Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het is geen natuurwet, althans niet zo geformuleerd, maar wel een verschijnsel met een natuurwettelijk karakter: als het kan, wordt ruimte ingenomen. Ik geef fysieke, natuurkundige voorbeelden. Ik toon de analogie met menselijk gedrag. U kunt u eigen conclusies trekken. We zijn, maar anders dan u denkt, ruimtewezens.De nu algemeen aanvaarde theorie over het ontstaan van het heelal is de these van de oerknal. Deze geldt, zoals dit in de wetenschap gaat, zolang er geen nieuwe feiten of

Lees meer...

Wie zich naar behoren gedraagt en zich voegt naar de als democratische rechtstaat afgesproken wetten veroorzaakt voor de totale gemeenschap geen lasten. Wie zich misdraagt kost de gemeenschap geld. Waarom zien we gedrag niet verdisconteerd in de belastingen. Ofwel de vervuiler betaalt?Het idee is een bonus-malus systeem. Iedere Nederlander die begint te werken betaalt of er nu veel wordt verdiend of minder 33,3% belasting op elke euro. Eenderde voor de gemeenschap, tweederde voor de burger

Lees meer...

In niet 1 land in de wereld wordt de macht of de regering gevormd door arme burgers. Is dit een maatscahppelijke wetmatigheid? Gaat macht altijd gepaard met rijkdom of bezit? Ongeacht de cultuur. Als er sprake is van een onvermijdelijkheid, dan betekent afschaffing van deze situatie of herverdeling van rijkdom de noodzaak tot een drastische wijziging van het proces van menselijke verhoudingen en gedachten over de waarden van zeggenschap. Zelfs de werking van democratie komt dan onder vuur te

Lees meer...

In mijn boek Verbonden Ietsigheid (juni 2011, pag. 164) kwam ik tot de conclusie dat een overdaad aan informatie-impulsen tot hersenbelasting kan gaan leiden. De toeneming van mensen (volwassenen en kinderen) die adhd-verschijnselen vertonen kan hier een voorloper van zijn.De redenering was heel eenvoudig. Alle lichaamsdelen die aan overbelasting worden blootgesteld gaan disfunctioneren. Dit kan geschieden door een zware en aanhoudende piekbelasting, zoals we dit tegenkomen bij topsporters

Lees meer...

 Voetbalinnovatie Vlak voor de wedstrijd De trainer: mannen we moeten vandaag echt punten pakken. Dus vol ertegenaan.Doen we, trainer.Maar stel we hebben pech. Door twee onnodige, domme overtredingen staan we na 20 minuten met 9 man, wat dan?Dan moeten we twee tandjes bijzetten, bovenop de bal spelen, de tegenstander geen ruimte geven en scoregericht op hun doel af.En dan lukt het?We hebben geen keuze, trainerOké, dan weet ik het goed gemaakt. We starten

Lees meer...

Een klein jaar terug schreef ik onderstaand stuk op mijn kenissite. Kern van het stuk is: twijfel aan de onschadelijkheid van overdadig beeldscherm- en informatiebombardement.Afgelopen week kwam in de media het idee naar voren om kinderen op school al heel jong (vanaf drie jaar) met i-pads kennis te laten maken. Een neuroloog reageerde afwijzend op dat voorstel. Zijn redenering: op jonge leeftijd zijn de hersenen nog volop in ontwikkeling en een teveel aan elektronisch informatieverkeer is

Lees meer...

Subcategorieën