Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Grote woorden gaan rond in de discussies over het gedrag van bankiers? Waar is hun ethisch gedrag, welke moraal volgen zij? Analisten en columnisten die boven de affaires uitstijgen, noemen het geen incidenten. De maatschappij is gefiscaliseerd en gefinancialiseerd. Alles wordt in geld uitgedrukt en de zucht naar meer geld is epidemisch. Werkgevers zijn werklozers geworden. Zo heb je werklozers en werklosers.Personeel wordt ontslagen om meer winst te maken. Het gaat om kwantiteiten, niet om

Lees meer...

De mysterieuze SummeriërsPrikkelend astronomisch nieuws. Amerikaanse onderzoekers maken uit gedrag van verre kleine hemellichamen in de .Kuipergordel op dat er misschien een negende planeet in ons zonnestelsel rondcirkelt. Deze zou een omvang moeten hebben van 10 maal onze aarde en eens in de 20.000 jaar of daaromtrent met zijn enorme omloop het dichtst bij onze plaats in het stelsel voorbijkomen.Zekerheid is er nog niet en verificatie van hun vermoeden of hypothese moet nog plaatsvinden

Lees meer...

Het laatste artikel van 2014. Tegelijk een nieuwsjaarsboodschap.De gangbare gedachte over astrologie behelst de invloed van de sterren op ons leven. De ster die onze zon is en de maan als meest nabije planeet oefenen ontegenzeglijk een enorme invloed op de aarde en haar flora en fauna uit. Zonder zon zou er geen bewoonde aarde zijn. Alle andere kleine en grote invloeden behoeven geen toelichting. U kent deze net zo goed is ik. De aarde-maan relatie, hun onderlinge afstand, grootte en

Lees meer...

De radiojournaliste meldde dat Koning Willem Alexander een blad had volgeschreven in het condoleanceregister inzake de ramp in Oekraïne. Dat klopte niet. Er stond op de bewuste pagina een tekst boven en er onder was ook nog schrijfruimte.Zijn condoleancetekst was nog geen 100 woorden lang. Zelfs dit ooggetuigeverslag van een getrainde reporter klopte niet. Overigens mankeert er niets aan die tekst; zij getuigt van medeleven, waarvoor we standaardwoorden gebruiken. In de avond mocht in een

Lees meer...

De overeenkomsten tussen Clinton en Trump Los van het gooi- en smijtwerk van beide presidentskandidaten waarin het lijkt of er grote verschillen zijn, kan worden geconstateerd dat er ook grote overeenkomsten zijn. Het is dus maar de vraag of een winnende uitkomst van de een beter is voor Amerika en de allochtone wereld dan van de ander. Hierbij de 12 meest in het oog lopende overeenkomsten.Beiden zeggen ‘We will make America great again’, noemen geen datum of duidelijk programma en

Lees meer...

Een niet zo vrolijke beschouwing    Waarom heeft de aarde geen 100 miljard bewoners? Het antwoord op die vraag is uiterst pijnlijk en schokkend. Helaas, maar daarmee wel realiteit.De aarde telt ruim 7 miljard bewoners. Prognoses komen tot 10 miljard eind 21e eeuw.De groei van de bevolking zal daarna afvlakken. Dit is één van de hoopgevende scenario’s. Het is geen zekerheid. Een belangrijke factor in de afname van de groei is dat men verwacht dat een hogere welvaart tot

Lees meer...