Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

Ben Warner - warnercommunicatie

Het vierde boek is uit: "Communicatie, wat een vak. is het wel een vak?"  Korte artikelen over bijzondere gebeurtenissen van positieve en negatieve aard in de praktijk.  Over een gekaapt vliegtuig, een gezonken baggerschip, over de band spelen met Poetin,opvallende exposities als pr-projecten, een frauderend lid van de RvB.  Kortom wat kun je allemaal tegen het lijf lopen als je werkzaam bent als communicatiefunctionaris en waarvoor maar zelden opleidingen zijn. Geen afvinklijstjes, wel leerzame wederwaardigheden. (uitgeverij Nobelman, 19,95 €)

 

Het derde boek 'Communicatie een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken'. 320 Pagina's over, rond en voorbij het vak. Voor lezers, die de checklists voorbij zijn. Met behulpzame schema's en contradictionaire uitspraken.

 

Deze site, genaamd Kennissite, telt meer dan 300 artikelen rond en over het vak communicatie. Ook reacties op gebeurtenissen in het nieuws vanuit communicatief perspectief. en soms een serie, bijvoorbeeld over strategie.

 

Non nobis tantum nati
"Niet alleen voor onszelf zijn wij geboren ." Het is mijn lijfspreuk geworden sinds ik deze tekst als wapenspreuk, volgens genealogische boeken behorende bij de naam Warner, tegenkwam in een Engelse winkel voor historisch onderzoek. Ze past bij ook bij de tweede beschrijving van communicatie, die ik onder de button met die aanduiding Definities behandel: "Wijsgerige communicatie vereist een bezien van alle dingen door het oog van een ander. Deze omschrijving impliceert immers een houding, die de bereidheid tot dialoog optimaal etaleert door de ontvanger in zijn positie en geesteswereld volledig in de eigen beschouwing te betrekken. Een houding die de kern zou moeten zijn van de professionele communicator. Ze raakt ook aan altruïsme, een levenshouding die de astrologie toedicht aan wie onder het teken boogschutter geboren heet te zijn.

I hold every man a debtor to his profession
De teksten en schema´s op deze site kunnen vrijelijk worden gebruikt. Indachtig de uitspraak van Francis Bacon, de Engelse filosoof, grondlegger van het inductieve denken, die de kop boven deze alinea vormt. Per slot van rekening heb ik zelf de vracht aan informatie en daarmee aan kennis van anderen overgedragen gekregen. Mijn bijdrage vormen de  persoonlijke beschouwing en visie op basis van decennialange ervaring. Het motto waaronder dit gebeurt luidt: Kennis is vermogen, geen macht. Een vermogen dat moet worden gedeeld.

Persoonlijke gegevens:
Ben Warner (1946, Rotterdam)

Werk:
- NV Magazijn De Bijenkorf (2 jaar) en Gamlen Chemie (1 jaar)-

- Hollandsche Beton Groep (HBG, 15 jaar)

- GasTerra (voorheen Gasunie) van 1985 tot juli 2009. (gepensioneerd). 

- Rabobank Hoofdkantoor(ad interim directeur Communicatie voor 8 maanden in 2011).

- Castel Publishers nu Scripta ( 1 maart 2013 tot 1 november 2013).  Editor-in-chief European Energy Review

 

Actuele of beïndigde (vrijwillige) functies. Cursief betekent beeindigd)

Bestuurslid van Oerol (secretaris),Het jaarlijkse festival op het eiland Terschelling, (2009-2016)

Bestuurslid UAF (lid),stichting voor studie en werk van vluchtelingen studenten, (2009-2015)

Eurovoetbal (voorzitter), (2009-2013) 

Kunstraad Groningen (penningmeester), (2008-2013)

Bestuurslid Proeven in Groningen (2010-...), culinair stadsevenement

Labberté-Hoedemaker Fonds (penningmeester), (2001-.2016)

Raad van Toezicht Rus Prix Award, (2009-2013)

Lid Raad van Advies St Oude Groninger Kerken, vanaf 2016 voorzitter (2012-...)

Lid werkgroep Commbat (debatronde met HBO over communicatie-onderwijs (2011-2013)

Voorzitter stichting Commbat (2015- .....)

Lid bestuur Ubbo Emmius Fonds (RUG, 2007-2013)

Lid bestuur Stichting Culturele Relatieevenementen GasTerra-Gasunie (2002 - ........)

Onderscheidingen:
24 juni 2009: Ridder in de orde van Oranje Nassau

Erepenning van de stad Groningen wegens bijzondere verdiensten op maatschappelijk en cultureel terrein

7 mei 2008: Rus Prix Award vanwege bevordering goede betrekkingen Rusland-Nederland

Bezigheden na pensionering:
auteur van vier boeken, redacteur kennissite warnercommunicatie.com

