Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Als gevolg van het geslonken vertrouwen in de banken zullen alle medewerkers van banken dit jaar de bankierseed afleggen. Dit gebeurt in navolging van de bankdirecteuren die dit al eerder deden. Met zo’n toezegging tot goed gedrag is niets mis, maar je eraan houden in de praktijk zal nog lastig zijn. De 8 geboden houden elkaar in een knellende omarming en zijn tegelijkertijd hier en daar onoverkomelijk vaag.De bankierseed is een direct uitvloeisel van een suggestie hiertoe door Hans Ludo

Lees meer...

Vanuit Turkse overheidskringen in Nederland kwam een oproep om beledigingen aan het adres van de Turkse president te melden. Hierover kan van alles en nog wat worden gezegd, maar voor mij blijkt er één gegeven klinkklaar uit deze daad: integratie en vooral de culturele vermenging vormen een duvels lastig karwei. Nederlanders van Turkse afkomst aanvaarden de Nederlandse wetgeving niet. Dit geldt voor veel meer mensen met de Nederlandse nationaliteit en afkomstig uit andere landen en culturen

Lees meer...

Je bent minister van Buitenlandse Zaken geweest en je hebt een lange overheidscarrière achter de rug. Je hebt dan drie keuzes zo op het eerste gezicht. Rustig van je pensioen en vrije tijd gaan genieten en je hobby’s intensiveren waarvoor tijdens de drukke loopbaan te weinig tijd was. Dit is al een enigszins paradijselijke omstandigheid, als je die afmeet aan de levenslange zwoegellende waarvoor veel mensen staan in arme landen. Je kunt ook je kennis en tijd ter beschikking stellen aan de

Lees meer...

Het is geen natuurwet, althans niet zo geformuleerd, maar wel een verschijnsel met een natuurwettelijk karakter: als het kan, wordt ruimte ingenomen. Ik geef fysieke, natuurkundige voorbeelden. Ik toon de analogie met menselijk gedrag. U kunt u eigen conclusies trekken. We zijn, maar anders dan u denkt, ruimtewezens.De nu algemeen aanvaarde theorie over het ontstaan van het heelal is de these van de oerknal. Deze geldt, zoals dit in de wetenschap gaat, zolang er geen nieuwe feiten of

Lees meer...

Wie zich naar behoren gedraagt en zich voegt naar de als democratische rechtstaat afgesproken wetten veroorzaakt voor de totale gemeenschap geen lasten. Wie zich misdraagt kost de gemeenschap geld. Waarom zien we gedrag niet verdisconteerd in de belastingen. Ofwel de vervuiler betaalt?Het idee is een bonus-malus systeem. Iedere Nederlander die begint te werken betaalt of er nu veel wordt verdiend of minder 33,3% belasting op elke euro. Eenderde voor de gemeenschap, tweederde voor de burger

Lees meer...

In mijn boek Verbonden Ietsigheid (juni 2011, pag. 164) kwam ik tot de conclusie dat een overdaad aan informatie-impulsen tot hersenbelasting kan gaan leiden. De toeneming van mensen (volwassenen en kinderen) die adhd-verschijnselen vertonen kan hier een voorloper van zijn.De redenering was heel eenvoudig. Alle lichaamsdelen die aan overbelasting worden blootgesteld gaan disfunctioneren. Dit kan geschieden door een zware en aanhoudende piekbelasting, zoals we dit tegenkomen bij topsporters

Lees meer...