Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Ons zonnestelsel is een reuzenplaneet kwijtgeraakt. Dit schrijft de Amerikaanse astronoom David Nesvorny in een artikel dat  (1 december) is verschenen in the Astrophysical Journal Letters.  Wisten de Sumeriërs al van het bestaan van deze planeet al 3500 jaar voor Christus?! Evenals planeten die veel later pas werden ontdekt in de moderne tijd, zoals Saturnus, Neptunus en Uranus.

Oudtijdse volkeren kenden een cavalcade van hemellichamen, deels feitelijk bestaand en ontdekt door voor die tijd verbazingkwekkend deskundige astronomen, deels in mythische voorstellingen. De Sumeriërs evenwel beschreven een concreet stelsel van een zon met tien planeten. Dit zou je toeval kunnen noemen, maar dit volk, dat leefde in de rivierendelta die wij vooral kennen als de Hof van Eden in het huidige Irak, heeft wel meer kennisstaaltjes op zijn conto staan.

De Sumeriërs ontwikkelden het spijkerschrift. In aanleg was dit een telschrift om transacties te vast te leggen. Het woord logos dat zowel getal als woord en rede betekent, geeft deze oorsprong nog aan. Zij hielden er een zestigtallig rekensysteem op na, waarvan wiskundigen beweren dat het een betere rekenmethode vertegenwoordigt dan ons tientallige stelsel. We vinden die methodiek nog terug in onze tijdsaanduidingen met 60 seconden, minuten en dagen. Een deel van hun mythische voorstellingen en verhalen is overigens onmiskenbaar terug te vinden in het Oude Testament, waarvan de wortels dus duizenden verder teruggaan dan de tijd van de Bijbelse schrijvers.

Opmerkelijk is hun astronomische kennis. Volgens de Sumeriërs bezat ons zonnestelsel tien planeten. Daarin bevonden zich ook de planeten die ik hierboven al noemde, behalve Pluto. Frappant, want deze werden pas met moderne telescopische apparatuur in de laatste drie eeuwen gevonden. Ook beweerden zij, dat die buitenplaneten water bezaten, hetgeen inmiddels door de huidige wetenschappers is bevstigd. Echter, nog intrigerender is het dat tot die tien planeten een heel groot hemellichaam behoorde, waarvan het voorchristleijke volk beweerde, dat deze gigant eens in de 3000 en zoveel jaar in zijn elliptische rondgang in de buurt van de zon komt en tijdens die tocht ook relatief dicht bij de aarde, om daarna weer zijn lange buitenreis in te gaan. En nu meent Nesvorny te hebben vastgesteld, dat er een grote planeet uit ons zonnestelsel is verdwenen. Dit zal verder moeten worden vastgesteld en geverifieerd, maar volgens de Sumeriërs is deze planeet niet weg, maar alleen ver weg, maar zal ooit weer langs scheren, al of niet grote rampen veroorzakend door een tijdelijke verstoring van de gravitatiebalans in onze hoek van het heelal.

Interessante artikelen

De radiojournaliste meldde dat Koning Willem Alexander een blad had volgeschreven in het condoleanceregister inzake de ramp in Oekraïne. Dat klopte niet. Er stond op de bewuste pagina een tekst boven


De weg naar integratie in een andere cultuur begint met de bereidheid van jouw levenswijze zaken op te geven. Zo niet dan is integratie tot hopeloosheid gedoemd.

In de beschouwingen en artikelen over