Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Als Plutonen langs de aarde scheren, zouden ze van de ene verbazing in de andere vallen. Afgezien van bergen, ijsvlaktes en veel water zouden zij immaterieel het volgende aantreffen en rapporteren. “Er wonen wezens, die voor het merendeel uit water bestaan en een zestal basiselementen, afkomstig van gestorven zonnen. Ze hebben geen gemeenschappelijke naam. Terranen zou kunnen. Wij noemen ze vooralsnog Aardenaars. Zij streven naar harmonie, eenheid en vrede. Edoch, ze spreken 6000

Lees meer...

Diverse deskundigen wijzen op de troosteloze, Parijse woonwijken, die we kennen als de banlieues. Of als Molenbeek. Hier groeien jonge mensen op zonder vooruitzichten op werk, volledige acceptatie, wellicht ook zonder onderwijs en een deels vreemde cultuur met ook nog eens andere normen en waarden. Die woonplekken zouden werken als voedingsbodems voor haat, gewelddadig verweer en revanchisme. Er valt veel te zeggen voor hun zienswijze.  Het getuigt van een wrange ironie, dat Parijse

Lees meer...

De vernielingen, de diefstallen en het geweld in Hamburg van links-radicalen anti G20-top geeft aan dat links en rechts in dit opzicht niet van elkaar verschillen. De harde kern van linkse extremisten gedraagt zich niet anders dan die van rechtse extremisten. Beide groeperingen willen de bestaande rechtsorde via geweld uit het zadel helpen. Het beeld en de methode verschillen niet van zelfde pogingen en revolutionaire oprispingen in andere tijden. Die hardliners mengen zich met milde

Lees meer...

Het is al sinds eind vorige eeuw, dat bij mij de gedachte heeft postgevat, dat communicatie meer en meer ook een bètakarakter zal krijgen. Die gedachte stoelt op twee ontwikkelingen. De een vloeit voort uit een combinatie van praktische voortschrijdingen en de behoefte aan objectief duidende teksten (informatie), de ander komt voort uit kennisontplooiing in de wereld van de exacte wetenschappen zelf. Ik zal beide ontwikkelingen toelichten en in toekomende artikelen voorbeelden geven van de

Lees meer...

Anthropocentrisme hoeft ons niet te verwonderen. Veel van de jongste eigenschappen en bevindingen in de natuur bestaan pas met de komst van de mens. We nemen onszelf als uitgangspunt en maatstaf. Het humanisme is een jonge tak aan de miljardenjaren oude kosmische boom.Afgelopen week zag ik een documentaire op tv waarin leeuwen de hoofdrol speelden. Het was niet mijn eerste kennismaking met de koning van het dierenrijk, maar wel de meest indrukwekkende. De makers volgden een mannetjesgroep

Lees meer...

Alles wat zijn grens opzoekt, gaat in zijn tegendeel verkeren. Het is naar mijn mening een soort wetmatigheid. Onderstaand geef ik aan hoe dit werkt aan de hand van de ISIS en Boko Harum ideologieën. Het raakt ook het onderwerp van een artikel van een week geleden: de paradoxen van absoluten. Het geeft vooral ook aan hoe soms elke communicatie tussen mensen die verschillende meningen zijn toegedaan wordt uitgebannen.Als er één god is, zijn God en Allah een en dezelfde.Is Allah niet gelijk

Lees meer...

Subcategorieën