Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Is een belediging een mening? Nederland is in verwarring en splitst zich op in kampen. Een mening hebben houdt een oordeel in. Dat oordeel is geen stuiver waard als iemand geen kennis van het onderwerp heeft en zo maar wat roept. Dat oordeel is ook waardeloos als het niet steunt op argumenten. En het is nog een keer zonder waarde als men anderen zonder zelf na te denken nabouwt. De vrijheid van meningsuiting veronderstelt dus het uitspreken van een oordeel over iets waarvan men enige kennis

Lees meer...

Menselijke lichamen of hun onderdelen kunnen zich niet reproduceren. Sommige wezens wel. Die maken een kloon van zichzelf. Bij mensen en veel andere wezens is er een fusie nodig tussen de genen. Genen kunnen zich wel reproduceren, maar bij mensen en veel andere dieren is er een fusie nodig tussen genen van een mannelijke en een vrouwelijke partner. Daartoe moeten zij paren.Zou dit proces niet aanwezig zijn, dan waren er geen mensen. Reproductie is het enige doel waarom mensen zijn

Lees meer...

Ede scheelt maar een letter van Eden. In Ede woont de gelukkigste bevolking van Nederland. In Rotterdam ligt de score lager, maar op de schaal van 0 tot 100 vind ik het nog altijd respectabel hoog. Echte onvoldoendes toont de vaderlandse Atlas van Geluk niet. Ik heb geen flauw idee hoe zo’n atlas uitpakt in andere landen, maar ik kan mij zo voorstellen dat er plaatsen zijn waar die geluksscore beduidend lager ligt.De oorzaken voor een hoge of lage beleving van geluk en daarmee een zekere

Lees meer...

Bij een Nieuw Jaar horen wensen, voorspellingen, voornemens, nieuwe gezegdes en woorden. Bij deze een overzicht van mijn hopen, vrezen, denken en willen doen.Een Unie is zo sterk als zijn zwakste schakel. De EU gaat grotere scheuren en twijfels laten zien. De verschillen tussen leden staan een eenheid in de weg. Dit betreft geld, cultuur en binnenlandse onrusten.Alle geld leidt naar Rome. De Italiaanse banken krijgen toch staatssteun. Ondanks dat de EU dit verbiedt. Maar Brussel houdt geen

Lees meer...

Op mijn vorige blog over de zaak Anne kreeg ik in hoog tempo reacties. Het voorstel om de dader te laten kiezen voor onderzoek of een levenslange straf ten einde herhaling te voorkomen vonden niet alle reageerders een voor de hand liggende oplossing.Ik licht gaarne mijn suggestie toe. Mensen hebben in ons stelsel van rechtspraak rechten, maar zij hebben in de maatschappij als zodanig ook plichten. Het recht om niet zichzelf te beschuldigen en bijvoorbeeld te liegen of te zwijgen is een

Lees meer...

De indrukwekkende verhoging van de gemiddelde leeftijd in de betere delen van de wereld zorgt in toenemende mate voor een groot conflict. Nederland behoort zeker tot die gezegende betere wereld. Wat botst zijn de betaalbaarheid van goede zorg aan de ene kant en de duur plus de hieraan verbonden personeelsbehoefte voor die verzorging aan de andere kant. Het kan zo worden samengevat: zorgeloos genieten is op hoge leeftijd een uitzondering.Waar trekken we de grens?Driekwart van de mensen

Lees meer...

Subcategorieën