Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Als ik dan toch in een vakje moet, dan ben ik een Lucyanist.

Stel dat de klimaatverandering doorzet en niet zo langzaam als we nu aannemen, omdat de ene verandering een versnelling van de andere veroorzaakt, dan wordt het in nooordelijke streken meer mediterraan. De blanke (wit mag ook) bevolking krijgt dan een meer mediterraan kleurtje. Ze worden bruiner. Niiet door genen maar door seizoensinvloeden. Voeg daar een al gaande zijnde vermenging van huidskleuren aan toe door de kruisin van bevolkingsgroepen van elders (mondialisering) en wit zal minderen. Noem mijn redenering vergezocht,  maar het omgekeerde dat Afrikanen of Indiiërs verbleken, lijkt toch minder voor de hand liggend.

De hele zwart-wit discussie zal hierdoor overgaan in een dwaze discussie, een kortzichtig achterhoedegevecht. Niet dat rassentheorieën daarmee verdwijnen. Dat vergt verstand en intellect, scholing en opvoeding en duurt dus langer. Je mag zelfs aanvankelijk een feller verzet uit extreme, krimpende kirngen verwachten. Deze zullen hoe dan ook religieus worden gestuurd en ondervuurd. Volgens de drie monotheïstische geloven schiep God geen kleurliingen. Deze biologische anomalie heerst tot in deze tijd, waar verhalen en kunstwerken de Palestijnse semieten (Israeliëten waren selchts een stamnaam naast wel 20 andere) in christelijke voorstellingen als roomlkeurige engeltjes, blanke Maria’s en op zijn best bebaarde italiaanse jongelingen laten zien. Kijk maar eens naar het Laatste Avondmaal van Da Vinci.

De klimaatveranderng zal ook een kleurverandering bewerkstelligen en daarmee een eliminatie van de op blank gefundeerde zienswijze van een dominante minderheid op aarde. Het gezegde zal veranderen: wie niet zien wil, moet maar voelen. In feite is Trump door zijn beknelde zienswijze de echte AntiCrhist.

Ik bepleit Lucyanisme. Lucy, de naam die we gaven aan de symbolische eerste Apin die rechtop ging lopen. Een standbeeld voor haar in het Mzuritshuis zou ik pas echt van visie vinden getuigen.

Interessante artikelen

De overeenkomsten tussen Clinton en Trump

 

Los van het gooi- en smijtwerk van beide presidentskandidaten waarin het lijkt of er grote verschillen zijn, kan worden geconstateerd dat er ook grote ove


Uw voorstellingsvermogen wordt met dit artikel aangesproken. Stel dat de Commissaris van de Koning in Groningen het egocentrisme van Den Haag beu is, de NAM uit de provincie weert en met de antirandst