Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De evolutieleer maakt duidelijk, dat wie zich niet tijdig aanpast, ten onder gaat. Niet de sterkste overleven: de sauriërs! Niet per se de slimste overleven wel: kakkerlakken! Maar hetgeen door alle miljarden heen zeker overleeft is wat of wie de fit vindt met de omgeving. Mensen zijn gemiddeld sterk en verreweg het slimst, maar bezitten we ook het beste aanpassingsvermogen? Zal onze dominantie ook beheersing van onszelf inhouden?Bij welke discipline hoort deze vragen thuis? Elke

Lees meer...

Er is geen kanaal om ongestoord informatie of een boodschap over te brengen. Er is geen kanaal om subjectieve perceptie te omzeilen. Er is geen kanaal dat de ontvanger waarheid garandeert. Er is geen kanaal dat alle beoogde ontvangers bereikt. Er is geen kanaal dat alle beoogde ontvangers op hetzelfde tijdstip bereikt. Er is geen kanaal dat alle beoogde ontvangers in dezelfde gemoedstoestand bereikt. Er is geen kanaal dat alle beoogde

Lees meer...

Cipier-ouders beknellen de vierde leerfaseOntbreekt bij veel gelovigen de vierde leerfase? Eerder schreef ik over de vierde opgroeifase, waarin kinderen na de leerfases van het waarnemen, verbeelden en conceptualiseren belanden in de fase waarin zij tot het besef komen, dat er meer is wat hun leven bepaalt dan de eigen zintuigen en hun mogelijkheden. Kortom dat er een wereld buiten hen is, die zij liefst objectief, analytisch en abstract moeten bezien. Die vierde fase komt niet vanuit hen

Lees meer...

De energie- communicatierevolutie en biofotonen; twee verwijzingen naar de relatie tussen natuurkunde en communicatie, maar nu ook in de directe praktijk. Voor wie mijn boek Verbonden Ietsigheid aanschafte en las geen nieuws.In het NRC van 9 september, bijlage Ode voor intelligente optimisten: Jeremy Rifkin, econoom, energiedeskundige en adviseur EU (o.a) predikt in zijn nieuwste boek de komst van de Derde Industriële revolutie als combinatie van energie en communicatie. In dezelfde special

Lees meer...

Inleiding: de gestoken leek.Het past een leek bescheiden te zijn. De moderne fysica overspant een kennisgebied, dat loopt van het allergrootste dat we pogen te kennen (het heelal, eindigheden en oneindigheden in tijd en ruimte) tot aan het allerkleinste ( in 11 dimensies vertoevende trilharen en membranen). Het is een zoektocht naar het Уhoe der dingenФ, dat ook de quantum fysica omvat; een kennisgebied, waarvan een vaak aangehaalde uitspraak van fysicus Feynman luidt, dat Уwie meent de

Lees meer...

In talloze landen worden informatiediensten ingericht. Duizenden, zelfs tienduizenden it-experts bevolken wat al wordt genoemd de cyberlegers; it-experts in dienst van de staat. Die naamgeving indiceert de aard van het werk. De aanval op of verdediging tegen informatie-invasie vormt een fiks nieuw werkgelegenheidsterrein. Afluisteren en tekstdiefstal vormen de jongste strijdarena. Regeringen en organisaties weten hun interne gegevens en communicatieverkeer bespied. Individuen verzetten zich

Lees meer...

Subcategorieën