Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

De radiojournaliste meldde dat Koning Willem Alexander een blad had volgeschreven in het condoleanceregister inzake de ramp in Oekraïne. Dat klopte niet. Er stond op de bewuste pagina een tekst boven en er onder was ook nog schrijfruimte.Zijn condoleancetekst was nog geen 100 woorden lang. Zelfs dit ooggetuigeverslag van een getrainde reporter klopte niet. Overigens mankeert er niets aan die tekst; zij getuigt van medeleven, waarvoor we standaardwoorden gebruiken. In de avond mocht in een

Lees meer...

De overeenkomsten tussen Clinton en Trump Los van het gooi- en smijtwerk van beide presidentskandidaten waarin het lijkt of er grote verschillen zijn, kan worden geconstateerd dat er ook grote overeenkomsten zijn. Het is dus maar de vraag of een winnende uitkomst van de een beter is voor Amerika en de allochtone wereld dan van de ander. Hierbij de 12 meest in het oog lopende overeenkomsten.Beiden zeggen ‘We will make America great again’, noemen geen datum of duidelijk programma en

Lees meer...

Een niet zo vrolijke beschouwing    Waarom heeft de aarde geen 100 miljard bewoners? Het antwoord op die vraag is uiterst pijnlijk en schokkend. Helaas, maar daarmee wel realiteit.De aarde telt ruim 7 miljard bewoners. Prognoses komen tot 10 miljard eind 21e eeuw.De groei van de bevolking zal daarna afvlakken. Dit is één van de hoopgevende scenario’s. Het is geen zekerheid. Een belangrijke factor in de afname van de groei is dat men verwacht dat een hogere welvaart tot

Lees meer...

Als de klimaatverandering het kind is van de relatie tussen zon en aarde zouden we kunnen nagaan tot welke mate van opwarming dit in het verleden leidde, wat de gevolgen waren voor plant, dier en mens en hoe lang zo’n warmteperiode duurde. Grosso modo weten we dit wel zo’n beetje. De afwisseling tussen era van opwarming en van ijstijden heeft een periodiek en geen structureel karakter. Voor die wetenschap kopen we echter niet zoveel. De vraag is of we zo’n periode van tienduizenden jaren

Lees meer...

In het zuiden van Soedan heerst een burgeroorlog. Het gros van de mensen aldaar leidt honger, ontbeert schoon water en een adequate gezondheidsdienst of een goed functionerend schoolsysteem, om maar de meest nijpende zaken te noemen. Kortom het is kommer en kwel van de hoogste kwaliteit.Het land ontvangt ontwikkelingshulp. Voor de ontwikkeling van wat? Er zijn blijkbaar wel middelen om aan wapeninkopen te doen. Aan beide zijden van de strijdende partijen. Geen geldhulp meer bieden zou je

Lees meer...

De doodsmak Annemiek van Vleuten klapte tegen het asfalt en een stoeprand en lag voor dood. Het achterwiel verloor even de grip. Weg droom, weg bijna zekere gouden overwinning. Dat een teamgenoot toch nog de zege greep, is een bittere en tegelijk nog wat verzoetende pil. Annemiek verdient een gouden ontvangst voor incasseringsvermogen. Nauwelijks uit haar coma met een zware hersenschudding en gebroken wervels liet zij monter weten dat de race van haar leven was onderbroken door domme pech

Lees meer...