Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Vele mensen zijn van mening dat zingeving bij henzelf moet worden gezocht. Voor zover de kosmos een doel of zingeving zou herbergen, is daar met vragen niet achter te komen. We moeten in die werkelijkheid van het heelal zelf die zingeving maar ontdekken. Gelovige mensen leggen dat doel of die zingeving bij een godheid, maar hun geschriften geven daar evenmin een duidelijk uitsluitsel op.We gaan dus maar bij onszelf te rade.De natuur zoals wij die kennen in flora, fauna en mensen toont een

Lees meer...

Een strategische aanpak kenmerkt zich door een handelwijze, waarbij een gegeven doel wordt gesteld en bereikt door een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen. Nadenkendheid, doelbewustheid en doelmatigheid vormen de drieeenheid, die voorwaardelijk is voor het welslagen. Nadenkendheid heeft betrekking op vier onderwerpen: doel, startpositie, middeleninzet en tijd. Aangaande het doel gelden de vragen: waarom zou ik in beweging moeten komen door een doel (nieuwe positie) te stellen en wat is

Lees meer...

Deze keer een lang stuk, maar dat is het ook waard. Het gaat om een communicatievraagstuk van de hoogste orde en complexiteit. Gisterenavond vond er een bijeenkomst plaats van de Perssocieteit in café De Sleutel in Groningen. De zaal was bomvol met een zeer gevarieerd gezelschap. Achter de paneltafel Seinen, NAM-woordvoerder en projectleider als het om de bevings- en schadeafhandelingsdiscussie gaat, Lintmeijer, zelfstandig communicatieadviseur, maar vooral ook oud-woordvoerder NS (dus

Lees meer...

Het staat vast dat de voorraden aan fossiele brandstoffen eindig zijn en dat die beëindigingperiode over een halve eeuw al een stuk gevorderd is. Met ongeveer een eeuw zullen zowel de bestaande reserves als nog te vinden aanvullende voorraden voor het merendeel zijn verbruikt. Het staat vast dat kernsplijting voor langdurige opslag van radioactief afval zorgt, dat de inzet van uranium via splijting voor de opwekking van plutonium nog verre van een beheerste techniek is en dat de aanwezigheid

Lees meer...

Zonenergie biedt alles wat we zoeken. Vanwaar die afstandelijkheid? Deze eeuw maken we de grote omslag in energiegebruik. De fossiele brandstoffen gaan nog een eeuw of daaromtrent mee als het om voorraden gaat. Misschien korter als de noodzaak tot opschoning een crisis bereikt. Vanwege de klimaatverandering. Maar klimaat of niet, we zullen moeten overgaan tot andere energiebronnen. Alleen de tijd waarin of de termijn waarover is aan twijfel onderhevig.Met dit als gegeven is de vraag

Lees meer...

De combinatie van maatschappelijke en technologische moderniseringen brengt revolutionaire veranderingen voort. Zo kunnen we het toch wel noemen als het gaat om zwanger te worden zonder de geslachtsdaad. In onderstaand overzicht treft u 14 manieren aan waarop een vrouw moeder kan worden. Nummer 1 is de klassieke en nog steeds meest toegepaste methode: het echtpaar dat paart. Nummer 2 komt als klassieke vorm voor, wanneer een man een vrouw bezwangerd, maar zij niet met hem trouwt of hij het

Lees meer...

Subcategorieën