Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Communicatie en strategie

Communicatie en strategie
Professionele communicatie als: Strategie en beleid, kritiek op actualiteit, organisatie en cultuur, modellen en schema's
Politiek en organisaties

Politiek en organisaties
Analyse van EU, kritiek op politieke en maatschappelijke gebeurtenissen en organisatie-uitingen
Reflecties en reacties

Reflecties en reacties
Filosofische beschouwingen, reacties op ontwikkelingen, ook vanuit natuurkundig perspectief
Columns en dialogen

Columns en dialogen
Opinies, oordelen, ideeen en dialogen
Ben Warner

Ben Warner
Boeken, artikelen, ervaringen, loopbaan en maatschappelijke functies/onderwijs
Zijn dit de drie www’s  van 2012? Meer zicht op de waarheid door de kracht van het mondiale communicatienetwerk. Wat of wie kan zich nog verschuilen?  Werkelijkheid, omdat de waarheid het goede en het kwade zichtbaar maakt. Wijsheid, omdat dit binnen het domein van de intellectuele economie schaars goed is.Brandhaarden en brandende kwesties laaien op, want macht en eigenbelang zijn onuitputtelijke, fossiele bronnen. Zij  komen voort uit ons wezen als biologische hoogtepunten

Lees meer...

Als voorlichting gebruik maakt van indringende campagnes is er dan nog wel sprake van voorlichting. Als public relations meer manipuleert dan dialogiseert, verkwanselt ze de waarde van wederzijds begrip. Zo strekken communicatiemodaliteiten zich steeds verder uit over de hele intentieschaal. Met verdoving en verlies van geloofwaardigheid als gevolg.In het schema treft u negen communicatiemodaliteiten aan. Ze vertonen een oplopende intentie tot overtuiging of persuasie met public relations

Lees meer...

Het rapport van de Commissie Deetman over het misbruik van kinderen binnen de instituties van de katholieke kerk en door haar geestelijken doet in feite hetzelfde als de vertegenwoordigers van die kerk en het instituut als geheel: verhullen.  Door veel te milde termen te gebruiken. Verder houdt de kerk er een kronkelredenering op na als het om imago gaat.Laat ik vooropstellen, dat de Commissie Deetman een  grondig onderzoek heeft gedaan naar de misstanden in de roomskatholieke

Lees meer...

Ons zonnestelsel is een reuzenplaneet kwijtgeraakt. Dit schrijft de Amerikaanse astronoom David Nesvorny in een artikel dat  (1 december) is verschenen in the Astrophysical Journal Letters.  Wisten de Sumeriërs al van het bestaan van deze planeet al 3500 jaar voor Christus?! Evenals planeten die veel later pas werden ontdekt in de moderne tijd, zoals Saturnus, Neptunus en Uranus.Oudtijdse volkeren kenden een cavalcade van hemellichamen, deels feitelijk bestaand en ontdekt door

Lees meer...

Communicatie Boeken van Ben Warner

Communicatie
Een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken
Verbonden Ietsigheid
Communicatie vanuit natuurkundig perspectief
De zachte diamant
Communicatie-filosofische beschouwingen en betogen
Communicatie, wat een vak
Wat kan een communicatiedeskundige in de praktijk allemaal tegenkomen?