Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het is duidelijk, dat het Vaticaan geen communicatieadviseur in dienst heeft. Deze had hem en de kardinalen kunnen uitleggen waarom hun verweer en uitspraken over de seksschandalen vernietigend zijn voor het aanzien van het katholieke geloof. Er is een niet te stuiten Me-too beweging op gang gekomen. Van incidentele uitglijders is geen sprale meer. Van schering en inslag wel. Zelfs de nog niet zolang geleden nog diepgelovige Ieren keren zich massaal van de kerk af. Het is een pijnlijk soort Brexit.

 

Gezonde mannen (en vrouwen) hebben behoefte aan sex. Dit is een algemeen aanvaarde, aan mannen toegekende eigenschap. Ongezonde mannen hebben zelfs dwangmatig behoefte aan voortdurende sex. Dus van tweeën één. Of veel kerkdienaren zijn gezond of afwijkend ongezond. Het feit, dat het veelal kinderen betreft die het slachtoffer zijn, doet het ergste vrezen. Of maakt de gelegenheid de dief in dit geval. Hoe zit het trouwens met biechten. Doen zij dit ook getrouw? Zo ja, dan is het kindermisbruik intern dus allang een algemeen bekend gegeven.

 

Hun leer vertelt ons dat met het offer van Jezus alle zonden zijn weggewassen en niet alleen die beet in de verboden appel. Hun heilszoon heeft dus nogal een voorschot genomen. Alhoewel geloven is vooruitzien. Je vraagt je af hoe het er in de hemel aan toegaat.

Die communicatieadviseur zou hebben geadviseerd aan Franciscus als strategie te hanteren het afwijzen van de beschuldigingen als nepnieuws.(neo-evangelische pestinformatie). Mijn advies zou veel lastiger zijn uit te voeren:”je moet van dat kruis afblijven.” Maar in zijn interpretative voert Franciscus dit toch uit. Taal is lastig.

Interessante artikelen

The greatest show on earth gaat zijn laatste akte in. Om een president te krijgen die bij het halve volk met achterdocht wordt aangekeken moest een volstrekt asociale en wereldonwijze figuur als Trump


 

Niemand kan beweren, dat wat ik nu kortheidshalve de Griekse affaire noem niet uiterst gecompliceerd is. Maar is dit in eerste aanleg ook zo? De feiten zijn toch allang heel duidelijk. Deze feiten


Het maakt mij altijd wat mistroostig als we schrijven over 'bedrijven die...' en dan komt er een negatieve kritiek op een gegeven gebeurtenis of industrieel gedrag. Zoals deze week speelde aangaande S