Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Soms moet een mens verder kijken dan zijn neus lang is. Of in dit geval dan dat deel van het lichtspectrum dat zijn ogen kunnen waarnemen.Licht komt in golven van fotonen tot ons. Die eigenschap noemen we de golfdeeltjesdualiteit. De golflengte loopt van gammastraling tot aan radiostraling. Het zogenaamde zichtbare licht –licht dat wij mensen kunnen zien – is een slechts een klein gedeelte van die hele stralingsrange. Het ligt op de grens van ultraviolet en infrarood.Wat ik nu beschrijf

Lees meer...

De kwaliteit van het zingen is niet langer de essentie van het songfestival. Ook hier hebben marktwerking, techniek en politiek een nare invloed. Die kwaliteit berust bij vier componenten: een goede of bijzondere stem, een aangename melodie, verstaanbare teksten en eerlijke mededinging. Ik loop die componenten langsKwaliteit van stemmen en teksten.De meeste stemmen waren matig en niet echt van een niveau dat als hoog mag worden bestempeld. Bij de mannen zat op één stem na (die van Polen)

Lees meer...

Een jaar heeft 365 dagen of 8760 uur. Wie 75 jaar oud wordt, leeft al met al 657.000 uren. Mensen, die dit voor het eerst horen en het getal tot zich door laten dringen, schrikken bijna allen. Een mens wordt nog geen miljoen uren oud?! Ja, klopt,  zelfs niet als hij de hoge leeftijd van 100 jaar haalt. Het moge aanleiding zijn tijd als kostbaar te kwalificeren. Ze is schaars.Iedereen heeft het druk of werkt keihard. Zelden hoor je iemand zeggen: "ik werk rustig en ben niet

Lees meer...

Waar blijven de protesten van goedwillende moslims tegen de aanslagen? In Engeland is het dreigingsniveau verhoogd. Dat betekent meer politie en militairen op straat. Het argument is de mogelijkheid van nog een aanslag. Ik vind dat vreemd. De mogelijkheid van een aanslag bestond immers al en deze werd realiteit. Waarom dan nu meer verscherpte bewaking?Blijkbaar is de ene mogelijkheid de ander niet. Als men telkens maatregelen versterkt en weer afzwakt en weer verhoogd ontstaat een eindeloze

Lees meer...

Nederland is ontegenzeglijk één van de betere landen, als het gaat om primaire levensvoorzieningen als behuizing, voedsel en medische voorzieningen of een sociaal vangnet. Ook andere omstandigheden zijn verkieslijker dan elders op de wereld. In ieder geval in onze eigen ogen. Zaken zoals vrijheid van mening, van politieke keuze, van een geschakeerd nieuwsaanbod. Verder staat ons land hoog op de welvaartslijst als het inkomen per hoofd van de bevolking als graadmeter wordt gebruikt. En

Lees meer...

Twee rechtszaken in Nederland hebben nu als onderwerp de vraag of de beklaagde bij zijn volle verstand was tijdens daden als neuroloog of chantage van Linda de Mol. De rechter zit nu voor de onmogelijke taak vast te stellen of de hersenen van de dader niet op een of andere manier beschadigd of verstoord waren tijdens hun activiteiten. Deskundigen spreken elkaar tegen. Niet over het feit, dat er een storing een rol kon spelen, maar over de vraag hoe je dit zonder twijfel vast kunt stellen

Lees meer...

Subcategorieën