Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Wij leven in een onvoorstelbare wereld. Oudtijds wisten mensen niet hoe groot de aarde was, wel dat we gezelschap hadden van een zon en wat planeten en daarnaast een aantal sterren en dat er meer mensen leefden dan alleen de doorgaans vijandige groepen uit de directe omgeving. Ook van het aantal dieren had men nauwelijks weet, evenmin als van de vele plantensoorten.Men leefde kortom in een wereld van tientallen, honderdtallen tot aan een paar duizend. Veel volkeren telden tot tien en daarna

Lees meer...

Het duurde tot 2018 voordat er een tv=programmaserie geheel werd gewijd aan wat er zoal verdiend wordt. Wat mij trof, is dat we al decennia een duidelijk beeld hebben van lerarensalarissen, loddgietersverdiensten en prostitutieinkomsten. Maar wat er zoal wordt geïnd door tv-makers en andere vermaaksmedia bleef grotendeels uit het zicht.  In de laatste aflevering gaf Atrid Joosten prijs dat zij onder de Balkenende-norm beurde. 175.000 euro voor het zijn van presentatrice, zoals o.a. bij

Lees meer...

Het bestaan van goed en kwaad is een centraal thema in godsdiensten en in de moraal en in de maatschappij in het algemeen. Veel minder maar minstens zo heftig is de oppositie van genoegen en pijn. In het geloof komt het goede van god en het kwaad van satan of de mens. Het kwaad wordt vertegenwoordigd en in de wereld gebracht door een gevallen engel. Aangezien god alles schiep, bracht hij ook het kwaad tot leven. Zoniet dan is het een uitvindsel of kenmerk van de mens, maar evengoed dus van

Lees meer...

Grote woorden gaan rond in de discussies over het gedrag van bankiers? Waar is hun ethisch gedrag, welke moraal volgen zij? Analisten en columnisten die boven de affaires uitstijgen, noemen het geen incidenten. De maatschappij is gefiscaliseerd en gefinancialiseerd. Alles wordt in geld uitgedrukt en de zucht naar meer geld is epidemisch. Werkgevers zijn werklozers geworden. Zo heb je werklozers en werklosers.Personeel wordt ontslagen om meer winst te maken. Het gaat om kwantiteiten, niet om

Lees meer...

De mysterieuze SummeriërsPrikkelend astronomisch nieuws. Amerikaanse onderzoekers maken uit gedrag van verre kleine hemellichamen in de .Kuipergordel op dat er misschien een negende planeet in ons zonnestelsel rondcirkelt. Deze zou een omvang moeten hebben van 10 maal onze aarde en eens in de 20.000 jaar of daaromtrent met zijn enorme omloop het dichtst bij onze plaats in het stelsel voorbijkomen.Zekerheid is er nog niet en verificatie van hun vermoeden of hypothese moet nog plaatsvinden

Lees meer...

Het laatste artikel van 2014. Tegelijk een nieuwsjaarsboodschap.De gangbare gedachte over astrologie behelst de invloed van de sterren op ons leven. De ster die onze zon is en de maan als meest nabije planeet oefenen ontegenzeglijk een enorme invloed op de aarde en haar flora en fauna uit. Zonder zon zou er geen bewoonde aarde zijn. Alle andere kleine en grote invloeden behoeven geen toelichting. U kent deze net zo goed is ik. De aarde-maan relatie, hun onderlinge afstand, grootte en

Lees meer...