Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De Nederlandse voetbalvrouwen haalden voluit de media. Het werkelijke wereldnieuws stak daar schraal bij af. Terwijl de voetbalsters een welverdiende en prijzenswaardige overwinning behaalden op hun Engelse tegenstanders, stond op de voorkant van mijn avondblad het echte wereldnieuws. Genetici kunnen DNA-fouten repareren in menselijke embryo’s.Iets nauwkeuriger geformuleerd: erfelijke afwijkingen veroorzaakt door een mutatie in het DNA kunnen tijdens een reageerbuisbevruchting gerepareerd

Lees meer...

De kwaliteit van het zingen is niet langer de essentie van het songfestival. Ook hier hebben marktwerking, techniek en politiek een nare invloed. Die kwaliteit berust bij vier componenten: een goede of bijzondere stem, een aangename melodie, verstaanbare teksten en eerlijke mededinging. Ik loop die componenten langsKwaliteit van stemmen en teksten.De meeste stemmen waren matig en niet echt van een niveau dat als hoog mag worden bestempeld. Bij de mannen zat op één stem na (die van Polen)

Lees meer...

We weten sinds Darwin, dat natuurlijke selectie het proces is, dat de evolutionaire ontwikkeling van het leven stuurt. Sleutel woord in dat proces is aanpassing. Al of niet aangevuld tot complexiteit van aanpasing (adaptive complexity) Die adaptatie doet overleven waar zij slaagt. Zij verloopt met uiterst minieme stappen van voortgang, behoudens zeldzame kopieerfouten of door wat dan ook veroorzaakte genmutaties. Zeldzame, omdat onze genen meesters zijn in foutloze reproductie. Al met al

Lees meer...

Een jaar heeft 365 dagen of 8760 uur. Wie 75 jaar oud wordt, leeft al met al 657.000 uren. Mensen, die dit voor het eerst horen en het getal tot zich door laten dringen, schrikken bijna allen. Een mens wordt nog geen miljoen uren oud?! Ja, klopt,  zelfs niet als hij de hoge leeftijd van 100 jaar haalt. Het moge aanleiding zijn tijd als kostbaar te kwalificeren. Ze is schaars.Iedereen heeft het druk of werkt keihard. Zelden hoor je iemand zeggen: "ik werk rustig en ben niet

Lees meer...

Soms moet een mens verder kijken dan zijn neus lang is. Of in dit geval dan dat deel van het lichtspectrum dat zijn ogen kunnen waarnemen.Licht komt in golven van fotonen tot ons. Die eigenschap noemen we de golfdeeltjesdualiteit. De golflengte loopt van gammastraling tot aan radiostraling. Het zogenaamde zichtbare licht –licht dat wij mensen kunnen zien – is een slechts een klein gedeelte van die hele stralingsrange. Het ligt op de grens van ultraviolet en infrarood.Wat ik nu beschrijf

Lees meer...

Waar blijven de protesten van goedwillende moslims tegen de aanslagen? In Engeland is het dreigingsniveau verhoogd. Dat betekent meer politie en militairen op straat. Het argument is de mogelijkheid van nog een aanslag. Ik vind dat vreemd. De mogelijkheid van een aanslag bestond immers al en deze werd realiteit. Waarom dan nu meer verscherpte bewaking?Blijkbaar is de ene mogelijkheid de ander niet. Als men telkens maatregelen versterkt en weer afzwakt en weer verhoogd ontstaat een eindeloze

Lees meer...

Subcategorieën