Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Bankiers zijn zeer maatschappelijk betrokken. Zij kennen hun plaats. PvdA-fractievoorzitter Samson liet weten een totaal van 64.000 vluchtelingen op een bevolking van 17 miljoen opvangbaar te vinden. Voor een wetenschapper en socialist en democraat vind ik dit een pover argument. 64.000 op 17 miljoen, dat moet te doen zijn is zijn redenering. Ja, als je deze rustzoekers evenredig verspreidt. Maar zijn beeld geeft niet de realiteit weer. De werkelijkheid is 1000 op 12.000

Lees meer...

Als gevolg van het geslonken vertrouwen in de banken zullen alle medewerkers van banken dit jaar de bankierseed afleggen. Dit gebeurt in navolging van de bankdirecteuren die dit al eerder deden. Met zo’n toezegging tot goed gedrag is niets mis, maar je eraan houden in de praktijk zal nog lastig zijn. De 8 geboden houden elkaar in een knellende omarming en zijn tegelijkertijd hier en daar onoverkomelijk vaag.De bankierseed is een direct uitvloeisel van een suggestie hiertoe door Hans Ludo

Lees meer...

Vanuit Turkse overheidskringen in Nederland kwam een oproep om beledigingen aan het adres van de Turkse president te melden. Hierover kan van alles en nog wat worden gezegd, maar voor mij blijkt er één gegeven klinkklaar uit deze daad: integratie en vooral de culturele vermenging vormen een duvels lastig karwei. Nederlanders van Turkse afkomst aanvaarden de Nederlandse wetgeving niet. Dit geldt voor veel meer mensen met de Nederlandse nationaliteit en afkomstig uit andere landen en culturen

Lees meer...

Je bent minister van Buitenlandse Zaken geweest en je hebt een lange overheidscarrière achter de rug. Je hebt dan drie keuzes zo op het eerste gezicht. Rustig van je pensioen en vrije tijd gaan genieten en je hobby’s intensiveren waarvoor tijdens de drukke loopbaan te weinig tijd was. Dit is al een enigszins paradijselijke omstandigheid, als je die afmeet aan de levenslange zwoegellende waarvoor veel mensen staan in arme landen. Je kunt ook je kennis en tijd ter beschikking stellen aan de

Lees meer...

Het is geen natuurwet, althans niet zo geformuleerd, maar wel een verschijnsel met een natuurwettelijk karakter: als het kan, wordt ruimte ingenomen. Ik geef fysieke, natuurkundige voorbeelden. Ik toon de analogie met menselijk gedrag. U kunt u eigen conclusies trekken. We zijn, maar anders dan u denkt, ruimtewezens.De nu algemeen aanvaarde theorie over het ontstaan van het heelal is de these van de oerknal. Deze geldt, zoals dit in de wetenschap gaat, zolang er geen nieuwe feiten of

Lees meer...

In niet 1 land in de wereld wordt de macht of de regering gevormd door arme burgers. Is dit een maatscahppelijke wetmatigheid? Gaat macht altijd gepaard met rijkdom of bezit? Ongeacht de cultuur. Als er sprake is van een onvermijdelijkheid, dan betekent afschaffing van deze situatie of herverdeling van rijkdom de noodzaak tot een drastische wijziging van het proces van menselijke verhoudingen en gedachten over de waarden van zeggenschap. Zelfs de werking van democratie komt dan onder vuur te

Lees meer...