Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Dit is het derde en laatste artikel inzake de discussie over tolerantie en intolerantie.Beknotting van vrijheden ten aanzien van nieuwkomers zou in conflict zijn met onze eigen normen en waarden en daarmee intolerant. Ik ben van mening dat van intolerantie geen sprake is. Ik doe dit aan de hand van enkele voorbeelden.Voorbeeld: schoon huisU hebt uw hele huis schoongemaakt en krijgt gasten. U verzoekt hen goed hun schoenen te vegen om het huis proper te houden. Nette gasten houden zich

Lees meer...

Vanuit Turkse overheidskringen in Nederland kwam een oproep om beledigingen aan het adres van de Turkse president te melden. Hierover kan van alles en nog wat worden gezegd, maar voor mij blijkt er één gegeven klinkklaar uit deze daad: integratie en vooral de culturele vermenging vormen een duvels lastig karwei. Nederlanders van Turkse afkomst aanvaarden de Nederlandse wetgeving niet. Dit geldt voor veel meer mensen met de Nederlandse nationaliteit en afkomstig uit andere landen en culturen

Lees meer...

Bankiers zijn zeer maatschappelijk betrokken. Zij kennen hun plaats. PvdA-fractievoorzitter Samson liet weten een totaal van 64.000 vluchtelingen op een bevolking van 17 miljoen opvangbaar te vinden. Voor een wetenschapper en socialist en democraat vind ik dit een pover argument. 64.000 op 17 miljoen, dat moet te doen zijn is zijn redenering. Ja, als je deze rustzoekers evenredig verspreidt. Maar zijn beeld geeft niet de realiteit weer. De werkelijkheid is 1000 op 12.000

Lees meer...

Je bent minister van Buitenlandse Zaken geweest en je hebt een lange overheidscarrière achter de rug. Je hebt dan drie keuzes zo op het eerste gezicht. Rustig van je pensioen en vrije tijd gaan genieten en je hobby’s intensiveren waarvoor tijdens de drukke loopbaan te weinig tijd was. Dit is al een enigszins paradijselijke omstandigheid, als je die afmeet aan de levenslange zwoegellende waarvoor veel mensen staan in arme landen. Je kunt ook je kennis en tijd ter beschikking stellen aan de

Lees meer...

Als gevolg van het geslonken vertrouwen in de banken zullen alle medewerkers van banken dit jaar de bankierseed afleggen. Dit gebeurt in navolging van de bankdirecteuren die dit al eerder deden. Met zo’n toezegging tot goed gedrag is niets mis, maar je eraan houden in de praktijk zal nog lastig zijn. De 8 geboden houden elkaar in een knellende omarming en zijn tegelijkertijd hier en daar onoverkomelijk vaag.De bankierseed is een direct uitvloeisel van een suggestie hiertoe door Hans Ludo

Lees meer...

 Vervelend, maar de klimaatcrisis lijkt zich te versnellen. Wellicht zit er ergens een cumulatief effect. Onze CO2- doelen (vermindering tot max.1,5% opwarming) moeten eerder en sneller worden bereikt. Daar dringt een nieuw international rapport op aan.Hoezeer ik het ook anders zou willen zien, dat gaan we natuurlijk niet redden. We hebben het geld niet en ook de veranderingskracht niet. Inmiddels zitten ik en wellicht u ook ons schuldig te voelen als we rijden of vliegen of verkeerd

Lees meer...

Subcategorieën