Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Nederland haalt waarschijnlijk de klimaatdoelstellingen niet. Voor wie bedenkt dat ons land kortgeleden nog voor 90% van de huizen rekende op aardgas voor koken en verwarming is dat geen nieuws. 90%, dat is ongekend veel, hoger dan in welk land ook,  als daar ook nog kantoren, fabrieken en productieprocessen wat betreft energie bij moeten worden gerekend.

Die beoogde snelle omslag moet volledig door burgers zelf worden opgebracht. Want welke eigen inkomsten heeft Den Haag anders dan belastingen uit burgerinkomens en industrie (commercie)? Uit nationaal grondbezit komt vrijwel niets meer als aardgaswinning wordt stopgezet. Daarbij komt dat de criminaliteit nu al veel meer inkomsten genereert dan de staat uit eigen bronnen anders dan burgers en bedrijven. En dan betaalt Shell ook nog niet eens belastingen.  En het zal de enige niet zijn op dit niveau.

We moeten het dus ook nog eens in toenemende mate hebben van export en binnenlandse groei. Maar dat laatste vergt weer energie (bijvoorbeeld toenemend vliegverkeer) en doet vooralsnog de co2 stijgen. En die export concurreert met opkomende industrialisatie elders in de wereld (India en China) waardoor aldaar de co2 ook stijgt. Voorts willen we om migratie tegen te gaan Afrika commercieel-industrieel op het zadel helpen en dat gaat niet allemaal met windmolens en zonne-energie.

Idealisten willen geen kolen, olie, aardgas of kernenergie. Zij pleiten voor snelle invoer van zon en wind. Zelfs hoor ik hen het fossiele gebruik niet zonder mankeren afschaffen. Rijden izj niet, vliegen zij niet, brengen zij hun vakantie op de fiets door in Egmond aan Zee? En hoe die snelheid kan worden bereikt zonder het volk financieel uit te kleden maken ze mij niet duidelijk.

Ik ben ook voor snelheid. Morgen oorlogen afschaffen bijvoorbeeld. Daar hoor  ik hen niet over. Waarom niet? Omdat zij drommels goed beseffen dat dit een zeer lange weg is. Voor de echte realiteit wijken zij. Welnu het energiegebruik is minder onverzettelijk, maar niet veel minder dan de realiteit van oorlogvoeren en elkaars culturen en geloven bestrijden.  Overigens zijn deze twee kwalijke grootheden nauw met elkaar verbonden. Wie dit niet inziet, heeft knel gezeten bij zijn geboorte. Voor idealisten houdt het denken  te snel stop.  Het verschil tussen realisten en idealisten is dat de laatsten in sprookjes geloven en de eersten in feitelijke geschiedenis.

Interessante artikelen

Alles of niets is een regelmatig gebruikt gezegde. Daarachter schuilt een bijzondere constatering. Op het eerste gezicht lijkt het een uitspraak van een gegeven met twee uiteinden. Aan de ene kant all


De Turkse president noemt Nederland in het conflict rond ministers die hier een campagnebijeenkomst wilden houden nazistisch en fascistisch. Er zijn nauwelijks termen mogelijk, die meer beledigend zij


Social media het panacee voor alles? Gisteren heb ik voor de Hanze Business School gefungeerd als externe deskundige /examinator in afrondende interviews over hun onderzoekswerk, dat zij in scripties