Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Gedragswetenschappen zijn een bron van kennis en informatie voor communicatoren. We observeren, doen mensproeven en maken statistieken. Maar de wetenschap blijft zacht. Betawetenschappen leveren hardere feiten. De mens is evenzeer een onderdeel van de natuur als alle andere wezens en dingen. De betawetenschappen kunnen ons daarom minstens zoveel leren. Sterker nog, naar mijn mening bepalen natuurwetten ons gedrag, meer en wellicht verwonderlijker dan we nu aannemen of verdisconteren. In de serie Betalfa zal ik de komende tijd relaties leggen tussen natuurwetten en wetmatigheden en ons communicatievak. Ter lering, ter inspirering en versterking van de accountability.

De serie verschijnt onder de titel Betalfa. de woordspeling zal u duidelijk zijn. Een uitgebreide behandeling van dit thema treft u aan in mijn boek 'Verbonden Ietsigheid', verschenen mei 2011. De Betakennis is uitgangspunt voor de bepaling van gedrag, een visie op ons communicatieproces of een leerzame analogie. Er is geen speciale kennis van de natuurkunde nodig. Betalfa is voor wie thuis in het alfabet goed te volgen.  Ik zal in willekeurige volgorde vooralsnog behandelen:

1. De eerste wet van de thermodynamica - energie gaat nooit verloren

2. De tweede wet van de thermodynamica -bij energietransactie gaat altijd wat nuttige energie over in onnutte energie/het entropieprincipe

3. Lichtgedrag versus mensengedrag

4. De wet van least energy - het streven naar zo min mogelijk energie-inzet

5. De informatiewaarde van chaotische processen

6. Het innemen van ruimte als oerprincipium

Interessante artikelen

In ruil voor verzelfstandiging van de oostelijke provincie mag de regering in Kiev een wapenstilstand en mogelijk een status quo tegemoet zien. Gelijktijdig werd een eerste stap gezet naar meer samenw


In Amerika wordt een BA-er (bekende Amerikaan) beschuldigd van seksueel machtsgedrag en in Nederland volgt een kleine lawine van openbaringen. Zo werken media als vermenigvuldigingsinstrument. Vroeger


- Ik vind die opsporingsmethode van de politie in het geval van moord op die Haagse juwelier te ver gaan.
- Hoe zo te ver?
- In een rechtstaat is iedereen een burger met recht op privacy, totdat de rech