Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Als ik dan toch in een vakje moet, dan ben ik een Lucyanist.

Stel dat de klimaatverandering doorzet en niet zo langzaam als we nu aannemen, omdat de ene verandering een versnelling van de andere veroorzaakt, dan wordt het in nooordelijke streken meer mediterraan. De blanke (wit mag ook) bevolking krijgt dan een meer mediterraan kleurtje. Ze worden bruiner. Niiet door genen maar door seizoensinvloeden. Voeg daar een al gaande zijnde vermenging van huidskleuren aan toe door de kruisin van bevolkingsgroepen van elders (mondialisering) en wit zal minderen. Noem mijn redenering vergezocht,  maar het omgekeerde dat Afrikanen of Indiiërs verbleken, lijkt toch minder voor de hand liggend.

De hele zwart-wit discussie zal hierdoor overgaan in een dwaze discussie, een kortzichtig achterhoedegevecht. Niet dat rassentheorieën daarmee verdwijnen. Dat vergt verstand en intellect, scholing en opvoeding en duurt dus langer. Je mag zelfs aanvankelijk een feller verzet uit extreme, krimpende kirngen verwachten. Deze zullen hoe dan ook religieus worden gestuurd en ondervuurd. Volgens de drie monotheïstische geloven schiep God geen kleurliingen. Deze biologische anomalie heerst tot in deze tijd, waar verhalen en kunstwerken de Palestijnse semieten (Israeliëten waren selchts een stamnaam naast wel 20 andere) in christelijke voorstellingen als roomlkeurige engeltjes, blanke Maria’s en op zijn best bebaarde italiaanse jongelingen laten zien. Kijk maar eens naar het Laatste Avondmaal van Da Vinci.

De klimaatveranderng zal ook een kleurverandering bewerkstelligen en daarmee een eliminatie van de op blank gefundeerde zienswijze van een dominante minderheid op aarde. Het gezegde zal veranderen: wie niet zien wil, moet maar voelen. In feite is Trump door zijn beknelde zienswijze de echte AntiCrhist.

Ik bepleit Lucyanisme. Lucy, de naam die we gaven aan de symbolische eerste Apin die rechtop ging lopen. Een standbeeld voor haar in het Mzuritshuis zou ik pas echt van visie vinden getuigen.

Interessante artikelen

Vluchtelingendebat zit in de verdediging

 

Voor alles: mensen als slachtoffers van oorlogsellende moeten worden geholpen. Hier en daar. Eerst over hier. We maken terugtrekkende bewegingen. Opvangen


‘Uit naam van IS, niet door IS’ kopte NRC over de Orlando-moorden. Ik ben het daar niet mee eens. IS is wel degelijk een belangrijke oorzaak als meest fanatieke verdediger van de fundamentalistische s


In de ‘Wereld draait door’ besteedt de presentator op 18 september jl. aandacht aan een pas uitgekomen boek van een Amerikaanse mevrouw met de titel Vagina. Nog voordat hij verder een woord had gezegd