Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het motorblok verloor zijn derde kans op een vierde klep. Er is nog een reserveklep van het merk CU en dan zijn de opties uitgeput. Tenzij de PvdA in een stuip schiet en uit regereerlust en samenlevingsbelang als nog aanschuift.

Liberalisme samen met christelijkheid en rationalisme gaan dan samen met afgebladderde vormen van socialisme. Probleem is dat dit liberalisme onderdeel is van kapitalisme. In de katholieke kerk vindt dit nog wel enig onthaal, in de christelijke gemeenschap veel minder. Dat dit christendom moet regeren binnen een volslagen van het fatsoen losgeslagen gemeenschap. Hoe kunnen God en lsd samengaan? Of aardigheid en motorbendes. Het rationalisme is een nuchtere benadering van de realiteit met dit probleem, dat die realiteit nou niet bepaald eerst 2 plus 2 is vier bedenkt en dan past in actie komt. Op papier is veel van de rationalisten zeer begrijpelijk. In de werkelijkheid wordt het juist heel vaak niet toegepast. Daar een vierde nog weer andere invalshoek aan toevoegen is klaverjassen met kaarten uit diverse spelen.

Ik stel voor, dat de hoofdpartijen in tien punten aangeven wat ze wel en niet willen en waarom. Vervolgens gaan de stemmers opnieuw naar de stembus. Tegelijk is er een tweede stem: wie mag van u eventueel met u samengaan?

Komen we daar niet uit dan resteert een minderheidskabinet en mocht dat onverhoopt ook nog niet eens lukken, dan graag een zakenkabinet. Zo heet dit, maar we bedoelen eigenlijk een expertkabinet. Ministers als onderwerpeskundigen. Niet dat zij alles weten, maar onhaalbaarheden horen niet bij deskundigheid.

Nieuw bijzonder beleid, bijvoorbeeld over de kwestie van levensbeschikking of ja dan nee opvang van honderdduizenden vluchtelingen gedurende de komende tien jaar worden dan op feiten en gevolgen uitgezocht en uitgediscussieerd.

De Tweede kamer is dan de plek van de heroverweging van feiten en gevolgen. De Eerste Kamer doet de peer review.

Want die brug kan wel of niet en dan laten wij het denken aan Delft c.s. over en niet aan de pedagogische academie. Die weten veel van mensen individueel, maar niet van massa en draagkrachten.

De wereld vraagt echt om expertise. Dat heet kennis van zaken. En kwantiteiten zijn nu eenmaal wat anders dan kwaliteiten. Of idealen, want die heeft elk mens.

Interessante artikelen

Eerbied voor het leven is mij aangeboren. Van een strenge leerschool thuis was geen sprake, wel ondersteuning voor die houding. Ook later waren er geen duidelijke ervaringen of ontmoetingen die mij he


Je hebt mannen en je hebt vrouwen. We zijn redelijk gevorderd als het om kennis gaat betreffende de eigenschappen van beide seksen. Zowel fysiek als mentaal of psychologisch. Maar hoe dit zit bij iema