Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Inleiding: de gestoken leek.Het past een leek bescheiden te zijn. De moderne fysica overspant een kennisgebied, dat loopt van het allergrootste dat we pogen te kennen (het heelal, eindigheden en oneindigheden in tijd en ruimte) tot aan het allerkleinste ( in 11 dimensies vertoevende trilharen en membranen). Het is een zoektocht naar het Уhoe der dingenФ, dat ook de quantum fysica omvat; een kennisgebied, waarvan een vaak aangehaalde uitspraak van fysicus Feynman luidt, dat Уwie meent de

Lees meer...

Er is geen kanaal om ongestoord informatie of een boodschap over te brengen. Er is geen kanaal om subjectieve perceptie te omzeilen. Er is geen kanaal dat de ontvanger waarheid garandeert. Er is geen kanaal dat alle beoogde ontvangers bereikt. Er is geen kanaal dat alle beoogde ontvangers op hetzelfde tijdstip bereikt. Er is geen kanaal dat alle beoogde ontvangers in dezelfde gemoedstoestand bereikt. Er is geen kanaal dat alle beoogde

Lees meer...

De energie- communicatierevolutie en biofotonen; twee verwijzingen naar de relatie tussen natuurkunde en communicatie, maar nu ook in de directe praktijk. Voor wie mijn boek Verbonden Ietsigheid aanschafte en las geen nieuws.In het NRC van 9 september, bijlage Ode voor intelligente optimisten: Jeremy Rifkin, econoom, energiedeskundige en adviseur EU (o.a) predikt in zijn nieuwste boek de komst van de Derde Industriële revolutie als combinatie van energie en communicatie. In dezelfde special

Lees meer...

In talloze landen worden informatiediensten ingericht. Duizenden, zelfs tienduizenden it-experts bevolken wat al wordt genoemd de cyberlegers; it-experts in dienst van de staat. Die naamgeving indiceert de aard van het werk. De aanval op of verdediging tegen informatie-invasie vormt een fiks nieuw werkgelegenheidsterrein. Afluisteren en tekstdiefstal vormen de jongste strijdarena. Regeringen en organisaties weten hun interne gegevens en communicatieverkeer bespied. Individuen verzetten zich

Lees meer...

Het nieuwe boek van Frans de Waal, primatenkenner bij uitstek, heeft als titel De bonobo en de tien geboden. Apen en vooral mensapen hebben een moraal, zo distilleert hij uit zijn jarenlange onderzoeken. Als wetenschapper komt de Waal tot de conclusie, dat de moraal niet begint bij de mensen, maar veel diepere wortels heeft. En passant zet hij zich af tegen atheïsten of vrijdenkers die zich op hun beurt afzetten tegen religie of deze zelfs willen elimineren. Volgens hem begrijpt bijvoorbeeld

Lees meer...

Als Plutonen langs de aarde scheren, zouden ze van de ene verbazing in de andere vallen. Afgezien van bergen, ijsvlaktes en veel water zouden zij immaterieel het volgende aantreffen en rapporteren. “Er wonen wezens, die voor het merendeel uit water bestaan en een zestal basiselementen, afkomstig van gestorven zonnen. Ze hebben geen gemeenschappelijke naam. Terranen zou kunnen. Wij noemen ze vooralsnog Aardenaars. Zij streven naar harmonie, eenheid en vrede. Edoch, ze spreken 6000

Lees meer...

Subcategorieën