Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Dat woorden en begrippen in de loop van de tijd aan verandering onderhevig zijn is een gegeven van alle tijden. Van sommige woorden vind ik dit jammer. Zo’n begrip is het woord held.  In de oudheid waren helden onversaagde strijders en verdedigers van gewone, zwakkere mensen, die vooropgingen in de strijd tegen belagers. Tegenwoordig komen helden uit alle hoeken aan gaten. Je hoeft geen redder te zijn van een drenkeling die je met gevaar voor eigen leven uit het water weet te halen

Lees meer...

Is een belediging een mening? Nederland is in verwarring en splitst zich op in kampen. Een mening hebben houdt een oordeel in. Dat oordeel is geen stuiver waard als iemand geen kennis van het onderwerp heeft en zo maar wat roept. Dat oordeel is ook waardeloos als het niet steunt op argumenten. En het is nog een keer zonder waarde als men anderen zonder zelf na te denken nabouwt. De vrijheid van meningsuiting veronderstelt dus het uitspreken van een oordeel over iets waarvan men enige kennis

Lees meer...

Voetbalinterviews kunnen we afdoen als entertainment. Helaas, waren ze dit nog maar een beetje. De inhoud is echter dikwijls zo zouteloos dat je er nog geen suikerkorrel mee kunt bestrooien.Ik geef onderstaand wat voorbeelden, hiertoe opgewekt door het gebazel over het falen van Nederlands elftaltrainer Blind en zijn 13 leeuwen.Maar eerst die wedstrijd tegen Bulgarije zelf. Dat moeten we gemakkelijk kunnen winnen, zeiden alle experts. Die meningen kunnen dus en bloc zo de prullenmand van

Lees meer...

Menselijke lichamen of hun onderdelen kunnen zich niet reproduceren. Sommige wezens wel. Die maken een kloon van zichzelf. Bij mensen en veel andere wezens is er een fusie nodig tussen de genen. Genen kunnen zich wel reproduceren, maar bij mensen en veel andere dieren is er een fusie nodig tussen genen van een mannelijke en een vrouwelijke partner. Daartoe moeten zij paren.Zou dit proces niet aanwezig zijn, dan waren er geen mensen. Reproductie is het enige doel waarom mensen zijn

Lees meer...

Het begrip van de vrije wil houdt filosofen al eeuwenlang en wetenschappers als psychologen en neurologen al 100 jaar of daaromtrent bezig. Het onderwerp is nauw verbonden met fenomenen als bewustzijn en zelfbewustzijn. Deze eeuw zal in het teken staan van verdere ontsluiering van de werking van onze hersenen en de functie van dna, waarmee we dieper en dieper in onze historie en organische structuren doordringen. Deze consideratie is een korte beschouwing op die wilsvraag.Wat betreft het

Lees meer...

Ede scheelt maar een letter van Eden. In Ede woont de gelukkigste bevolking van Nederland. In Rotterdam ligt de score lager, maar op de schaal van 0 tot 100 vind ik het nog altijd respectabel hoog. Echte onvoldoendes toont de vaderlandse Atlas van Geluk niet. Ik heb geen flauw idee hoe zo’n atlas uitpakt in andere landen, maar ik kan mij zo voorstellen dat er plaatsen zijn waar die geluksscore beduidend lager ligt.De oorzaken voor een hoge of lage beleving van geluk en daarmee een zekere

Lees meer...

Subcategorieën