Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Nederland stuurt vier spionnen terug naar Rusland. Het Kremllin wijst elke beschuldiging van de hand. Het wordt lachwekkend. De betrokkenheid bij de aanslag op de MH17 wordt nog steeds glashard ontkend ondanks films, foto’s en persoonlijke getuigenissen. De twee gifaanslagen in Engeland werden als onzin afgedaan. Twee aangehouden Russen kwam de architectuur van Salisbury bezoeken. De vier mannen in Nederland hadden diplomatieke paspoorten en werden door een ambassademedewerker van het vliegveld afgehaald. Moskou wist dus van hun komst, maar wat zij wel kwamen doen met vier man sterk deelde het Kremlin niet mee. Hoe dan ook, blijkbaar werken de sancties niet erg.

De klimaatopwarming kan desastreuze en ongekende gevolgen hebben inzake zeespiegelstijging, ernstige verdroging, stormen en orkanen. Zware ingrepen en complexe maatregelen zijn nodig gedurende decennia en voorgoed. Wat bedenkt Nederland voor de korte termijn: verhoging van de parkeerbelasting. Het is een serieus voorstel. Om je dood te lachen. Beter lijkt het mij een stevige spaarpot aan te leggen van de opbrengsten van het slinkende volume aan aardgas tot 2030 om daarmee straks tegemoet te komen aan de kosten gemoeid met de ombouw naar zonenergie van het Nederlandse woningbestand. Veel burgers zullen die kosten niet zelf kunnen dragen, ook al omdat alle ingrepen op waterbouwkundig en infrastructuur gebied ook nog het nodige zullen vergen en de bijdragen aan landen die tot 2100 zichzelf nooit kunnen bedruipen, waardoor volksverhuizingen een veelvoud zullen worden van nu en wij voor miljarden aan opvangkosten zullen komen te staan.

Wat moet ik mijn kinderen vertellen dat zij hun kinderen – nu tussen 5 en 14 jaar – moeten vertellen over het leven van de generatie daarna? Dat de larie van Trump maar tijdelijk was, dat de ontkenning van Putin politieke gewoonte was, dat het klimaat ontegenzeglijk maar ook de natuurbalans door mensen uit evenwicht is gebracht en dat hun toekomst op Mars ligt. Ik ga vast sparen voor hun en hun parkeerplaats aldaar. Grootouder en overgrootouder zijn is vooruitzien.

Interessante artikelen

Stel, dat we het regeerakkoord beschouwen als een complex pakket van bezuinigingsmaatregelen en sociale hervorming (inkomensnivellering), dat hoogst noodzakelijk is gezien de erbarmelijke staat van de


Bacterie:mens:natuur:kosmos

De moderne wetenschap heeft vastgesteld, dat ons lichaam vol zit met bacteriën. Dat is maar goed ook. Zij regelen van alles en houden ons gezond. Dat wil zeggen de goede b


Men spreekt van oorlog als twee of meer landen slaags raken en hun legers inzetten of wanneer landen elkaar de oorlog verklaren. In de geschiedenis eindigen oorlogen meestal in een bezetting van het v