Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Mensen hebben een notie van het geheel en het deel. Filosofen breken het hoofd al eeuwen over de vraag wat werkelijkheid is. Moderne fysici voegen zich bij dit gezelschap. Communicatoren krijgen steeds meer te maken met imago’s en virtualiteiten. Met het geheel bedoelen wij het heelal of de verzameling van alle heelallen, voor wie de multiversum-theorie aanhangt. Gelovigen betitelen het als de schepping, de totale creatie van een almachtige god.Waar filosofen, wetenschappers en mensen in

Lees meer...

De filosofen disucssiëren al eeuwen over de vraag: wat is werkelijkheid of de werkelijkheid? Moderne natuurkundigen vullen die discussie aan, omdat telkens weer blijkt dat de werkelijkheid anders in elkaar dan we tot dan toe dachten of liever gezegd ontdekten. Ontdekken is een beter woord, omdat dit het beeld oproept van een verborgen werkelijkheid, waarvan we geleidelijk aan de sluiers één voor één verwijderen. De werkelijkheid is bedekt, omdat wij eerst en vooral de werkelijkheid ontwaren

Lees meer...

De wereld kent grootschalige problemen als daar zijn honger, oorlogen, epidemische ziektes, armoede, ongeletterdheid, gebrek aan vrijheid en scholing. Deze rampzalige situaties bestaan al sinds de overgang van een nomadisch-agrarische wereldgemeenschap naar een urbane maatschappij. Grote drijfveren achter deze overgang waren de vooruitgang op technologisch gebied en de toename van bevolkingsaantallen. In de moderne wereld, gerekend vanaf de Verlichting tot aan heden, hebben alle kennis

Lees meer...

Het Eurovisie Songfestival is een modern voorbeeld van vervaging van een objectief te beoordelen ‘wedstrijd.’Het is een landencompetitie maar van welk gebied je een deelnemer kunt zijn staat niet erg vast. In ieder geval niet per se van Europa met deelnemers uit de Kaukasus, het Midden-Oosten Klein-Azië en Australië.De stemming is allesbehalve neutraal. Landen uit dezelfde regio laten zien dat de bewoners op elkaars buren stemmen.Ik ben niet muzikaal en zou niet weten hoe ik vijf vikingen

Lees meer...

2015 was eigenlijk een Jaar van Hoe het niet moet. Ik ga u niet lastig vallen met een opsomming van alle negatieve gebeurtenissen. U weet het langzamerhand allemaal wel, als was het maar omdat kranten en televisie de overzichten breeduit tot u brachten.Deze bundeling van het nieuws maakt eigenlijk vreemd genoeg duidelijk, dat het allemaal geen nieuws is. Bijna alle vervelende of wrede zaken hebben historische equivalenten. Gebeurtenissen die statistisch veel voorkomen geraken tot gezegdes

Lees meer...

Grove teksten met agressieve dreigingen hebben de laatste tijd tot verschillende affaires geleid, waarbij mannen en vrouwen zich genoodzaakt voelden tijdelijk de internet-anonimiteit in te duiken. Deze digitale aanvallen waren in walchelijk tekstgebruik en dreigementen richting de ontvangers zeer vergelijkbaar met één verschil, dat haattweets tegen vrouwen ook nog eens in menig geval zeer seksueel getint waren: virtuele verkachting zogezegd.Doorgaans betrof het tweets als antwoord op een

Lees meer...

Subcategorieën