Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

 

Vervelend, maar de klimaatcrisis lijkt zich te versnellen. Wellicht zit er ergens een cumulatief effect. Onze CO2- doelen (vermindering tot max.1,5% opwarming) moeten eerder en sneller worden bereikt. Daar dringt een nieuw international rapport op aan.

Hoezeer ik het ook anders zou willen zien, dat gaan we natuurlijk niet redden. We hebben het geld niet en ook de veranderingskracht niet. Inmiddels zitten ik en wellicht u ook ons schuldig te voelen als we rijden of vliegen of verkeerd eten. Is landbouw slecht voor natuur, milieu of klimaat? Natuurlijk niet, maar wel met 7 miljard en dan krijgt de helft van de mensheid nog niet eens voldoende te eten. We groeien naar de 10 miljard, ook in de periode tot 2050 met 1 miljard meer. Alles streeft naar groei, behalve die aardbol zelf.

Los van het feit of de opwarming nog te stoppen is, voorlopig komt er nog 1,5 graad bij zelfs als we al drastischer maatregelen nemen. Die ombouw die bijvoorbeeld Nederland nastreeft met het energieverbuik kost alleen al een klein vermogen per woning en eigenlijk zouden we dit binnen tien jaar al op tafel moeten leggen. Als we dit moeten bereiken, moeten we geen bananen en kiwi’s de halve wereld over slepen, niet elke week ergens anders een Europees of wereldkampioenschap in de sport voor tig landen organiseren, geen tientallen journalisten wereldwijd op hetzelfde flutonderwerp afsturen of de hagel aan publieke camera’s doorzetten. En zo kan ik nog een uur lang doorgaan met onnodige onderwerpen die voor een gewoon leven niet noodzakelijk zijn. Zoals de verspreiding van dit artikel bijvoorbeeld, want ik moet zelf ook in de spiegel kijken, terwijl ik de keus uit drie soorten koffie, alleen thuis al, moet maken. Een echte omslag die zoden aan de dijk zet doet de economie ineenstorten, want veel moet er minder, minder, minder

De wereld is zichzelf te duur en vraagt alsmaar meer energie zolang die omslag nog in uitvoering is. Ook energie voor maatregelen tegen toenemende rampen. Het wordt hoe dan ook een wedloop. Kenmerken van wedlopen? Ze kosten veel energie.

We eten nog drie keer per dag alsof we de hele dag op jacht moeten. Obesitas is een kwaal die hieruit voortkomt. Lekker wint van voedzaam en gezond en voldoende. Ik ga mijn kinderen adviseren hun kinderen te adviseren geen kinderen meer te nemen.

Waar staat dat wij moeten (willen) overleven. De natuur is een systeem dat slechts balans zoekt als het om levende soorten gaat, in dienst van de wet dat er nooit energie verloren gaat. Het gaat heen en vermenigvuldig u is een door mensen geschreven zin. De wereld van materie en energie schrijft niet. Zij toont de snoeiharde wetten overduidelijk nu we zover zijn dat we die kunnen afleiden. Het zintuig hiervoor heet besef.

Interessante artikelen

Onze fantastische hersenen

Deze kop is ontleend aan de titel van een uitgave uit de reeks Wetenschap in beeld. Ik trof hierin een schat aan wetenswaardigheden. Eén artikel sprong daar voor mij bovenu


Dat woorden en begrippen in de loop van de tijd aan verandering onderhevig zijn is een gegeven van alle tijden. Van sommige woorden vind ik dit jammer. Zo’n begrip is het woord held.

 

In de oudhei