Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Varkens en kippen kunnen niet geloven voor zover wij hebben kunnen vaststellen. Mensen zijn religieus, dieren niet. Zouden deze dieren wel hersenen hebben van ons niveau zouden zij dan gegeven hun recente ervaringen in een godheid geloven, zoals veel mensen wel doen?

Kleur de dramatische branden van de afgelopen weken eens in met mensen? 20.000 doden in de opgehokte woonsituatie van de Amsterdamse binnenstad. 10.000 geroosterde toeschouwers als kippen in een overvol stadion. We zouden moord en brand schreeuwen (dat deden die varkens en kippen trouwens ook) en onmiddellijk eisen dat deze toestanden uit de weggeruimd moeten worden. Na het fakkeldrama van een Londense flat zijn terstond alle torenhoge woongebouwen aan een onderzoek onderworpen. En je mag aannemen dat het bouwplan van een 200 meter hoog gebouw in Rotterdam op brandgevaar tot in de kleinste details is bekeken. Maar nee hoor, toeval of niet, megastallen laten in een verdacht korte periode zien, dat alert ingrijpen gewenst, zelfs noodzakelijk is.

Hoe anders dan in geval van mensen gaan wij om met dierenleed. Dit zijn toch ook levende wezens. En onderdeel van de schepping. Vanuit het feit, dat wij verder kunnen denken dan dieren en ook met vooruitziende blik zou je veronderstellen dat we redelijkerwijze de veiligheid van dieren eerder in ogenschouw nemen dan van onszelf. Wij kunnen elk van onszelf op dit preventieniveau nadenken. Ik ga geen overvolle disco in met kersttakken, waar kippen zonder kop vuurwerk afsteken bijvoorbeeld. Ons vermogen gaat niet alleen verder, het is ook miljardvoudig meer in aantal aanwezig. Of zitten wij in weerwil hiervan op onze wijze in een benauwde behuizing, van waaruit wij het licht niet kunnen zien? Die dieren zijn nota bene ook nog eens onderdeel van onze culinaire voedselketen. Extra voorzichtigheid geboden dus, zou je zeggen.

Veronderstel eens dat dit voorval nieuws werd: 120 in training zijnde blindengeleidehonden zijn bij een brand in hun opleidingsschool in vlammen opgegaan. Zouden we dan meer ontdaan zijn? Of in land X hebben extremisten een kerk in brand gestoken waar op dat moment een drukbezochte dienst plaatsvond. We nemen niet eens de moeite die oorzaak in het laatste voorbeeld, die we kennen, voor eens en altijd weg te nemen. Hierop duidde ik een stukje terug toen ik het had over onze benauwde behuizing. We kunnen dan misschien wel verder denken, maar hebben ons blinde muren gebouwd in de vorm van een tunnelvisie.

Tot slot een vraag en een constatering. Is er een naamsverandering op komst: de Voedsel en Ze waren Dienst?

Het is trouwens wel een keiharde manier om van megastallen af te komen. Of denk ik nu te ver?

Interessante artikelen

Duitsland is in beroering door de verregaand beledigende teksten van een cabaretier aan het adres van de Turkse president Erdogan. U kunt deze dictator zo fout vinden als een demon, maar daar wil ik h


De omslag van kolen naar olie en in Nederland vooral naar gas bracht niet louter vreugde. In 1963 kondigde de toenmalige minister van Economische Zaken Den Uyl aan, dat de mijnen in Limburg zouden moe


Volledige integratie gaat nooit lukken. Er is immers geen evenwichtig midden. Politici, dat wil zeggen de voorstanders, tegelijk ook een fiks deel van de burgers, wijzen op de noodzakelijke voorwaarde