Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In de natuur doden dieren andere dieren in overwegende mate om eten te vergaren.  Gaan zij een keer zich te buiten, dan corrigeert de natuur door minder voedsel in de volgende periode, waardoor meer jachtdieren sterven of planten worden uitgeroeid en de balans zich kan herstellen, zoals we dit bijvoorbeeld kennen van sprinkhanenplagen.

Behalve in geval van mensen. Dat komt door onze intelligentie welke dominantie veroorzaakt. Wij fokken door ondanks het gebrek aan voedsel. Wij doden ook zonder dat het direct om voedsel gaat. Wie vanaf 10.000 jaar voor de gehanteerde jaartelling alle oorlogsdoden optelt en uitrekent hoeveel nazaten deze zouden hebben gehad  zouden zij zijn blijven leven, komt op een aantal wereldburgers vele miljarden meer dan nu.7 Miljard ruim nu, op weg naar 10 miljard en bij geen oorlogen al over de 20 miljard.  Bij de huidige levenswijze, ook al heeft twee derde van de wereldbevolking nog geen eten voldoende of een levensstandaard van een modern niveau (behuizing, veiligheid, ziektebestrijding), zou de aarde al aan klimaatverandering of uitputting een onmenselijke status hebben bereikt. Oorlogen zijn blijkbaar onze manier om het allemaal binnen de toom te houden. Overal vrede is dodelijk. De boog waarmee we om deze werkelijkheid heen lopen is bepaald geen blijk van verstand.

Die logica wordt nauwelijks geopperd: oorlogen hebben de mensheid gered, in ieder geval gunstig beperkt,  en met alle feilen van dien tot de huidige positie gebracht.

Nederland stelt nu voor om geld aan Afrika te geven om aan geboortebeperking te gaan doen.  Hoe mensen dienden te leven in vorige eeuwen tijdens de slavenhandel roept gruwel op. Maar vertellen hoeveel kinderen  zij maar mogen nemen is GEEN BETUTTELING? Het is een nieuwe vorm van onderdrukking via een omweg. We maken geen slaven meer (alhoewel) maar nu mogen ze niet eens meer kinderen nemen.  Nee, de mensheid als geheel en in eenheid dient te beseffen dat meer mensen de balans op aarde verder doen verstoren. Tot die tijd dienen wij niemand de maat te nemen. Krijgt Afrika 2 miljard mensen meer, nou dan nemen wij er twee miljard minder. Die verstandige reactie wordt weggelachen. Hoe immens hypocriet zijn we? Vanuit een zeker perspectief leven wij zeer onnatuurlijk. Of moet ik schrijven: de natuur voorbij. We zijn bezig om onze hersenvermogen over te dragen aan computers. We leren deze zelfs of zelf te leren. Is dit een erkenning van het eigen onvermogen? Dat zou een machtige stap zijn in het proces naar waarachrig verstand.

Wij zijn onszelf te veel. Alles wat we inmiddels van biologie en aardkunde weten passen we niet toe op onszelf.  Na het lezen van dit artikel kunt u alvast nooit meer zeggen dat u het zo nog niet voorgezet kreeg.

Interessante artikelen

Rusland reageerde al in termen van eenzijdig onderzoek en propaganda voordat het rapport was gepresenteerd over de aanslag op vlucht MH17. De proeven die het BUK-bedrijf deed om de Nederlandse bevindi


 

Een jonge vrouw is door haar ex doodgeschoten. Zij deed aangifte. Tot twee keer toe. De politie legde haar roep om hulp op de stapel ‘misschien te behandelen als we eraan toekomen.’ Onmiddellijke a


Coalitie: Wij willen vaart maken met de transitie. Akkoord 1.

Nederland moet voorop gaan lopen. Akkoord 2.

Er kan veel worden gedaan. Akkoord 3.

We moeten snel starten. Akkoord 3

Een halvering van