Nevenfuncties vroeger
- Lid pr-adviescommissie AVBB- Secretaris/bestuurslid Bouwpen-pr-commissie Progressbouw,  lid pr-commissie Haagse KvK, Voorzitter Examencommissie NGPR (nu Logeion)- Vice-voorzitter bestuur NGPR (nu Logeion)- Eind-redacteur PR en Voorlichting- Eindredacteur Cahiers PR en Voorlichting- NGPR Commissie Buitenland/lid- Bestuurslid stichting Computeranimatie (Academie Minerva)- Lid stuurgroep Groninger Promotie Overleg- Bestuurslid stichting Platform Beeldvorming Nederland- Bestuurslid/Commissaris en gedelegeerd bestuurder SRM- Commissaris Publicis Van Sluis Consultants-voorzitter Contactgroep Communicatie  VNO-NCW (1998-2009)-_lid Advisory Board International Busines School Hanzehogeschool- voorzitter Communicatie Comité Eurogas, Brussel, lid Intergas Marketing (delegatieleider)

Bijzondere functies en taken eenmalige projecten:

- Voorzitter organisatiecomité Wereldkampioenschap Schaken (1998 in Groningen met finale Karpov -Anand in het museum van het IOC in Lausanne). Met 98 van de 100 hoogst gerangschikte schakers het grootste kampioenschap ooit.
- Voorzitter Comité Fondsenwerving voor de Der Aa-kerk te Groningen (fl 15 miljoen)

- Lid organisatie-werkgroep Repin-expositie, Groninger Museum (2003)

- Lid Stichting Diaghilev, organisatie expositie "In dienst van Diaghilev" en Diaghilev Ballet Festival (Groninger  Museum, 2005)

- Lid organisatiecomité WereldGasConferentie (IGU, Amsterdam, 2006)

-Organisator, tevens concept en uitvoering  van expositie "Schoonheid is van alle tijden" (2008-2009) naar het werk van J. Waterhouse

-Lezing Gold Paper publicatie, IPRA-wereldcongres 1998, Chicago;

- Millenniumlezing voor het NGPR  (december 1999) met Annelies Lamm (operazangeres) en Huub van 't Hek (operadeskundige) in Den Haag

- Schrijver protocol Russian-Europe Energy Dialoque voor Russische regering, als vice-voorzitter tijdens gelijknamige conferentie, 2010, Brussel, Europees Parlement.

-Hoofdredacteur jubileumboek GasTerra, ''Onzichtbaar Goud''  (juni 2009);

-Producent, eindredacteur jubileumboek HBG, (1977);

-Eindredacteur Cahiers ( 1980 - 1989);

Onderwijs voorheen:
- Docent-bekleder Bijzondere Leerstoel Strategische Communicatie Universiteit van Amsterdam (2001-2011)/- Docent Van der Hilst Opleidingen (1980-2005)- Docent SRM (1980-2002)- Docent/examinator Academie voor Management (AOG/RUG, Groningen; business strategy/res publica, 1998- 2005)- Gastcolleges Universiteiten van Groningen, Utrecht, Twente, Universiteit voor Olie en Gas, Universiteit voor Sociale Wetenschappen en Russische Staatsuniversiteit, (de laatste drie alle te Moskou).

Boeken en artikelen:

Boek: Communicatie, wat een vak! (2014)

Boek: Communicatie, een allemanszaak tussen strategie en gelegenheidsdenken (uit: jan 2013). Een overzicht van oorsprong, huidige status en toekomst van het vak. Over strategie, nieuwe media en het gebrek aan een jonkvrouw die verdedigd wordt.

- Boek: Verbonden Ietsigheid, over de relatie tussen natuurkunde en communicatie. (2012)

- Boek: De zachte diamant, essays over uiteenlopende onderwerpen met communicatie als rode draad.  (2012)

- Gold paper-lezing (wereldcongres IPRA, USA, 2000)

- Communcation:creating a solocracy (Challenges in Communication, Gold Paper nr 13, oktober 2000)

- Communicatie zelf een issue ( Dossier Duivenvoorde II:Leiderschap in  communicatie, 1995)

- Goede voorlichting steunt op kennis (Dossier Duivenvoorde III: Het Nederlands Industriebeleid, 1997)

- Overbrugging tussen de afstandelijken (Over public relations gesproken, liber  amicorum,  t.g.v het afscheid van Anne van der Meiden als bijzonder hoogleraar in de PR, 1994)

- De communicatieve kosmos ( artikel Cahiers PR en Voorlichting, 13 jaargang, november 1989)

- Ontwikkeling van communicatieopleidingen In Nederland ( Jaarboek PR en Voorlichting, 1991)

- Boekje: Schoonheid is van alle tijden, een beeldboekje over de The making of  van de gelijknamige expositie in 2008/2009 nav het werk van John William Waterhouse "Betoverd door vrouwen" in het Groninger Museum.

- Essay: Een nieuwe verbintenis, over toekomst van energie en klimaat, geschreven tgv vertrek bij GasTerra, uit actieve dienst. (30 juni 2009)

-Jubileumboek: Ondergronds goud, geschiedenis Nederlandse aardgas, hoofdredacteur en schrijver van het Toekomst-hoofdstuk

Sport

Voetbal, Sparta (1955-1971), betaalde selectie, in de afbouw FC Zwaluwen en Velo Wateringen; landskampioen Betaalde Jeugd met Sparta.

Volleybal, amateur, landskampioen Militaire Kampioenschappen met luchtmachtteam

Tennis (liefhebberij), kampioen provinciale senioren (2007)