Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Premier Rutte laat 1,4 miljard euro aan dividendbelasting vallen. Aandeelhouders, veelal onbekende buitenlanders met veel geld, profiteren hiervan. Van een tegenprestatie is geen sprake. Zo zeggen de betreffende bedrijven met die aandeelhouders niet toe, dat ze hier zullen blijven dan wel investeren. Rutte’s argument is, dat we moeten concurreren met andere landen waar die belasting 0 is. Alsof Nederland geen andere voordelen heeft te bieden, zoals weinig stakingen, minder dure werk- en woonsteden, goed geschoolde arbeidskrachten en voor medewerkers een pensioenstelsel dat hoog op de wereldladder staat. Of moet ik vaststellen dat internationaal werkende bedrijven hier niet in geïnteresseerd zijn. Dat hebben ze namelijk al binnen.

Nederland krijgt alles terug en met rente zeiden de president van de Nederlandse Bank en de minister van Financiën enige jaren terug. Ze hadden het over Griekenland en onze kapitale leningen. Meer dan 350 miljard euro. Elke nuchter denkende Nederlander dacht toen al ‘terugkrijgen? eerst zien dan geloven.’ Ze krijgen gelijk. Vandaag krijgt de EU onder uit de zak over de gulheid naar Griekenland. Ook van hun eigen Rekenkamer. Beetje laat zou je zeggen, maar het kwaad is geschied. De domheid van deze twee hooggestelde heren gaat voor mij beduidend verder dan de faux pas van die CDA-er in de MH-17-zaak. Weg centen. En Griekenland is nog steeds een financieel-economische puinhoop. De leningen werden verstrekt zonder zware en controleerbare afspraken en zelfs zonder een goed plan. Moet u eens om komen bij de bank. Overigens, waarvan betaalt Griekenland zijn bijdrage aan de EU?

In Nederland klinkt de roep op om een basisinkomen voor iedereen. Dat zou voordeliger uitvallen dan alle gedoe met uitkeringen, werkverplichtingen en toeslagen. Kan zijn, maar is hiermee het zwartwerken afgeschaft? De betaling aan niet bestaande personen dan? (Weet u nog van die kinderbijslag aan niet bestaande kinderen in het buitenland). Of het verval van huursubsidie in de Haagse Schilderswijk, waar je al sinds jaar en dag geen parkeerplaats vindt in armoedige straten, zo vol staan ze met heilige koeien van bijstandstrekkers.

Onderwijs zou gratis moeten zijn voor studerende kinderen. Welke ouder vraagt nu geld aan zijn kind als deze gaat studeren en ook de staat hoort zo’n ouder te zijn en is bovendien belanghebbende als het om schoolse opvoeding en opleiding gaat? Goed opgeleid, meer kans op een vaste baan, meer kans op meerjarige belastinginkomsten voor de staat. Als de multinationals tenminste blijven en die medewerkers niet afstoten of overplaatsen naar het buitenland. Echt Binnenhof, het kan uit. In Nederland begint de nieuwe generatie met een lening, een fikse schuld. Weten ze meteen hoe het in elkaar steekt. Voordat je een dag hebt gewerkt heb je al een afbetaling aan je broek hangen. Vandaar dat iedereen spijkerbroeken draagt.

Dit land kent vreemde snuiters. Zo hoorde ik gisteren op tv iemand een pleidooi houden voor het afschaffen van doping in de sport. Kon hij tenminste naar topsport kijken en daarvan genieten zonder te moeten denken aan ongelijkheden tussen eerlijke sporters en dopebedriegers. Ach ja, krijgen we de competitie tussen kleine snuivers en dopegedreven kampioenen, die met die winnaarsinkomsten het allerbeste spul kunnen slikken. Nee, dan is de competitie tenminste eerlijk, hoewel niet schoon. Welke een voorbeeld? Jantje, waarom haal jij geen tienen op school? Slik je niks voor je proefwerk krijgt? Wil je op meisjesvoetbal, Marietje?. Dat is tof, maar eerst even langs de apotheek of een foute straathoek. Die fan van dope voor iedere sporter heeft zelf al te veel geslikt of hij dient zijn studielening kwijt gescholden te krijgen, want we hebben hem niets kunnen leren.

Met deze gillers van de lach worden cabaretiers brodeloos. De humor ligt op straat. 365 dagen per jaar conference. Waar vind je zo’n land? En dat allemaal voor een basispakket kabelkosten. Vooralsnog heb ik helaas wel mijn uren vol om aan mijn kleinkinderen uit te leggen dat alle mensen gelijk zijn, hoewel die kleintjes gelijk hebben met hun vraag waarom alle Pieten per stad van elkaar verschillen.

Interessante artikelen

De situatie
Nederland geeft elk jaar miljarden uit aan ontwikkelingshulp. Als dit geschiedt omdat we mensen willen helpen in armlastige landen kan niemand die anderen het recht geeft op een menswaardig


Benito van Sutri (11e eeuw), een devoot aanhanger van Paus Gregorius, stelde een gedragscode op voor christelijke ridders. Hij leerde hen letterlijk mores. De zeven gedragsvoorschriften, zo ben ik van