Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Gedragswetenschappen zijn een bron van kennis en informatie voor communicatoren. We observeren, doen mensproeven en maken statistieken. Maar de wetenschap blijft zacht. Betawetenschappen leveren hardere feiten. De mens is evenzeer een onderdeel van de natuur als alle andere wezens en dingen. De betawetenschappen kunnen ons daarom minstens zoveel leren. Sterker nog, naar mijn mening bepalen natuurwetten ons gedrag, meer en wellicht verwonderlijker dan we nu aannemen of verdisconteren. In de serie Betalfa zal ik de komende tijd relaties leggen tussen natuurwetten en wetmatigheden en ons communicatievak. Ter lering, ter inspirering en versterking van de accountability.

De serie verschijnt onder de titel Betalfa. de woordspeling zal u duidelijk zijn. Een uitgebreide behandeling van dit thema treft u aan in mijn boek 'Verbonden Ietsigheid', verschenen mei 2011. De Betakennis is uitgangspunt voor de bepaling van gedrag, een visie op ons communicatieproces of een leerzame analogie. Er is geen speciale kennis van de natuurkunde nodig. Betalfa is voor wie thuis in het alfabet goed te volgen.  Ik zal in willekeurige volgorde vooralsnog behandelen:

1. De eerste wet van de thermodynamica - energie gaat nooit verloren

2. De tweede wet van de thermodynamica -bij energietransactie gaat altijd wat nuttige energie over in onnutte energie/het entropieprincipe

3. Lichtgedrag versus mensengedrag

4. De wet van least energy - het streven naar zo min mogelijk energie-inzet

5. De informatiewaarde van chaotische processen

6. Het innemen van ruimte als oerprincipium

Interessante artikelen

De Commissie De Wit heeft de onderzoeksgesprekken met bankiers, politici en andere kopstukken in de kwestie van de financiële crisis afgerond. We zullen over twee maanden de conclusies in hun rapport


Het Eurovisie Songfestival is een modern voorbeeld van vervaging van een objectief te beoordelen ‘wedstrijd.’

  1. Het is een landencompetitie maar van welk gebied je een deelnemer kunt zijn staat niet

Het debat tussen Trump en Hillary was in mijn beleving in elk opzicht een groot en machtig land onwaardig. Ik zag twee kemphanen voor het oog van 100 miljoen Amerikaanse kijkers en een veelvoud hierva