Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het bestaan van goed en kwaad is een centraal thema in godsdiensten en in de moraal en in de maatschappij in het algemeen. Veel minder maar minstens zo heftig is de oppositie van genoegen en pijn. In het geloof komt het goede van god en het kwaad van satan of de mens. Het kwaad wordt vertegenwoordigd en in de wereld gebracht door een gevallen engel. Aangezien god alles schiep, bracht hij ook het kwaad tot leven. Zoniet dan is het een uitvindsel of kenmerk van de mens, maar evengoed dus van

Lees meer...

Het laatste artikel van 2014. Tegelijk een nieuwsjaarsboodschap.De gangbare gedachte over astrologie behelst de invloed van de sterren op ons leven. De ster die onze zon is en de maan als meest nabije planeet oefenen ontegenzeglijk een enorme invloed op de aarde en haar flora en fauna uit. Zonder zon zou er geen bewoonde aarde zijn. Alle andere kleine en grote invloeden behoeven geen toelichting. U kent deze net zo goed is ik. De aarde-maan relatie, hun onderlinge afstand, grootte en

Lees meer...

Grote woorden gaan rond in de discussies over het gedrag van bankiers? Waar is hun ethisch gedrag, welke moraal volgen zij? Analisten en columnisten die boven de affaires uitstijgen, noemen het geen incidenten. De maatschappij is gefiscaliseerd en gefinancialiseerd. Alles wordt in geld uitgedrukt en de zucht naar meer geld is epidemisch. Werkgevers zijn werklozers geworden. Zo heb je werklozers en werklosers.Personeel wordt ontslagen om meer winst te maken. Het gaat om kwantiteiten, niet om

Lees meer...

De radiojournaliste meldde dat Koning Willem Alexander een blad had volgeschreven in het condoleanceregister inzake de ramp in Oekraïne. Dat klopte niet. Er stond op de bewuste pagina een tekst boven en er onder was ook nog schrijfruimte.Zijn condoleancetekst was nog geen 100 woorden lang. Zelfs dit ooggetuigeverslag van een getrainde reporter klopte niet. Overigens mankeert er niets aan die tekst; zij getuigt van medeleven, waarvoor we standaardwoorden gebruiken. In de avond mocht in een

Lees meer...

De mysterieuze SummeriërsPrikkelend astronomisch nieuws. Amerikaanse onderzoekers maken uit gedrag van verre kleine hemellichamen in de .Kuipergordel op dat er misschien een negende planeet in ons zonnestelsel rondcirkelt. Deze zou een omvang moeten hebben van 10 maal onze aarde en eens in de 20.000 jaar of daaromtrent met zijn enorme omloop het dichtst bij onze plaats in het stelsel voorbijkomen.Zekerheid is er nog niet en verificatie van hun vermoeden of hypothese moet nog plaatsvinden

Lees meer...

In de Bijbel vind ik geen enkele verwijzing naar de evolutieleer of het feit van de evolutie. In de Koran evenmin. De schrijvers van deze teksten hadden er geen weet van. Als God de teksten heeft ingegeven, wist hij er ook niets van. Alwetend was hij dus niet. Een dergelijke aardse ontwikkeling kun je niet over het hoofd zien , noch je eigen schlepsels onthouden. Ergo God bestaat niet. Ook latere gelovigen die de teksten herzagen of aanpasten tijdens de diverse concilies repten er met geen

Lees meer...

Subcategorieën