Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Van nomaden die rondtrokken en die hun eten  vergaarden door jachtinspanning en vruchtengezoek, waarbij elke vezel van het lichaam vol in actie kwam, zijn we op weg naar artificiële intelligentie. Het patroon is helder. De natuurwet van least energy regeert onze ontwikkeling. Die nomade met zijn hele lijf bedacht zich menner te worden van een lastdier waarbij hij stuurt met armen, handen en benen en het dier de inspanningen verrichtte. Die aanapssing zagen we wereldwijd. Het lastdier

Lees meer...

Als Plutonen langs de aarde scheren, zouden ze van de ene verbazing in de andere vallen. Afgezien van bergen, ijsvlaktes en veel water zouden zij immaterieel het volgende aantreffen en rapporteren. “Er wonen wezens, die voor het merendeel uit water bestaan en een zestal basiselementen, afkomstig van gestorven zonnen. Ze hebben geen gemeenschappelijke naam. Terranen zou kunnen. Wij noemen ze vooralsnog Aardenaars. Zij streven naar harmonie, eenheid en vrede. Edoch, ze spreken 6000

Lees meer...

Het nieuwe boek van Frans de Waal, primatenkenner bij uitstek, heeft als titel De bonobo en de tien geboden. Apen en vooral mensapen hebben een moraal, zo distilleert hij uit zijn jarenlange onderzoeken. Als wetenschapper komt de Waal tot de conclusie, dat de moraal niet begint bij de mensen, maar veel diepere wortels heeft. En passant zet hij zich af tegen atheïsten of vrijdenkers die zich op hun beurt afzetten tegen religie of deze zelfs willen elimineren. Volgens hem begrijpt bijvoorbeeld

Lees meer...

Diverse deskundigen wijzen op de troosteloze, Parijse woonwijken, die we kennen als de banlieues. Of als Molenbeek. Hier groeien jonge mensen op zonder vooruitzichten op werk, volledige acceptatie, wellicht ook zonder onderwijs en een deels vreemde cultuur met ook nog eens andere normen en waarden. Die woonplekken zouden werken als voedingsbodems voor haat, gewelddadig verweer en revanchisme. Er valt veel te zeggen voor hun zienswijze.  Het getuigt van een wrange ironie, dat Parijse

Lees meer...

Als Plutonen langs de aarde scheren, zouden ze van de ene verbazing in de andere vallen. Afgezien van bergen, ijsvlaktes en veel water zouden zij immaterieel het volgende aantreffen en rapporteren. “Er wonen wezens, die voor het merendeel uit water bestaan en een zestal basiselementen, afkomstig van gestorven zonnen. Ze hebben geen gemeenschappelijke naam. Terranen zou kunnen. Wij noemen ze vooralsnog Aardenaars. Zij streven naar harmonie, eenheid en vrede. Edoch, ze spreken 6000

Lees meer...

De vernielingen, de diefstallen en het geweld in Hamburg van links-radicalen anti G20-top geeft aan dat links en rechts in dit opzicht niet van elkaar verschillen. De harde kern van linkse extremisten gedraagt zich niet anders dan die van rechtse extremisten. Beide groeperingen willen de bestaande rechtsorde via geweld uit het zadel helpen. Het beeld en de methode verschillen niet van zelfde pogingen en revolutionaire oprispingen in andere tijden. Die hardliners mengen zich met milde

Lees meer...

Subcategorieën