Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

In De Correspondent verschenen diverse zeer lezenswaardige artikelen over terrorisme. Oorzaken en gevolgen, daders en oplossingen stonden centraal in de reacties. De weinige oplossingen liepen uiteen van ‘geloof in god en het komt goed’ tot ‘het westen moet zich loskoppelen van olie en met olie- of gasdollars de regimes aldaar niet meer ondersteunen.’ Op een enkele plaats kwam de dialoog nog om de hoek kijken, maar voor mij althans opvallend weinig. De afkeer van bombardementen door westerse

Lees meer...

Is het een samenloop van omstandigheden of zijn het scheuten van snelgroeiers die de oude boom verstikken? Recent onderzoek laat een drastische teruggang zien in het sperma van de westerse man. Die terugloop kan niet worden geconstateerd bij mannen uit andere continenten. Tegelijk verschijnen er in onze contreien oproepen om jongens weer meer jongens te laten zijn. Zij verschillen van meisjes in gedrag en uitingen en moeten niet opgroeien tot mietjes, maar in hun puberteit hun specifieke

Lees meer...

De mondiale verspreiding van informatie, van sportuitzendingen en audio-visueel vermaak, van handelsverkeer en toerisme, van wereldpolitieke bijeenkomsten, van discussies zoals over het klimaatvraagstuk, van wetenschappelijke vindingen en zelfs van individuele digitale contacten geeft een gevoel van eenheid. Eenheid in de zin van het gevoel deel uit te maken van de wereldgemeenschap, van het zijn van een wereldburger. Maar deze verbindingen bestaan vooral dankzij elektronische contacten. We

Lees meer...

Wij leven in een onvoorstelbare wereld. Oudtijds wisten mensen niet hoe groot de aarde was, wel dat we gezelschap hadden van een zon en wat planeten en daarnaast een aantal sterren en dat er meer mensen leefden dan alleen de doorgaans vijandige groepen uit de directe omgeving. Ook van het aantal dieren had men nauwelijks weet, evenmin als van de vele plantensoorten.Men leefde kortom in een wereld van tientallen, honderdtallen tot aan een paar duizend. Veel volkeren telden tot tien en daarna

Lees meer...

Dinsdag jl. trok ik een vergelijking tussen de strijd tussen goed en kwaad in the Lord of the Rings – films en de confrontatie tussen islamfanatici en westerse tegenkrachten. Mijn standpunt is dat kritiek en sarcasme als bijzondere vorm daarvan moeten kunnen, maar dat het geen doel dient anderen te kwetsen of beledigen. Immers, ligt het positieve resultaat bij mij of die ander? Iemand doden om vermeende beledigingen is op zijn beurt weer erger dan verbaal of visueel kwetsen. Wie de een iets

Lees meer...

Het duurde tot 2018 voordat er een tv=programmaserie geheel werd gewijd aan wat er zoal verdiend wordt. Wat mij trof, is dat we al decennia een duidelijk beeld hebben van lerarensalarissen, loddgietersverdiensten en prostitutieinkomsten. Maar wat er zoal wordt geïnd door tv-makers en andere vermaaksmedia bleef grotendeels uit het zicht.  In de laatste aflevering gaf Atrid Joosten prijs dat zij onder de Balkenende-norm beurde. 175.000 euro voor het zijn van presentatrice, zoals o.a. bij

Lees meer...

Subcategorieën