Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Als tussendoortje in de reeks Via Victoria over strategie, deze actuele flits. (Morgen verschijnt artikel 3 in de serie:welke strategieën zijn er zoal?) Carolien Roelants, Midden-Oosten expert, schreef in haar column voor NRC-Handelsblad op 8 september jl. over de (niet)-strategie van Obama tegen de kalief. Die niet-strategie is een term die de Amerikaanse president zelf gebruikte. Wat bedoelde hij hiermee? Obama verklaarde: ‘ Er staat een coalitie klaar om de islamitische staat af

Lees meer...

Van een Koude Oorlog II is, naar sommige experts zeggen, nog geen sprake in het Oekraiense conflict. Er woedt wel onmiskenbaar een informatie-propagandaoorlog. Voor communicatoren en studenten Communicatie is dit, hoe triest ook, voer voor studie of in ieder geval voor nauwlettende beschouwing. Ook voor wie geïnteresseerd is in het verloop van de woordenslag en het gevecht om geloofwaardigheid als ‘neutrale’ informatie-toeschouwer (NIT-er) is er dagelijkse hoofdpijnkost.Er zijn tenminste

Lees meer...

Waar de woordenboeken geen scherpe, afgebakende betekenis verschaffen en de weidse invulling in het taalgebruik weergeven, verschaft de geschiedenis van het woord strategie nadere duidelijkheid. Het woord stamt uit het Oud-Grieks. Strateuoo betekent bij de geschiedschrijver Herodotus, oprukken, ten oorlog gaan, en strategeoo (ons woord strateeg) zowel ter land als ter zee bevelhebber zijn. Een strategos is een militaire bevelhebber. In het Nieuwe Testament wordt met de strateeg de aanvoerder

Lees meer...

Dit artikel gaat over cognitie en cultuur. In een onderzoek bracht Dr. Barend van Heusden, hoogleraar Cultuur en Cognitie aan de RUG, het leerproces van kinderen van 4 tot 18 jaar in kaart. Dit gebeurde op verzoek van de Stichting Leerplanontwikkeling om een leerkader te ontwikkelen voor cultuureducatie.Let op: cultuur wordt hier niet gebruikt in de enge betekenis, die van kunst, maar in de brede duiding van leven en omgeving. Ik las het totale rapport en kwam tot een bevinding die ook voor

Lees meer...

Dit najaar wil ik speciaal voor studenten en nieuwkomers in het vak een reeks artikelen wijden aan de relatie tussen strategie en communicatie. Adolescente communicatiemedewerkers zijn natuurlijk eveneens welkom. Per week zullen er twee afleveringen verschijnen: één op maandag (namiddag/avond) en één op donderdag. Wie dit leest maar zelf al verder op de strategie weg wandelt, kan wellicht de aankomende generatie tippen en zien hun interesse te wekken door te wijzen op deze altruïstische

Lees meer...

Organisaties, of het nu overheidsdiensten zijn of bedrijven, houden van eenrichtingsverkeer. Hun houding is als die van bewoners van een huis met eenzijdige ramen. Zij willen graag naar buiten kijken en zien wat daar gebeurt om met die inzichten en kennis vervolgens binnenshuis hun voordeel te doen en er naar buiten toe gebruik van te maken. Het is niet de bedoeling dat buitenstaanders of dit nu familieleden zijn, buren of vreemde passanten, naar binnen kijken. Dat kijken wordt beschouwd als

Lees meer...