Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In de oorspronkelijke kleine gemeenschappen van 30 en later op zijn hoogst van een paar honderd zielen waren de onderlinge afspraken en gezagsverhoudingen nog vooral gebaseerd op overleven door sociale afspraken. Of dit lukte of niet doet in onze ogen nu niet meer ter zake. De gigantische massasamenleving van het heden, die ook nog eens mondiaal zeer verknoopt is en binnen bepaalde lands- of groepsgrenzen nog weer eens sterk uiteenlopen in gewoontes en leefregels, hebben de oude kleinschalige afspraken afgedaan. Een nieuwe afspraak hebben we nog niet en of die ooit mogelijk is gegeven de menselijke natuur en oorsprong is zeer de vraag. Zie hier de tweespalt tussen samenleven in een dorp, een provincie, een staat, de hele wereld en talloze groeperingen met eigen geloven en idealismen, zoals we die nu ontwaren en aan den lijve voelen. De wereld is geen eenheid van mensen met eenzelfde idee en leefvorm. De wereld is chaos. Binnen de kennis van die theorie zullen we de weg moeten vinden naar een geheel andere toekomst van denken en omgang met elkaar. Uit chaos kan orde ontstaan zegt de theorie, maar natuurkundige chaosprocessen zijn niet hetzelfde als organische c.q. sociale chaosprocessen. Deze beginnen althans op het niveau van mensen een eindstadium of –fase te vertonen en kiemen van een nieuwe ordening. Het is het einde van de natuurlijke evolutie en het begin van een revolutie op basis van kennis over onze toekomst en niet van praktische ervaring en dus van het verleden.

Fysieke aanpassingen in de loop van de natuur vergen honderdduizenden zo niet miljoenen jaren. De evolutie verloopt traag, behoudens plotse wendingen in de vorm van spontane mutaties. Maar wat als onze intelligentie zover is voortgeschreden dat we kunnen ingrijpen in onze genen en ons DNA kunnen veranderen.

Die ontwikkeling is nu gaande. Het tempo ligt op verandering binnen decennia, zelfs geen eeuwen. Daarmee toont het niet langer een evolutionair maar een revolutionair karakter.

Als de evolutie onveranderd streeft naar overleven is de moderne temposlag richting robots of kosmische reizen van mensen in de vorm van DNA omgezet in informatieve lichtbundels de manier waarop de hersenen als toppunt van evolutie worden ingeschakeld om zodoende heel snel weg te komen van een geruïneerde en uitgewoonde aarde? Een bewuste temposlag derhalve.

Interessante artikelen

Er is een voorlopige selectie van Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen. De groep vrouwen telt tot dusver 110 leden, de mannen komen tot 78. De XX-afvaardiging is talrijker dan de XY-delegat


 In pakweg een halve eeuw verschuiven de accenten in het management zeven keer. De benaming die hoort bij de genealogie van managementvormen staat op de x-as. Op de y-as geef ik de belangrijkste bewee