Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Je hebt mannen en je hebt vrouwen. We zijn redelijk gevorderd als het om kennis gaat betreffende de eigenschappen van beide seksen. Zowel fysiek als mentaal of psychologisch. Maar hoe dit zit bij iemand die van de ene sekse overgaat naar de andere. Fysiek lijkt dat wel duidelijk, zij het niet 100 procent, want een man die vrouw wordt heeft daarmee nog geen baarmoeder. En in tegengestelde richting heeft die man geworden vrouw nog steeds wel een baarmoeder tenzij deze wordt weggehaald. Maar hoe dit psychisch transformeert en mentaal in de hersenen verloopt vertegenwoordigt een nieuw onderzoeksgebied voor de psychologie. Je kunt je als man na de ingreep wel vrouw of vice versa voelen en daarmee psychisch positief stemmen wanneer je je lijf fundamenteel verandert, maar of dit alle hoeken en gaten dekt van jou als fysiek-psychische eenheid is nog zeer de vraag.

Op zich is het niet volstrekt vreemd. In de natuur zijn er meerdere dierensoorten waarvan de dieren van geslacht kunnen wisselen. Maar bij mensen betekent die omslag nogal. Vooral ook om dat uitwendige invloeden als cultuur, sociale acceptatie en zoiets als sekseindeling bij het sporten om de hoek komen kijken.

Transgenders zijn hiermee in hoge mate een nieuw organisch menselijk verschijnsel. Het roept in het alledaagse leven sociaal en ethisch van alles en nog wat op, maar hoe zit dit religieus, iets waar dieren geen last van hebben.. Het kan zijn dat die wensen tot geslachtsverandering vroeger ook bestonden. Het is zelfs aannemelijk want zo’n aandrang komt bepaald niet van de ene op de andere dag in de natuur naar voren, maar men beschikte in geen enkel opzicht over de medische middelen voor zo’n ingreep, nog los van die ethische, culturele en sociale aspecten. Het bleef dus bij uitzonderlijke persoonlijke situaties.

De monotheïstische godsdiensten zijn daar klip en klaar over. Hun godheid schiep man en vrouw en geen tussenwezens of transgenders. De huidige acceptatie in een deel van de wereld, met name in zeer liberale, als dit al het juiste woord is, landen, vormt een minderheid. In orthodoxe godsdiensten is het fenomeen allesbehalve al aanvaard. Niet alleen als feit op zich maar ook in zijn gevolgen. Want het raakt hun godheid. Is God nu een man of een vrouw of een transgender? Veel gelovigen, zeker monotheïsten, stellen zich een menselijk wezen voor, doorgaans een manfiguur en niet een abstracte almacht. Gezien de feitelijke aard van zijn schepping zou hij van beiderlei kunne dienen te zijn en met transgenderschap erbij een bijzondere drie-eenheid. Welke aanspreektitel of verbeelding past hierbij? Mono-religieuzen hebben nu al geen Zij.

Zo zet de wetenschap, wijzelf dus, de religie en de samenleving als geheel telkens voor nieuwe problemen of vraagstukken. Nu gold dit vroeger ook al, maar in de moderne wetenschappelijke tijd, waarin mensen steeds knapper worden en meer en meer aan zichzelf kunnen sleutelen, rijzen die problemen de pan uit. Het geval wil dat alleen nu levende religieuzen hierop binnen hun domein een antwoord kunnen geven, want van de Bijbel, Koran of Thora is al in geen eeuwen een nieuwe herziene editie verschenen. En er zijn ook geen aanwijzingen in deze historische boeken dat zoiets überhaupt op l in het verschiet lag of de bedoeling is. Voor vrijdenkers is het een persoonlijke keuze van aanvaarding of oordeel.Nu is een kenmerk van de schepping dat mensen leren, meer kennis en kunde krijgen en op die kennisweg met vaart doorkarren. En in de afgelopen paar eeuwen in toenemend tempo. De bestaande maatschappij heeft altijd een zekere snelheid, die overigens behoorlijk kan verschillen in de diverse culturen en landen, maar binnen dat wereldgeheel vindt lokaal of regionaal of nationaal acceleratie plaats. Voortgang is daarbij evenwel niet altijd ook vooruitgang, maar dat is een kwestie van dialoog en smaak. Dat geeft botsingen of in ieder geval spanningen. We verzuchten heden ten dage dat alles zo snel gaat. En naar wie kijken we dan? Ons eigen kennisproces zet er vaart achter. Zijn wij dit zelf of is dit binnen onszelf maar buiten ons vermogen van collectieve (zelf)sturing? Het raakt het vraagstuk van de vrije wil. Individueel zijn we onze eigen eenheid. Collectief daarentegen een verzameling van processen en snelheden.

We vallen onder de chaostheorie. Zoals een turbulente grote rivier, waar ook geen kapitein aan het begin staat en een mens slechts moeizaam kan peddelen gegeven de sterkere stromingen, waarbij velen het liefst ook nog eens geen anderen in hun vaarwater willen tegenkomen. 

Interessante artikelen

In Duitsland rekende Marseille Kliniken uit Hamburg onlangs 199,20 euro voor het beantwoorden van een persvraag. De journalist in kwestie ging hier naar viel te verwachten niet op in, maar schreef wel


Onderstaand schema toont de componenten van strategie. Bedenk: strategie is van oorsprong een militair begrip. Strategos is legeraanvoerder in het Grieks. Componenten als ‘het gebruik van machtsmiddel


Over niets zijn mensen zo eensgezind als over het ideaal van het doorgeven van een schone en veilige wereld aan hun kinderen. Je zou verwachten, dat de maatregelen hiervoor deel uitmaken van elk parti