Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In het westen van de Atlantische Oceaan ligt een gebied waar soms schepen en vliegtuigen op mysterieuze wijze verdwijnen. Althans zo luidt de mythe. Het wordt de Bermuda Triangle genoemd. De EU lijkt verzeilt te raken in zijn eigen gevaarlijke driehoek. Alleen gaat het in dit geval om een driehoek van tijd, met klimaatverandering, geld en energie als zijden. Ik behandel eerst de EU-problemen en eindig met de positie van communicatie daarbij.De aanwijzingen dat er een verandering van klimaat

Lees meer...

De existentiële kernvragen waren waarom bestaan we, wie zijn we en wat zijn we? Ik schrijf in de verleden tijd en leg uit waardoor ik die mening ben toegedaan. De vraag ‘wat we zijn’ is opgelost. We zijn binnen het kader van onze eigen definities en indeling organische wezens, die relatief kortgeleden als soort zijn afgetakt aan de zoogdierenstam, delen een gemeenschappelijke voorouder met de mensapen en zien via evolutionaire lijnen ons ontstaan teruggevoerd tot de vorming van eukaryoten in

Lees meer...

Blanke suprematie en racisme zouden de weerstand tegen de komst van allochtonen verklaren.Het is volslagen andersom. Niet de blanke, witte, geeft het maar een naam, suprematie verklaart de weerstand tegen allochtonen, vreemdelingen, buitenlanders of zwarten, maar het feit dat de witten een minderheid aan het worden zijn. Wereldwijd gezien dan wel te verstaan. Laat ik vooropstellen, dat ik al die kleurtyperingen verafschuw. Zij zijn een betiteling van een volstrekt ondergeschikte

Lees meer...

In De Correspondent verschenen diverse zeer lezenswaardige artikelen over terrorisme. Oorzaken en gevolgen, daders en oplossingen stonden centraal in de reacties. De weinige oplossingen liepen uiteen van ‘geloof in god en het komt goed’ tot ‘het westen moet zich loskoppelen van olie en met olie- of gasdollars de regimes aldaar niet meer ondersteunen.’ Op een enkele plaats kwam de dialoog nog om de hoek kijken, maar voor mij althans opvallend weinig. De afkeer van bombardementen door westerse

Lees meer...

De mondiale verspreiding van informatie, van sportuitzendingen en audio-visueel vermaak, van handelsverkeer en toerisme, van wereldpolitieke bijeenkomsten, van discussies zoals over het klimaatvraagstuk, van wetenschappelijke vindingen en zelfs van individuele digitale contacten geeft een gevoel van eenheid. Eenheid in de zin van het gevoel deel uit te maken van de wereldgemeenschap, van het zijn van een wereldburger. Maar deze verbindingen bestaan vooral dankzij elektronische contacten. We

Lees meer...

Dinsdag jl. trok ik een vergelijking tussen de strijd tussen goed en kwaad in the Lord of the Rings – films en de confrontatie tussen islamfanatici en westerse tegenkrachten. Mijn standpunt is dat kritiek en sarcasme als bijzondere vorm daarvan moeten kunnen, maar dat het geen doel dient anderen te kwetsen of beledigen. Immers, ligt het positieve resultaat bij mij of die ander? Iemand doden om vermeende beledigingen is op zijn beurt weer erger dan verbaal of visueel kwetsen. Wie de een iets

Lees meer...

Subcategorieën