Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het is al sinds eind vorige eeuw, dat bij mij de gedachte heeft postgevat, dat communicatie meer en meer ook een bètakarakter zal krijgen. Die gedachte stoelt op twee ontwikkelingen. De een vloeit voort uit een combinatie van praktische voortschrijdingen en de behoefte aan objectief duidende teksten (informatie), de ander komt voort uit kennisontplooiing in de wereld van de exacte wetenschappen zelf. Ik zal beide ontwikkelingen toelichten en in toekomende artikelen voorbeelden geven van de

Lees meer...

In het westen van de Atlantische Oceaan ligt een gebied waar soms schepen en vliegtuigen op mysterieuze wijze verdwijnen. Althans zo luidt de mythe. Het wordt de Bermuda Triangle genoemd. De EU lijkt verzeilt te raken in zijn eigen gevaarlijke driehoek. Alleen gaat het in dit geval om een driehoek van tijd, met klimaatverandering, geld en energie als zijden. Ik behandel eerst de EU-problemen en eindig met de positie van communicatie daarbij.De aanwijzingen dat er een verandering van klimaat

Lees meer...

Anthropocentrisme hoeft ons niet te verwonderen. Veel van de jongste eigenschappen en bevindingen in de natuur bestaan pas met de komst van de mens. We nemen onszelf als uitgangspunt en maatstaf. Het humanisme is een jonge tak aan de miljardenjaren oude kosmische boom.Afgelopen week zag ik een documentaire op tv waarin leeuwen de hoofdrol speelden. Het was niet mijn eerste kennismaking met de koning van het dierenrijk, maar wel de meest indrukwekkende. De makers volgden een mannetjesgroep

Lees meer...

De existentiële kernvragen waren waarom bestaan we, wie zijn we en wat zijn we? Ik schrijf in de verleden tijd en leg uit waardoor ik die mening ben toegedaan. De vraag ‘wat we zijn’ is opgelost. We zijn binnen het kader van onze eigen definities en indeling organische wezens, die relatief kortgeleden als soort zijn afgetakt aan de zoogdierenstam, delen een gemeenschappelijke voorouder met de mensapen en zien via evolutionaire lijnen ons ontstaan teruggevoerd tot de vorming van eukaryoten in

Lees meer...

Alles wat zijn grens opzoekt, gaat in zijn tegendeel verkeren. Het is naar mijn mening een soort wetmatigheid. Onderstaand geef ik aan hoe dit werkt aan de hand van de ISIS en Boko Harum ideologieën. Het raakt ook het onderwerp van een artikel van een week geleden: de paradoxen van absoluten. Het geeft vooral ook aan hoe soms elke communicatie tussen mensen die verschillende meningen zijn toegedaan wordt uitgebannen.Als er één god is, zijn God en Allah een en dezelfde.Is Allah niet gelijk

Lees meer...

Blanke suprematie en racisme zouden de weerstand tegen de komst van allochtonen verklaren.Het is volslagen andersom. Niet de blanke, witte, geeft het maar een naam, suprematie verklaart de weerstand tegen allochtonen, vreemdelingen, buitenlanders of zwarten, maar het feit dat de witten een minderheid aan het worden zijn. Wereldwijd gezien dan wel te verstaan. Laat ik vooropstellen, dat ik al die kleurtyperingen verafschuw. Zij zijn een betiteling van een volstrekt ondergeschikte

Lees meer...

Subcategorieën