Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Onvoorwaardelijke trouw komt niet vaak voor. Het is het ideaal dat we verbinden aan de liefde tussen een man en een vrouw. Het liefst wederzijds. In andere maatschappelijke betrekkingen is evenwel de notaris of de jurist de meest voorkomende ambtenaar van de burgelijke stand, juist omdat liefde geen rol spelt, maar mensenkennis of is het oudtjdse ervaring. Zij regelen opgelegde trouw op basis van uitgeschreven afspraken met een wettelijke ondergrond.

 

Onvoorwaardelijke trouw leidt tot maximaal vertrouwen. Maar wat als ze niet wederzijds is? Wat is dan de reden dat er van het volste vertrouwen geen sprake is? Is dat de menselijke ervaring, die leert hoe we op dit punt echt in elkaar zitten? We zweren trouw, maar het zweren van verrouwen kennen we niet. Dit moet worden verdiend en het resultaat van ononderbroken herhaling.

 

Is trouw een vorm die we aanduiden als hondstrouw, dan is verbergt ons oordeel een mindere kwaliteit. Het woord slaafsheid komt dan om de hoek kijken. En slaafsheid vinden we geen bewonderenswaardige eigenschap. Dat geeft aan, dat we trouw in maximale vorm niet beschouwen als een veel voorkomende menselijke eigenschap. Je toont je toch niet trouw onder alle omstandigheden en voor altijd. Wie of wat ben je zelf dan nog? Iemand met persoonlijkheid levert zich niet volledig en zonder kritische afweging over aan een ander. Er moeten omstandigheden zijn dat je je trouw verliest en daarmee de facto het vertrouwen in die ander.

 

Wil vertrouwen tot trouw leiden, dan is dat het niveau waarop vertrouwen zo kwetsbaar is. Een mens maakt zijn vertrouwen niet onaantastbaar zonder zijn wezenllijke eigenheid op te geven. Wie daartegenover slaafse trouw verwacht, rekent op onvolkomen mensen. Mensen behandelen als slaven maakt dat je hen niet langer als mensen beschouwt, omdat gedwongen trouw juist die menselijkheid uitschakelt. Trouw mag je alleen verwachten als je jezelf betrouwbaar maakt. Wie trouw zoekt, moet dus eerst zelf vertrouwen tonen. In die ander. Hoe kan die anders ervaren dat jij weet wat de relatie tussen vertrouwen en-trouw inhoudt en vereist?

 

Interessante artikelen

In mijn boek Verbonden Ietsigheid (juni 2011, pag. 164) kwam ik tot de conclusie dat een overdaad aan informatie-impulsen tot hersenbelasting kan gaan leiden. De toeneming van mensen (volwassenen en k


Het staat vast dat de voorraden aan fossiele brandstoffen eindig zijn en dat die be√ęindigingperiode over een halve eeuw al een stuk gevorderd is. Met ongeveer een eeuw zullen zowel de bestaande reserv


Het kapitalisme is een stelsel, waarbij de productiemiddelen in handen zijn van particulieren. Die productiemiddelen vormen het kapitaal (en de rijkdom) van de bezitters. Om te kunnen produceren moete