Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Er is in Nederland een fikse discussie gaande over de behandeling van dieren met name als het om de voedselproductie gaat. Dat is prijzenswaardig. We zijn het er over eens dat dieren een menswaardiger bestaan verdienen. Een relatief vrij en volwaardig leven om dan aan het einde nog als brandstof voor de mensen te dienen. Probleem is we zijn met (te) veel mensen en eten te vaak vlees. Dat wil zeggen in landen waar mensen dit zich kunnen permitteren. In veel andere landen is het probleem honger

Lees meer...

Vele mensen zijn van mening dat zingeving bij henzelf moet worden gezocht. Voor zover de kosmos een doel of zingeving zou herbergen, is daar met vragen niet achter te komen. We moeten in die werkelijkheid van het heelal zelf die zingeving maar ontdekken. Gelovige mensen leggen dat doel of die zingeving bij een godheid, maar hun geschriften geven daar evenmin een duidelijk uitsluitsel op.We gaan dus maar bij onszelf te rade.De natuur zoals wij die kennen in flora, fauna en mensen toont een

Lees meer...

De ziel is stuurbare energie. Een mens beschikt tijdens zijn bestaan over een kleine portie energie die zichzelf tijdelijk kan besturen. Het is een bijzondere vorm van energie, die wij leven noemen. Sterft een mens, dat verlaat dit stuurvermogen het lichaam. Dat wordt bedoeld in veel culturen (de indiaanse zowel als de Indiase o.a.) als men zegt, dat de ziel ons lichaam verlaat. Het lichaam zelf, niet langer van ons, verwordt tot zielloze materie. Deze materie verliest zijn structuur, valt

Lees meer...

Een strategische aanpak kenmerkt zich door een handelwijze, waarbij een gegeven doel wordt gesteld en bereikt door een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen. Nadenkendheid, doelbewustheid en doelmatigheid vormen de drieeenheid, die voorwaardelijk is voor het welslagen. Nadenkendheid heeft betrekking op vier onderwerpen: doel, startpositie, middeleninzet en tijd. Aangaande het doel gelden de vragen: waarom zou ik in beweging moeten komen door een doel (nieuwe positie) te stellen en wat is

Lees meer...

De zin van het leven behelst een filosofische en tevens praktische vraag. Die vraag duiden we aan als een existentiële vraag: waarom zijn er er?Leg je zin uit als het hebben of stellen van een doel, dan heb ik doelen. Vraag je bij de zin van het leven naar het doel van leven, dan vergroot je de kwestie van persoonlijke zingeving naar kosmische zingeving.Voeg je die twee overwegingen bij elkaar, dan komt zingeving van de kosmos neer op zingeving per persoon. Aangezien dit voor iedereen

Lees meer...

Deze keer een lang stuk, maar dat is het ook waard. Het gaat om een communicatievraagstuk van de hoogste orde en complexiteit. Gisterenavond vond er een bijeenkomst plaats van de Perssocieteit in café De Sleutel in Groningen. De zaal was bomvol met een zeer gevarieerd gezelschap. Achter de paneltafel Seinen, NAM-woordvoerder en projectleider als het om de bevings- en schadeafhandelingsdiscussie gaat, Lintmeijer, zelfstandig communicatieadviseur, maar vooral ook oud-woordvoerder NS (dus

Lees meer...

Subcategorieën