Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Deze keer een lang stuk, maar dat is het ook waard. Het gaat om een communicatievraagstuk van de hoogste orde en complexiteit. Gisterenavond vond er een bijeenkomst plaats van de Perssocieteit in café De Sleutel in Groningen. De zaal was bomvol met een zeer gevarieerd gezelschap. Achter de paneltafel Seinen, NAM-woordvoerder en projectleider als het om de bevings- en schadeafhandelingsdiscussie gaat, Lintmeijer, zelfstandig communicatieadviseur, maar vooral ook oud-woordvoerder NS (dus

Lees meer...

Het staat vast dat de voorraden aan fossiele brandstoffen eindig zijn en dat die beëindigingperiode over een halve eeuw al een stuk gevorderd is. Met ongeveer een eeuw zullen zowel de bestaande reserves als nog te vinden aanvullende voorraden voor het merendeel zijn verbruikt. Het staat vast dat kernsplijting voor langdurige opslag van radioactief afval zorgt, dat de inzet van uranium via splijting voor de opwekking van plutonium nog verre van een beheerste techniek is en dat de aanwezigheid

Lees meer...

Zonenergie biedt alles wat we zoeken. Vanwaar die afstandelijkheid? Deze eeuw maken we de grote omslag in energiegebruik. De fossiele brandstoffen gaan nog een eeuw of daaromtrent mee als het om voorraden gaat. Misschien korter als de noodzaak tot opschoning een crisis bereikt. Vanwege de klimaatverandering. Maar klimaat of niet, we zullen moeten overgaan tot andere energiebronnen. Alleen de tijd waarin of de termijn waarover is aan twijfel onderhevig.Met dit als gegeven is de vraag

Lees meer...

De combinatie van maatschappelijke en technologische moderniseringen brengt revolutionaire veranderingen voort. Zo kunnen we het toch wel noemen als het gaat om zwanger te worden zonder de geslachtsdaad. In onderstaand overzicht treft u 14 manieren aan waarop een vrouw moeder kan worden. Nummer 1 is de klassieke en nog steeds meest toegepaste methode: het echtpaar dat paart. Nummer 2 komt als klassieke vorm voor, wanneer een man een vrouw bezwangerd, maar zij niet met hem trouwt of hij het

Lees meer...

Subcategorieën