Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Dit najaar wil ik speciaal voor studenten en nieuwkomers in het vak een reeks artikelen wijden aan de relatie tussen strategie en communicatie. Adolescente communicatiemedewerkers zijn natuurlijk eveneens welkom. Per week zullen er twee afleveringen verschijnen: één op maandag (namiddag/avond) en één op donderdag. Wie dit leest maar zelf al verder op de strategie weg wandelt, kan wellicht de aankomende generatie tippen en zien hun interesse te wekken door te wijzen op deze altruïstische kennissite. Ze staan onder de button Voor studenten.

De afleveringen zullen in een aantal gevallen worden begeleid met schema’s en naar ik hoop bruikbare, korte overzichtslijsten. Voorbeelden uit de actuele praktijk larderen de teksten.

Ter inleiding het volgende.

Strategie is een woord of begrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Het is van bestuuursniveau afgedaald naar straatniveau. Op dit laagste plateau wordt strategie ook in de mond genomen, al of niet om duur te doen, waar eigenlijk simpelweg sprake is van aanpak. Voor communicatiedeskundigen ligt hier een valkuil om de hoek. Een schadelijk misverstand. Wie zegt met een communicatiestrategie te komen roept hooggespannen verwachtingen op. Zeker bij ingevoerde opdrachtgevers en bestuurderen. Strategieën op het hogere niveau beogen in een complexe situatie de overwinning te behalen. Actueel: welke strategie volgt Poetin en welke de westerse EU-NAVO-alliantie? En welke rol speelt communicatie hierin en wat is dan vervolgens de communicatiestrategie die de beleidsstrategie mede tot een succes moet maken? Dat gaat een reuzenstap verder dan de aanpak om de volgende stadsderby te winnen of een ritzege in een etappekoers te behalen.

Beleid, strategie, communicatieverkeer, plan van aanpak schuren als roeiboten op de rivier de Doel tegen elkaar aan en haken soms vast.

Volgers, geïnteresseerden kunnen mij ook mailen en vragen stellen dan wel kanttekeningen plaatsen. Mits met uw toestemming kan ik daar dan in mijn vervolgartikelen op terugkomen.

Deze reeks is gebaseerd op de colleges, die ik tien jaar lang mocht geven onder de noemer Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn cv op deze site toont loopbaan en ervaring.

Tot aanstaande donderdag. Het eerste artikel behandelt dan de vraag: wat bedoelen we precies met strategie?