Warnercommunicatie

"Non nobis tantum nati"

- Ik vind die opsporingsmethode van de politie in het geval van moord op die Haagse juwelier te ver gaan.
- Hoe zo te ver?
- In een rechtstaat is iedereen een burger met recht op privacy, totdat de rechter iemand als dader veroordeelt. Dit recht is hier geweld aangedaan.
- Ik kijk er anders tegenaan. In een rechtstaat heeft elke verdachte het recht zo snel mogelijk te kunnen aantonen, dat hij ten onrechte verdacht is, opdat hij of zij weer als onverdachte en ongezocht burger rond kan lopen. Als de politie dus het profiel of de identiteit van een verdachte niet openbaart, weet een ten onrechte verdachte niet, dat hij zich in die ongewenste positie bevindt. In beginsel kan het dus zo zijn, dat, indien de politie hem/haar niet vindt, deze persoon zijn hele leven lang als verdachte blijkft aangemerkt.

 

Interessante artikelen

Een jaar heeft 365 dagen of 8760 uur. Wie 75 jaar oud wordt, leeft al met al 657.000 uren. Mensen, die dit voor het eerst horen en het getal tot zich door laten dringen, schrikken bijna allen. Een men


AZC, AsielZoekersConfrontaties

Naar aanleiding van cijfers over mogelijke wandaden in asielcentra klinken her en der suggesties op voor bestraffing. Via de rechter, door middel van plaatsing in een s


Cipier-ouders beknellen de vierde leerfase

Ontbreekt bij veel gelovigen de vierde leerfase? Eerder schreef ik over de vierde opgroeifase, waarin kinderen na de leerfases van het waarnemen, verbeelden