Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In niet 1 land in de wereld wordt de macht of de regering gevormd door arme burgers. Is dit een maatscahppelijke wetmatigheid? Gaat macht altijd gepaard met rijkdom of bezit? Ongeacht de cultuur. Als er sprake is van een onvermijdelijkheid, dan betekent afschaffing van deze situatie of herverdeling van rijkdom de noodzaak tot een drastische wijziging van het proces van menselijke verhoudingen en gedachten over de waarden van zeggenschap. Zelfs de werking van democratie komt dan onder vuur te

Lees meer...

Wie zich naar behoren gedraagt en zich voegt naar de als democratische rechtstaat afgesproken wetten veroorzaakt voor de totale gemeenschap geen lasten. Wie zich misdraagt kost de gemeenschap geld. Waarom zien we gedrag niet verdisconteerd in de belastingen. Ofwel de vervuiler betaalt?Het idee is een bonus-malus systeem. Iedere Nederlander die begint te werken betaalt of er nu veel wordt verdiend of minder 33,3% belasting op elke euro. Eenderde voor de gemeenschap, tweederde voor de burger

Lees meer...

In mijn boek Verbonden Ietsigheid (juni 2011, pag. 164) kwam ik tot de conclusie dat een overdaad aan informatie-impulsen tot hersenbelasting kan gaan leiden. De toeneming van mensen (volwassenen en kinderen) die adhd-verschijnselen vertonen kan hier een voorloper van zijn.De redenering was heel eenvoudig. Alle lichaamsdelen die aan overbelasting worden blootgesteld gaan disfunctioneren. Dit kan geschieden door een zware en aanhoudende piekbelasting, zoals we dit tegenkomen bij topsporters

Lees meer...

Een klein jaar terug schreef ik onderstaand stuk op mijn kenissite. Kern van het stuk is: twijfel aan de onschadelijkheid van overdadig beeldscherm- en informatiebombardement.Afgelopen week kwam in de media het idee naar voren om kinderen op school al heel jong (vanaf drie jaar) met i-pads kennis te laten maken. Een neuroloog reageerde afwijzend op dat voorstel. Zijn redenering: op jonge leeftijd zijn de hersenen nog volop in ontwikkeling en een teveel aan elektronisch informatieverkeer is

Lees meer...

De evolutieleer maakt duidelijk, dat wie zich niet tijdig aanpast, ten onder gaat. Niet de sterkste overleven: de sauriërs! Niet per se de slimste overleven wel: kakkerlakken! Maar hetgeen door alle miljarden heen zeker overleeft is wat of wie de fit vindt met de omgeving. Mensen zijn gemiddeld sterk en verreweg het slimst, maar bezitten we ook het beste aanpassingsvermogen? Zal onze dominantie ook beheersing van onszelf inhouden?Bij welke discipline hoort deze vragen thuis? Elke

Lees meer...

Cipier-ouders beknellen de vierde leerfaseOntbreekt bij veel gelovigen de vierde leerfase? Eerder schreef ik over de vierde opgroeifase, waarin kinderen na de leerfases van het waarnemen, verbeelden en conceptualiseren belanden in de fase waarin zij tot het besef komen, dat er meer is wat hun leven bepaalt dan de eigen zintuigen en hun mogelijkheden. Kortom dat er een wereld buiten hen is, die zij liefst objectief, analytisch en abstract moeten bezien. Die vierde fase komt niet vanuit hen

Lees meer...

Subcategorieën