Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De wereld kent grootschalige problemen als daar zijn honger, oorlogen, epidemische ziektes, armoede, ongeletterdheid, gebrek aan vrijheid en scholing. Deze rampzalige situaties bestaan al sinds de overgang van een nomadisch-agrarische wereldgemeenschap naar een urbane maatschappij. Grote drijfveren achter deze overgang waren de vooruitgang op technologisch gebied en de toename van bevolkingsaantallen. In de moderne wereld, gerekend vanaf de Verlichting tot aan heden, hebben alle kennis

Lees meer...

Grove teksten met agressieve dreigingen hebben de laatste tijd tot verschillende affaires geleid, waarbij mannen en vrouwen zich genoodzaakt voelden tijdelijk de internet-anonimiteit in te duiken. Deze digitale aanvallen waren in walchelijk tekstgebruik en dreigementen richting de ontvangers zeer vergelijkbaar met één verschil, dat haattweets tegen vrouwen ook nog eens in menig geval zeer seksueel getint waren: virtuele verkachting zogezegd.Doorgaans betrof het tweets als antwoord op een

Lees meer...

Het Eurovisie Songfestival is een modern voorbeeld van vervaging van een objectief te beoordelen ‘wedstrijd.’Het is een landencompetitie maar van welk gebied je een deelnemer kunt zijn staat niet erg vast. In ieder geval niet per se van Europa met deelnemers uit de Kaukasus, het Midden-Oosten Klein-Azië en Australië.De stemming is allesbehalve neutraal. Landen uit dezelfde regio laten zien dat de bewoners op elkaars buren stemmen.Ik ben niet muzikaal en zou niet weten hoe ik vijf vikingen

Lees meer...

Nederland haalt waarschijnlijk de klimaatdoelstellingen niet. Voor wie bedenkt dat ons land kortgeleden nog voor 90% van de huizen rekende op aardgas voor koken en verwarming is dat geen nieuws. 90%, dat is ongekend veel, hoger dan in welk land ook,  als daar ook nog kantoren, fabrieken en productieprocessen wat betreft energie bij moeten worden gerekend.Die beoogde snelle omslag moet volledig door burgers zelf worden opgebracht. Want welke eigen inkomsten heeft Den Haag anders dan

Lees meer...

2015 was eigenlijk een Jaar van Hoe het niet moet. Ik ga u niet lastig vallen met een opsomming van alle negatieve gebeurtenissen. U weet het langzamerhand allemaal wel, als was het maar omdat kranten en televisie de overzichten breeduit tot u brachten.Deze bundeling van het nieuws maakt eigenlijk vreemd genoeg duidelijk, dat het allemaal geen nieuws is. Bijna alle vervelende of wrede zaken hebben historische equivalenten. Gebeurtenissen die statistisch veel voorkomen geraken tot gezegdes

Lees meer...

NRC-coryfee Hofland schrijft op 9 januari in het HRC-Handelsblad: “In 2014 hebben de gevaren die ons bedreigen scherper contouren gekregen en daarmee is nog duidelijker geworden, dat het hier ontbreekt aan een oplossing. Hofland somt een reeks van vraagstukken op. Egypte, Iran, Israel-Palestina, de Krim-annexatie. De EU zit in het dal van een economische crisis en Amerika ziet de tegenstellingen tussen rassen verscherpen. De oorlogen in het Midden-Oosten doen de stromen van vluchtelingen

Lees meer...

Subcategorieën