Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Het laatste artikel van 2014. Tegelijk een nieuwsjaarsboodschap.De gangbare gedachte over astrologie behelst de invloed van de sterren op ons leven. De ster die onze zon is en de maan als meest nabije planeet oefenen ontegenzeglijk een enorme invloed op de aarde en haar flora en fauna uit. Zonder zon zou er geen bewoonde aarde zijn. Alle andere kleine en grote invloeden behoeven geen toelichting. U kent deze net zo goed is ik. De aarde-maan relatie, hun onderlinge afstand, grootte en

Lees meer...

De radiojournaliste meldde dat Koning Willem Alexander een blad had volgeschreven in het condoleanceregister inzake de ramp in Oekraïne. Dat klopte niet. Er stond op de bewuste pagina een tekst boven en er onder was ook nog schrijfruimte.Zijn condoleancetekst was nog geen 100 woorden lang. Zelfs dit ooggetuigeverslag van een getrainde reporter klopte niet. Overigens mankeert er niets aan die tekst; zij getuigt van medeleven, waarvoor we standaardwoorden gebruiken. In de avond mocht in een

Lees meer...

In de Bijbel vind ik geen enkele verwijzing naar de evolutieleer of het feit van de evolutie. In de Koran evenmin. De schrijvers van deze teksten hadden er geen weet van. Als God de teksten heeft ingegeven, wist hij er ook niets van. Alwetend was hij dus niet. Een dergelijke aardse ontwikkeling kun je niet over het hoofd zien , noch je eigen schlepsels onthouden. Ergo God bestaat niet. Ook latere gelovigen die de teksten herzagen of aanpasten tijdens de diverse concilies repten er met geen

Lees meer...

De overeenkomsten tussen Clinton en Trump Los van het gooi- en smijtwerk van beide presidentskandidaten waarin het lijkt of er grote verschillen zijn, kan worden geconstateerd dat er ook grote overeenkomsten zijn. Het is dus maar de vraag of een winnende uitkomst van de een beter is voor Amerika en de allochtone wereld dan van de ander. Hierbij de 12 meest in het oog lopende overeenkomsten.Beiden zeggen ‘We will make America great again’, noemen geen datum of duidelijk programma en

Lees meer...

Een niet zo vrolijke beschouwing    Waarom heeft de aarde geen 100 miljard bewoners? Het antwoord op die vraag is uiterst pijnlijk en schokkend. Helaas, maar daarmee wel realiteit.De aarde telt ruim 7 miljard bewoners. Prognoses komen tot 10 miljard eind 21e eeuw.De groei van de bevolking zal daarna afvlakken. Dit is één van de hoopgevende scenario’s. Het is geen zekerheid. Een belangrijke factor in de afname van de groei is dat men verwacht dat een hogere welvaart tot

Lees meer...

Als de klimaatverandering het kind is van de relatie tussen zon en aarde zouden we kunnen nagaan tot welke mate van opwarming dit in het verleden leidde, wat de gevolgen waren voor plant, dier en mens en hoe lang zo’n warmteperiode duurde. Grosso modo weten we dit wel zo’n beetje. De afwisseling tussen era van opwarming en van ijstijden heeft een periodiek en geen structureel karakter. Voor die wetenschap kopen we echter niet zoveel. De vraag is of we zo’n periode van tienduizenden jaren

Lees meer...

Subcategorieën