Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Je bent er één uit duizenden. Zo kunnen we soms iemand complimenteren, als we deze uitspraak interpreteren als iemand een goede helper is uit duizenden die neutraal aan de zijlijn bleven staan. We bedoelen niet duizenden van dezelfde kwaliteit. Een juiste interpretatie is van het grootste belang voor duidelijkheid en goed begrip. Tegelijk geeft dit voorbeeld aan dat we bij voorkeur liefst zo spreken of schrijven dat interpretatie niet mogelijk is.

Maar hoe weten u of ik wat en wanneer iets door ons goed wordt geïnterpreteerd? Aan andermans uitingen de juiste betekenis toekennen, kan nagenoeg niet zonder persoonsgebonden gedachten of oordelen. Dit doet taal ook verschillen van wiskunde. Op het niveau van letters en cijfers is er nog geen verschil. Een a is een a en een 1 is een 1. Voegen we letters of cijfers toe, dan krijgen we woorden en getallen. Het abc verwijst al naar het alfabet en als we iets een abc-tje noeme bedoelen we geen klein alfabet. We geven de woorden twee verschillende betekenissen. Met 123 geven we een getal aan. Groot of klein dat weten we niet, dat hangt van het vertrekpunt af of met het getal een hoeveelheid wordt beschreven, die pas weer betekenis krijgt vanuit een context. Zo kan 123 heel veel zijn als het om slachtoffers gaat of heel weinig als het op een maandloon slaat of haren op je hoofd. De betekenis van een getal kan niet zonder toelichting en dus woorden en daarmee niet zonder persoonlijke interpretatie.

In taal komt op deze wijze altijd een eigen aspect of belevingswereld naar voren. Taal is subjectief. Een op zich staand getal is objectief. Maar bezie het volgende.

Dat u bestaat is eerst en vooral afhankelijk van het feit dat u ouders heeft of had en dat zij met succes paarden. Het is verder afhankelijk van het feit, dat uit een miljoen zaadcellen op een dag uit mogelijk een reeks van honderden paringen en zaadlozingen één mannelijke zaadcel als eerste de te bevruchten vrouwelijk eicel binnengleed. Zo beschouwd bent u slechts een nummertje binnen een nummertje. Maar hoe dan ook het resultaat van wat we een bevruchting noemen. U bent de winnaar van een wedloop. De prestatiedrang zit er dus al vroeg in. Die piepkleine spermatozoon heeft alles in huis om u met de genenhelft van het vrouwelijk genoom te vormen, maar wel weer van een kans van 1 op 2 (XX of XY). U hebt daar zelf niets over te vertellen gehad en mag uzelf beschouwen als een toeval. Vanuit uzelf gezien moet u wel tot de gedachte en conclusie komen dat het niet anders had gekund anders was u er niet geweest. Geen toeval dus. Zo is toeval ook een feit, maar dit terzijde. Maar die gedachte mag u niet vertalen als een feit, dat het van meet af aan de bedoeling van de natuur was om u op de wereld te zetten. U bent het product, resultaat klinkt wat humaner, van een proces zonder bedoelingen anders dan de eigenschappen van dat proces, die op hun beurt weer steunen op de natuurwetten.

Hoe die natuurwetten tot stand zijn gekomen weten we nog niet, al kunnen we veel fases onderweg al wel duiden. We zijn inmiddels beland op het niveau van quarks als onderdelen van atoomdeeltjes als protonen en neutronen met vergezichten op stringen en zoiets als Higgs-bosonen. U zit er vol mee, maar hebt er niets over te vertellen. U bent zogezegd uzelf niet.

Het bewuste proces binnen uw hersenen kunt u nog sturen, maar de huidige wetenschap kent aan het onbewuste in onze hersenen inmiddels een grotere invloed op uw doen en laten toe. Het gaat om miljarden atomen en neuronen. U bent een miljardenrijke eenheid van van alles en nog wat, waarvan u de onderdelen niet kunt zien noch kunt aansturen te midden van een heelal grote omgeving met de aarde als eerste levensplek en verder miljarden onbewoonbare samenklonteringen van atomen die naar het lijkt slechts 5 procent uitmaken van alle energie binnen het geheel van zwarte materie en zwarte energie. U bent ontegenzeglijk een betrekkelijk belangrijk wezen behalve voor uzelf of in de ogen van geliefden. Dit bedoel ik met het getal 123 is relatief en context afhankelijk als het gaat om duiding.

Het abc als alfabet maakt het mogelijk hierover met elkaar van gedachten en kennis te wisselen, maar dan liefst zonder al te veel interpretatie. Wat ik hier mooi aan vindt, is dat wij binnen het doelloze proces van de natuur tot een eigenschap als taal zijn gekomen wat nu net als denkproces - in ieder geval filosofisch- op zoek is naar doel en betekenisgeving waarvan uitgerekend dat proces zelf aangeeft dat het dit niet in huis heeft. Dat heeft iets paradoxaals van hier tot ginder. Voor mij heeft het leven als doel denken en met elkaar onze bevindingen uitwisselen via het instrument taal. Daarom moeten wij taal koesteren en in gebruik optimaliseren als het om duidelijkheid en begrijpelijkheid gaat. Een gemeenschappelijke taal is alleen al daarom zeer aanbevelenswaardig. Als dit de wiskunde moet zijn, omdat de natuur dit als universele taal heeft dan moet dat maar. Tot die tijd hoop ik dat natuurwetenschappers en wiskundigen blijven spreken en schrijven op mijn ondermaanse niveau.

Interessante artikelen

Onvoorwaardelijke trouw komt niet vaak voor. Het is het ideaal dat we verbinden aan de liefde tussen een man en een vrouw. Het liefst wederzijds. In andere maatschappelijke betrekkingen is evenwel d


Zonenergie biedt alles wat we zoeken. Vanwaar die afstandelijkheid?
Deze eeuw maken we de grote omslag in energiegebruik.
De fossiele brandstoffen gaan nog een eeuw of daaromtrent mee als het om voorr