Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Van nomaden die rondtrokken en die hun eten  vergaarden door jachtinspanning en vruchtengezoek, waarbij elke vezel van het lichaam vol in actie kwam, zijn we op weg naar artificiële intelligentie. Het patroon is helder. De natuurwet van least energy regeert onze ontwikkeling. Die nomade met zijn hele lijf bedacht zich menner te worden van een lastdier waarbij hij stuurt met armen, handen en benen en het dier de inspanningen verrichtte. Die aanapssing zagen we wereldwijd. Het lastdier werd fiets, kar en motorisch  auto en tientonner. Deze laatste sturen we nu al met handen en voeten moeiteloos met 80 km een bocht  door. Zelfs een vliegtuig of een reusachtig containerschip vraagt nauwelijks inspannende (spieren) handeling. Er is zelfs geen tweede piloot meer nodig.

Die auto gaat nu voice controlled zelf rijden, waarbij wij lui achterin zitten en de krant lezen. Eerdaags starten we hem door 'start'te denken met een adres erbij. Computers laten we nu al heel veel dingen nagaan en berekenen onder er zelf verder bij te handelen of na te denken nadat we slechts op een startknop drukten. Mind controlled systemen zijn de laatste stap.  Zo heeft daarmee de mensheid zijn eigen duurzaamheid vergroot en gingen we op weg van een gemiddelde leeftijd van 30 jaar naar circa 100 of hoger. We zijn dus hartstikke duurzaam al van nature. Al geldt dit nog niet voor de hele wereld. Vanwaar die relatief snelle aanpassing?

Onze hersenen vormen het orgaan dat inmiddels de meeste energie vergt, maar veel daarvan hevelen we over naar die intelligente computer of straks ook robot. Terzijde: een duidelijk gevolg is obesitas, want we eten nog alsof we de hele dag op jacht moeten. Maar dit is niet het belangrijkste. Dat is het achterliggende grote patroon is. Lichaam en geest sparen (in energieke moeite en calorieën) en levenloze dingen het werk laten doen. Zie voorgaande reeks van meechanisatie etc.

Levenloos ja, nu nog wel, maar het verschil wordt alsmaar kleiner tussen mens en machinemens. Ik ben dus geen aanhanger van hen, die de denklijn volgen dat robots of aibeings niet zullen kunnen denken (geen tikfout). Ik ben van mening dat het ons onbewuste doel is, waarbij ons brein die natuurwet volgt. Het is een redelijk snelle evolutie, al heeft het bijeen zo’n 50.000 jaar geduurd. Ook de vis wwas zich niet bewust van het nut van pootjes waar hij milhoenen jaren over deed. Over aanpassing en selectie gesproken. Onze aanpassing is ook een mogelijkheid om met 10 of meer miljard mensen op aarde in leven te blijven.

We zullen automatisch  minder gaan eten en minder grond en dieren voor voedsel nodig hebben. Energie gevende pillen zullen verbouw en slacht overnemen. De zon geeft ons energie genoeg als we de juiste omzetting  leren beheersen. De belangrijkste stoffen in ons lijf zijn zuurstof, koolstof, waterstof en stikstof. Allemaal zwaardere elementen dan waterstof en helium, de uitgestoten producties van onze zonnen/sterren. Die zwaardere elementen zijn het product van stervende sterren. Het is onmiskenbaar, we zijn kinderen van het licht. Overigens tegen de tweede wet van de thermodynamica in: een minimum aan onnuttige energie. Maar daarover later meer.

 

Interessante artikelen

De Armeens-Nederlandse kinderen mogen blijven. Als je de kwestie los van alle gedoe zou beoordelen, is dit niet meer dan terecht. Maar ik mag aannemen dat de moeder die vijf rechterlijke uitspraken na


Hoe we het ook wenden of keren een onmiskenbaar feit is, dat de wereldbevolking deze eeuw nog met circa de helft groeit. Van 7 miljard nu naar volgens de jongste berekeningen 11 miljard mensen binnen