Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Licht is de snelste informatiedrager. Of gaan neutrino''s sneller, zoals recente bevindingen lijken aan te geven? In media, die informatie uitwisselen, zijn communicatiedeskundigen qualitate qua geïnteresseerd , toch? We staan voor een vermenigvuldiging en verplaatsing die ons zelfs sneller zou doen bewegen. Gekke bewering? Oordeel zelf! Gaan mensen informatie sneller dan het licht verspreiden?

Communicatiedeskundigen staan op de grensovergang tussen de organisatie, waarvoor zij werken, en de grote buitenwereld. Wat zich buiten afspeelt, kan hun organisatie of vak zelf raken. Dus dienen zij professioneel in die externe wereld geïnteresseerd te zijn. Ook in buitengewone nieuwigheden, zeker als die de uitwisseling van informatie betreffen. Recent konden we lezen, dat men bij CERN in Zwitserland tijdens onderzoek naar deeltjeseigenschappen, had gemeten dat het neutrino sneller leek te gaan dan de door Einstein als absoluut hoogste snelheid van 300.000 km per seconde aangeduide lichtsnelheid. De meting dient nog wel een paar keer te worden nagedaan en geverifieerd, alvorens deze bevinding tot feit te kunnen verklaren, maar bijzonder is het al wel en het geeft de nodige beroering in de natuurkundekringen. Ik geef toe, dat als mocht blijken dat men in CERN goed heeft gemeten, we daar in onze praktijk van nu nog weinig aan hebben. In dit opzicht is het kennis, zoals voor ieder andere professional: nieuw inzicht. Maar dat wij ons vermenigvuldigen en zullen moeten verplaatsen met een snelheid hoger dan het licht raakt communicatoren wel degelijk en ook al in het heden. Het gaat om cumulatieve groei en leefgrond.

De Engelse schrijver Ian Nicholson met diverse boeken over astronomie en ruimte-wetenswaardigheden geeft in zijn boek The road to the stars de volgende voorstelling van zaken. Het gaat over bevolkingsgroei. Als de wereldbevolking met 2% per jaar toeneemt, dan verdubbelt het aantal mensen elke 35 jaar en bereikt de mensheid in het jaar 2000 het aantal van 6 miljard. Hij schreef dit in 1979.  Dit getal is inderdaad rond de eeuwwisseling een feit geworden. En die groeicijfers zijn er niet minder op geworden. In ons Melkwegstelsel bevinden zich circa 100 miljard sterren. Naar men aanneemt en daarvoor zijn al wel richtinggevende bewijzen  is een groot deel van deze sterren het middelpunt van een planetenstelsel. Net zoals onze zon met zijn planeten, waaronder de aarde. Of deze planeten ook allemaal leefbaar zijn, is natuurlijk zeer de vraag. Zo goed als zeker niet, maar daar gaat het nu in de eerste plaats niet om. We gaan uit van dat aantal zonnen en een redelijke hoeveelheid bewoonbare planeten. Houdt die bevolkingsaanwas met 2% per jaar aan, dan zal het menselijke protoplasma in minder dan 1300 jaar (!) 100 miljard bewoonbare planeten bezetten, nodig voor voldoende leefruimte. Aangezien onze melkweg een diameter heeft van ongeveer 100.000 lichtjaren, zou deze planetaire kolonisatie zich dienen af te spelen met een sneller-dan-licht snelheid. Anders gezegd: we zullen rap met onze procreatie een andere koers moeten gaan varen, als deze verhuizing niet in onze mogelijkheden zal blijken te liggen.  Maar als het ons wel lukt, dan verspreiden we de informatie sneller dan het licht en alles wat verder aan communicatief vermogen in ons DNA zit. de mens is dan zelf het overdrachtsmedium.

In 1986 hield ik in een college over de toekomst van communicatie (en ook later wel) de toehorende studenten voor, dat we bij 2% groei op aarde in een eeuw binnen drie kindscheppende generatiecycli van 35 jaar op een aantal zouden zitten van 40 miljard mensen. Dat is dus voor het einde van deze eeuw. En op meer dan 200 miljard binnen 2 eeuwen (6 generaties verderop). Ik kende het verhaal van Nicholson toen nog niet, maar had het mijn dochter laten uitrekenen, die een doctorsgraad in de wis- en natuurkunde bezit, hoewel niet echt nodig hiervoor, omdat de rekensom betrekkelijk eenvoudig is. De klimaatverandering en de oprakende fossiele brandstoffen zijn vergeleken met die homo sapiens-expansie problemen van een mindere aard. De gevolgen laten zich raden. De scenario''s zijn zonder uitzondering schrikwekkend. Tenzij we ons weten om te zetten in neutrino's. We moeten dus maar hopen dat ze bij CERN gelijk hebben en dat eerlijk gezegd die neutrino's nog een fikse slag sneller kunnen dan die 7 kilometer, waarmee ze nu het licht lijken te verslaan. Of wordt Einstein op een hele vreemde, onverwachte manier aangevuld? Als de lichtsnelheid toch de hoogste snelheid zou zijn, kan geen informatie worden overgebracht tussen werelden of delen ervan die zich met die lichtsnelheid van elkaar af bewegen. Ze halen elkaar immers niet in en dus kan er geen real life contact zijn. Maar wat als de informatiegroei zelf sneller gaat dan het licht in de vorm van zich uit pure overlevingsdrang verspreidende mensen?

Die studenten keken mij vaak meewarig aan. ''Maar zover komt het niet,'' was de meest gehoorde reactie, "dan gebeuren er voor die tijd rampen, waardoor wij nooit aan die groeicijfers komen." Ik doceerde strategische communicatie en hield hen voor, dat deze rampenoplossing geen strategische optie was, omdat we dan superrampen als doel zouden moeten stellen en apocalyptische vooruitzichten slechts tot de wereld van sektes.

Interessante artikelen

De spanningen met Turkije nemen toe. De vluchtelingendeal loopt spaak. Wat al enige tijd door critici werd gevreesd dreigt werkelijkheid te worden. Met Erdogan is het slecht kersen eten.

Turkije glij


Premier Rutte hecht een groot belang aan het blijven of komen van hoofdkantoren van grote bedrijven in Nederland. Daar is niets mis mee. Maar dan moet hij ons niet proberen wijs te maken dat hij niet