoensgebonden niet groeien in de eigen oomgeving. Het gevolg is energievretende transport, waardoor de calorische waarde van banenen teniet worden gedaan door het verbruik van olie, kolen of gas voor het transport. Zouden we dit bewust minderen, dan hebben de plantagehouders en –werkers elders in de wereld weer niet voldoende opbrengsten om van te leven. En zo raakt de ene crirel de andere, Wat is uw invloed hierop?

We willen nu graag 20 miljoen hongerende Jemenieten, Soedanezen en Afrikanen in de Hoorn van Afrika voedsel verschaffen. Een met regelmaat weerkerend probleem. Dus even de CO2-toevoeging vanwege alle transportvliegtuigen voor lief nemen. Dan helpt u de ene kant door een noodgedwongen toevoeging aan de andere.

Zo draaien cirkels u een loer. Voetbalkampioenschappen in Qatar zorgen voor een moderne vorm van slavenarbeid in datzelfde land, waar mensen uit Azië voor een habbekrats werken omdat ze in eigen land niet in hun onderhoud kunnen voorzien. En straks vliegen weer heel wat landen en bobo’s en supporters daar naartoe. Die wereldkampioenschappen worden afgewisseld met EK’s en andere wereldregiocompetitie. Deze worden nog afgewisseld met Europa Leaque-gereis en UEFA-bekergereis in de tussentijd. En dan betreft dit niet één sport, maar één van tientallen.

En daarop heeft u geen enkele vat. U kunt er op uw hoogst niet aan mee doen, maar als u thuisblijft en daar al die wedstrijden volgt, houdt u ze nog meer in stand, omdat u de reclame-inkomsten lucratief maakt.

Uw persoonlijke slotsom en maximale bijdrage als u wilt minderen wordt dan:

  1. geen plofvlees meer eten;
  2. af en toe een visje verorberen;
  3. producten uit eigen streek al naar gelang het seizoen opbrengt tot u nemen;
  4. geen sport meer kijken anders dan per fiets in de buurt;
  5. geen verre vakanties of driedubbele reizen maken, maar genieten van elke dag zon, die u op eigen balkon of in eigen tuin dan wel in een buurtpark aantreft;
  6. en tot de jeugd: veel minder twitteren en facebooken en het gewoon aan pa of ma vragen en je vriendjes op school. Scheelt elektriciteit en dat weer enerigegrondstoffen en zo door en zo verder.

Ik besef nu dat mijn grootouders zo leefden en mijn ouders in hun beginjaren. Dat was volgens mij geen wereld die ongelukkiger was dan nu afgezien dan van twee Wereldoorlogen. Waarom hebben we die leefstijl van de hand gedaan? Behoudens die WO’s natuurlijk. Ik moet vrezen dat uit die nieuwe leefstijl opnieuw oorlogen voortkomen. Wat zeg ik? Ze zijn al gaande. Ongeremde groei is economisch nodig. Dat heet woekering. Mensen zijn een woeker. Econ omie is woekerkunde. Niks schaarste, niet aflatende groei.

Bittere conclusie als je ziet dat we naast voedselhulp vooral ook veel wapens verkopen, wat zegt dat dan? Dat laatste levert veel slachtoffers op. Dus minder monden. O, is dat de manier om honger te bestrijden. Zo zet de ene cirkel de andere aan het draaien. Het gaat dus eigenlijk om raderen. Ik begrijp het. Door mijn geen rad voor de ogen te laten draaien, krijg ik zicht op mijn eigen voetafdruk. En nu maar zorgen dat ik geen rondjes loop en vooral rechtuit redeneer. De actieradius van uw geweten is maximaal De actieradius van ons handelen beperkt zich tot een persoonlijke voetafdruk.

Geen wonder dat veel mensen denken het zal mijn tijd wel duren. Dat klopt. Die voetafdruk houdt gemiddeld bij 80 jaar wel op. Het spreekt mij aan, dat steeds meer mensen openstaan voor wat voltooid leven is gaan heten. In rond Nederlands het nieuwe adagium: ik heb mijn portie wel gehad.

Interessante artikelen

Nederland heeft gekozen en duidelijker dan aanvankelijk gedacht en verwacht. De kiezers geven in meerderheid de voorkeur aan een sociaal liberalisme of een liberaal socialisme. Anders gezegd: een goed


Organisaties, of het nu overheidsdiensten zijn of bedrijven, houden van eenrichtingsverkeer. Hun houding is als die van bewoners van een huis met eenzijdige ramen. Zij willen graag naar buiten kijken


TOp een paar landen na leven alle landen en hun regeringen op basis van schulden, in casu geleend geld. Zolang men de rente op schuld kan betalen, blijft dit systeem overeind.  Het s een zeer betwijfe