Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De zorgkosten groeien de pan uit. Medische kosten en thuiszorg samen worden vooral veroorzaakt door toenemende aantallen ouderen. Nu is dit vooral de geboortegolf. Ik ben er zelf eentje van: 1946}.

Dit viel vooruit te zien bij toenemende gezondheid en medische kwaliteiten. Tenzij robots in het ziekenhuis of thuis taken overnemen nemen de kosten en behoefte aan handen nog toe. Dit moet vooral worden opgebracht door een in verhouding slinkend aantal werkenden. Gegeven problemen in de arbeidssector aangaande lagere salarissen door zzp-er concurrentie en buitenlandse instromers en ontbrekende zin bij Nederlanders van jongere generaties die met schulden zitten en geen betaalbare woningen kunnen vinden moet worden verwacht dat de grens van solidariteit snel wordt bereikt. Het kan gewoonweg niet meer uit, zeker als daar klimaatkosten van de transitie bij komen. Dus wat te doen?

Ouder worden is in. Tot op steeds hoge leeftijd worden operaties, waar economische vraagtekens bij kunnen worden gezet, uitgevoerd. Idem zo met het medicijngebruik. Als het om leven en gezondheid gaat, willen we van geen gelddiscussie horen. Zelf er wat eerder de brui aangeven { het is wel mooi geweest}, is niet toegestaan. Maar als we een miljoen hulpbehoevenden hebben en twee gezonde mensen dagelijks per zieke of zwakke nodig zijn, kan goed worden uitgerekend hoeveel werkenden daarnaast we nodig hebben die wel geld opleveren. Bedenk daarbij dat mensen van buiten Nederland terecht ook geld naar hun thuislanden en familie aldaar zullen willen zenden.

Dit valt alleen op te vangen als de economie {lees export} groeit en er minder loonkosten zijn, dus ligt verdere mechanisatie en robotisering voor de hand. Ik ken geen politieke partij die zover doorredeneert en al of niet tot vergelijkbare conclusies komt. Het maatschappelijk sociale model dat wij hier graag hanteren en als humaan beschouwen nadert grenzen. Een arm-rijk kloof past daar al helemaal niet in.  Zo bezien gaan de verkiezingsdebatten slechts over derderangs problemen en al helemaal niet over de mensheid als totaalontwikkeling.

Ps. Een week terug schreef ik over onze bescherming tegen salafisten die ons van de aardbodem willen zien verdwijnen. Nu loopt de discussie over die Amsterdamse indoctrinatieschool. Noem mij 1 school met 1 leerling in Iran, Saoedi Arabië of UAE waar wij zo’n Nederlandse vrijheid van denken en meningen-school hebben. Zijn we in Den Haag echt ziende blind en horende doof?

Interessante artikelen

Uw voorstellingsvermogen wordt met dit artikel aangesproken. Stel dat de Commissaris van de Koning in Groningen het egocentrisme van Den Haag beu is, de NAM uit de provincie weert en met de antirandst