Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De wedstrijd verliep zoals ik vooraf schetste. Voor de rust zag Nederland geen kans om de relatief vroeger 1-0 achterstand weg te werken. Na rust kwam er geen ander concept op de mat en toen het 2-0 werd, was de wedstrijd gelopen. Een laat latschot van klasse van Robben had mits wel gezeten het tij ook niet meer kunnen keren.

Na afloop gaf iedereen onomwonden toe, dat de Fransen beter waren. Zoveel is duidelijk, maar waarin waren ze dan beter? Het meest duidelijke verschil was dat zij beter waren in hardlopen en beweeglijkheid. Niet zozeer in behandeling van de bal of in de zuiverheid van passes. De snelheid maakte de Franse aanvallen dreigender en vlotter en dus kwam onze achterhoede in problemen. Hier ligt een tweede zwakte, die niet voortkomt uit Franse kwaliteit. De Nederlandse achterhoede is onvoldoende sterk. Voeg daarbij de snelheid van de tegenstander en je hebt een verliescocktail.

Robben, Van Persie, Sneyder, Strootman zijn nog prima voetballers, maar komen vooral nog tot hun recht in teams waar ze omgeven zijn met goede tevens snelle collegaspelers. Hun leeftijd speelt mede een rol. De verkassing van goede Nederlandse spelers naar buitenlandse ploegen verbetert deze situatie niet. Want die betere spelers komen daarin weliswaar in een omgeving van andere niveauvolle voetballers, kunnen daardoor aan kwaliteit groeien, maar komen in het nationale elftal terug in een mindere omgeving en dan moeten zij het team dragen en zo goed zijn ze nu ook weer niet. Robben was dit wel, maar de jaren gaan tellen. Hetzelfde geldt voor Sneyder. Met een sterke dominante achterhoede voetbal je vanuit een basis die kan opschuiven naar de helft van de tegenstander, dus minder loopwerk, minder energieverlies en meer overwicht. Eigenlijk heb je als team drie dragende spelers nodig. Eén in de achterhoede, een op het middenveld, een in de voorhoede, dus in alle linies één.

Tegen Bulgarije treft Nederland een team dat minder kwikzilverig is dan het Franse. Daarmee nemen onze kansen toe, maar er zal hard moeten worden gewerkt, omdat de Bulgaren veel kracht en energie in huis hebben en vooral ook erg graag zelf naar Rusland afreizen.

Ons eigen elftal weet zich beperkt en daar kan geen enkele trainer wat aan veranderen. Nederland zal eerder naar de algehele ontwikkeling voetbalbreed moeten kijken en dat zal in een sector waarin geld de hoofdrol speelt, in eerste instantie met voetbal zelf niets te maken hebben. Als je denkt, maar geld is in de wielrennerij toch ook een factor van jewelste, dan wijs ik erop dat we a) geen landenteams kennen en b) wielrenners met individuele klasse dagkoersen en etappekoersen in rondes kunnen winnen. Zo heeft elke sport zijn kansenkarakteristiek, maar zodra geld een hoofdrol speelt, wordt dit vaak sterk bepalend. Zie de beste formule-auto, het beste springpaard en basketbal. Gegeven Nederlands beschaafde budget en geldgeschuif staan we er als klein landje in veel sporten goed op. We zullen topposities als mooie uitzonderingen moeten beschouwen en rangordes als bijvoorbeeld horen bij de beste tien ter wereld moeten bezien als iets om trots op te zijn. Van alle kleine landen zit Nederland het vaakst in de toptien. Noem dat maar niks.

Interessante artikelen

Zondag Buitenhof met Wiebes over Groningen, klimaat en transitie. Wat een zigzag-redeneringen. Als vragen verkeerspilonen zijn, slalomde de minister om de feiten te vermijden met nietszeggendheid door


In aanloop naar de btw-verhoging op etens- en drinkwaren verhogen winkeliers e.a. nu al hun prijzen maar met meer dan die 3 procent btw-verhoging.  “Dat is niet de bedoeling,” reageerde de staatssecre


Een zwart gat kan nooit een selfie maken

Een door Einstein al voorspeld kosmisch verschijnsel is voor het eerst gefotografeerd. Als een gigantisch verdwijnpunt toont zich dit opzuigpunt, dat wil zegg