Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

U en ik en onze dierbaren leven op deze aardbol. Veel keus hadden we niet. Het is zogezegd een gegeven. Andere bollen à la Terra zijn er niet. In ieder geval niet in de buurt. Het is ook niet zo gemakkelijk. Lui van onze soort hebben een eigen temperatuur van tussen 35 en 37ºgraden Celsius. We kunnen een buitentemperatuur lijden van tussen min 20 en plus 30 º en dan houdt het zo ongeveer wel op. Dat vergt nogal wat precisie in kwantitatiet opzicht als het gaat om de verhoudingen en afstand tussen een ster en een aardse familielid.

We zijn inmiddels met velen. Gaan van 7 miljard nu naar 10 miljard over 100 jaar en of het dan stopt valt nog te bezien. We weten dat dit komt omdat we slim zijn en onze natuurlijke vijanden in hoeken en parken hebben gedrongen. Op de insecten, bacteriën en virussen na wel te verstaan.

Achter die onstuimige groei zit geen plan. Wel een proces. Dat heet voortplanting en dat hebben we gemeen met al die dieren en afgekeken van de bloemen en al dat andere groen, dat we natuur noemen en waarvan we zeggen te genieten.

De meeste aardbewoners schikken zich in dat lot en aanvaarden dit leven zo het is. Maar niet iedereen. Regelmatig zoeken we elkaar op met niet al te beste bedoelingen. Dat noemen we territoriumdrift en kan vele beweegredenen hebben. Maar die vallen doorgaans onder het begrip meer.

Zo is er thans een groep onder leiding van een aardling die een kalifaat wil vestigen. Begin dan klein, denk ik. Sticht een dorp, verzamel jouw aanhang en maak er een hechte gemeenschap van. Maar nee hoor, die leider en zijn volgelingen willen dat de hele wereld een kalifaat wordt en gaat leven zoals zij. Ik begrijp dat niet. Ik wil iets, maar dan heb ik toch geen reden om te willen dat ook alle andere soortgenoten dat moeten willen. Het moet die mannen in de bol zijn geslagen. Zeven miljard andersdenkenden moeten hun ideeën of ambities laten voor wat ze zijn en deze zelfbenoemde kalief gaan volgen. Ik noem dit knap hovaardig en arrogant. Luisteren we niet, dan is hij bereid te vuur en te zwaard zijn doel te bereiken.

Die strijdlust en dat geweld berusten op een ideologie. Meestal wordt deze aan een voorganger ontleent, die zijn gedachten en leefregels meedeelt en bij voorkeur laat opschrijven met de nodige ge- en verboden daarbij. In dat licht bezien zijn profeten of in dit geval een geloofsfanaat slechts boodschappers. De zegswijze luidt: “je moet de boodschapper er niet op aankijken.” Dat is dan een probleem, want de zegsman zelf neemt niet op. Diens woordvoerder knapt het vuile werk op. Wat nu als het zelfs op dat niveau nepnieuws is? Dat gaat de journalistiek niet redden. Wat mij verder opvalt, is dat in al die geschriften het woord rede niet voorkomt. Het heeft er veel van weg dat dit een late uitvinding is. Tijd om te denken aan een bijgewerkte heruitgave.

Interessante artikelen

A: Waar houden jullie je zoal mee bezig?

V: Net zoals jullie op aarde: met bijvoorbeeld de expansie van het heelal.

A: Jullie denken ook dat het heelal expandeert?

V: Ja. Of dat zo blijft, weten we


Onder de kop ‘Overige’ vermeldde informatie vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie de zwaarste misdrijven van asielzoekers c.q. allochtonen, let wel voor zover zij verblijven in centra.

Ik


De inkt van het BBB-compromis was nog niet droog of de niet geselecteerde gemeentes lieten via raadsleden, wethouders of burgemeesters al weten de gedachte oplossing onwerkbaar te vinden. Blijkt hieru