Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

2015 was eigenlijk een Jaar van Hoe het niet moet. Ik ga u niet lastig vallen met een opsomming van alle negatieve gebeurtenissen. U weet het langzamerhand allemaal wel, als was het maar omdat kranten en televisie de overzichten breeduit tot u brachten.Deze bundeling van het nieuws maakt eigenlijk vreemd genoeg duidelijk, dat het allemaal geen nieuws is. Bijna alle vervelende of wrede zaken hebben historische equivalenten. Gebeurtenissen die statistisch veel voorkomen geraken tot gezegdes

Lees meer...

Grove teksten met agressieve dreigingen hebben de laatste tijd tot verschillende affaires geleid, waarbij mannen en vrouwen zich genoodzaakt voelden tijdelijk de internet-anonimiteit in te duiken. Deze digitale aanvallen waren in walchelijk tekstgebruik en dreigementen richting de ontvangers zeer vergelijkbaar met één verschil, dat haattweets tegen vrouwen ook nog eens in menig geval zeer seksueel getint waren: virtuele verkachting zogezegd.Doorgaans betrof het tweets als antwoord op een

Lees meer...

NRC-coryfee Hofland schrijft op 9 januari in het HRC-Handelsblad: “In 2014 hebben de gevaren die ons bedreigen scherper contouren gekregen en daarmee is nog duidelijker geworden, dat het hier ontbreekt aan een oplossing. Hofland somt een reeks van vraagstukken op. Egypte, Iran, Israel-Palestina, de Krim-annexatie. De EU zit in het dal van een economische crisis en Amerika ziet de tegenstellingen tussen rassen verscherpen. De oorlogen in het Midden-Oosten doen de stromen van vluchtelingen

Lees meer...

Er is in Nederland een fikse discussie gaande over de behandeling van dieren met name als het om de voedselproductie gaat. Dat is prijzenswaardig. We zijn het er over eens dat dieren een menswaardiger bestaan verdienen. Een relatief vrij en volwaardig leven om dan aan het einde nog als brandstof voor de mensen te dienen. Probleem is we zijn met (te) veel mensen en eten te vaak vlees. Dat wil zeggen in landen waar mensen dit zich kunnen permitteren. In veel andere landen is het probleem honger

Lees meer...

De ziel is stuurbare energie. Een mens beschikt tijdens zijn bestaan over een kleine portie energie die zichzelf tijdelijk kan besturen. Het is een bijzondere vorm van energie, die wij leven noemen. Sterft een mens, dat verlaat dit stuurvermogen het lichaam. Dat wordt bedoeld in veel culturen (de indiaanse zowel als de Indiase o.a.) als men zegt, dat de ziel ons lichaam verlaat. Het lichaam zelf, niet langer van ons, verwordt tot zielloze materie. Deze materie verliest zijn structuur, valt

Lees meer...

De zin van het leven behelst een filosofische en tevens praktische vraag. Die vraag duiden we aan als een existentiële vraag: waarom zijn er er?Leg je zin uit als het hebben of stellen van een doel, dan heb ik doelen. Vraag je bij de zin van het leven naar het doel van leven, dan vergroot je de kwestie van persoonlijke zingeving naar kosmische zingeving.Voeg je die twee overwegingen bij elkaar, dan komt zingeving van de kosmos neer op zingeving per persoon. Aangezien dit voor iedereen

Lees meer...